:: LEX :: ТАКТИЧНА ОПЕРАЦІЯ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ НЕЗАКОННОГО ЗАВОЛОДІННЯ АВТОТРАНСПОРТНИМ ЗАСОБОМ
UA  RU  EN
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
  Договір про співробітництво з Wyzsza Szkola Zarzadzania i Administracji w Opolu
  Архів

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 63)

Термін подання матеріалів

11 липня 2024

До початку конференції залишилось днів 0


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

ТАКТИЧНА ОПЕРАЦІЯ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ НЕЗАКОННОГО ЗАВОЛОДІННЯ АВТОТРАНСПОРТНИМ ЗАСОБОМ
 
18.02.2010 21:15
Автор: Карабанов Дмитро Олександрович, здобувач кафедри криміналістики Київського національного університету внутрішніх справ
[Кримінальне право. Кримінальне процесуальне право. Криміналістика. Кримінологія. Кримінально-виконавче право]
Термін «операція» запозичений ученими-криміналістами з військової термінології й спочатку, досить плідно використовувався в теорії та практиці оперативно-розшукової діяльності. Так, І.М. Лузгін, одним з перших, запропонував назвати «операцією» систему оперативно-розшукових заходів. У одній із своїх монографій він зазначав, що операція є складним комплексом оперативно-тактичних і розшукових заходів, спрямованих на виявлення та затримання злочинця, пошук викраденого майна; вона проводиться оперативними підрозділами правоохоронних органів без участі слідчого (Лузгін І.М., 1973 р.).
У Тлумачному словнику української мови за редакцією В.Т. Бусела операція визначається як «сукупність бойових дій, підпорядкованих єдиній меті, єдиному завданню». Якщо в даному визначенні слово «бойові» замінити виразом «слідчих дій, оперативно-розшукових заходів та організаційних дій», то ми одержимо спрощене визначення поняття «тактична операція».
Таке запозичення, на нашу думку, є цілком необхідним, тому що в діяльності з виявлення, розкриття і розслідування злочинів все більшого значення почали отримувати не розрізнені дії (слідчі, оперативно-розшукові), а їхні комплекси. У зв’язку із цим виникла «об’єктивна необхідність вивчення в тактиці слідства не тільки окремих слідчих дій, але й певних їх сукупностей, необхідних для виконання постійно виникаючих у ході розслідування злочинів завдань» (Дулов А.В., 1979 р.).
Починаючи з 1972 р., коли А.В. Дулов торкнувся проблеми використання на досудовому слідстві тактичних операцій, з’явилася значна кількість публікацій по цьому питанню, серед яких виділяються роботи Р.С. Бєлкіна (1993, 1997 р.) І.Ф. Герасимова (1986 р.), Л.Г. Драпкіна (1976 р.), А.В. Дулова (1972, 1979 р.), М.О. Селіванова (1976 р.), В.І. Шиканова (1975, 1976 р.), М.П. Яблокова (1985 р.) й інших авторів. Кожний з них, того часу, пропонував своє розуміння тактичної операції, однак і сьогодні в науковій літературі, зокрема і серед українських науковців, не існує загальновизнаного її визначення. Хоча, досить плідними з цього питання є публікації В.П. Бахіна (1988, 2002 р.), П.Д. Біленчука і В.І. Перкіна (1996 р.), М.В. Салтевського (2005 р.), В.М. Шевчука (2003, 2004 р.) та інших вчених.
Крім цього, немає єдності думок і по питанню назви даного інституту. Так, ряд авторів (В.П. Бахін (1988 р.), А.В. Дулов (1975, 2006 р.), В.М. Шевчук (2003, 2004 р.) В.І. Шиканов (1975, 1976 р.), у тому числі й автор даної статті, схиляються до назви «тактична операція», інші використовують термін «криміналістична операція» (М.П. Яблоков (1985 р.), треті оперують поняттям «тактична комбінація» (Р.С. Бєлкін (1993, 1997 р.).
На підставі проаналізованих поглядів зазначених науковців на поняття тактичної операції можна виділити низку її ознак: 1) це сукупність (система) дій: слідчих, оперативно-розшукових і організаційних; 2) такі дії повинні бути погоджені й скоординовані, проводитися в певній послідовності; 3) істотною ознакою такої операції є її мета; 4) операція здійснюється під одноособовим керівництвом слідчого; 5) в ході тактичної операції виконуються такі завдання розслідування, які не можуть бути виконані при проведенні одиничних дій; 6) кожна тактична операція припускає сукупність дій певної послідовності.
Узагальнюючи вищенаведені ознаки, пропонуємо таке визначення тактичної операції. Тактична операція - це сукупність скоординованих слідчих, оперативно-розшукових і організаційних дій, здійснюваних в певній послідовності, під керівництвом слідчого із залученням інших осіб для виконання завдань, які мають самостійне значення на певному етапі досудового розслідування.

Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License

допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ ОБ’ЄКТІВ ПРИ ЗЛОЧИННИХ ПОРУШЕННЯХ АВТОРСЬКОГО ПРАВА ТА СУМІЖНИХ ПРАВ
20.02.2010 09:08
ПРОБЛЕМИ ЕКСПЕРТНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИ ЗЛОЧИННОМУ ПОРУШЕННІ АВТОРСЬКОГО ПРАВА НА КОМП’ЮТЕРНІ ПРОГРАМИ І БАЗИ ДАНИХ
20.02.2010 09:05
АНАЛІЗ ПОШИРЕННЯ ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЦТВА В УКРАЇНІ В ПЕРІОД ВВЕДЕННЯ В ОБІГ УКРАЇНСЬКОЇ ГРИВНІ (1995-1997 РОКИ)
20.02.2010 09:03
ПЕРЕВАГИ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ АВТОРСЬКОГО ПРАВА НА КОМП’ЮТЕРНІ ПРОГРАМИ І БАЗИ ДАНИХ
19.02.2010 21:33
ОСОБЛИВОСТІ СЛІДЧОГО ОГЛЯДУ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ПІДРОБЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ, ПЕЧАТОК, ШТАМПІВ, БЛАНКІВ ТА ЇХ ЗБУТУ
19.02.2010 21:30
ЕТАПИ ПРОВЕДЕННЯ ТАКТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ НЕЗАКОННОГО ЗАВОЛОДІННЯ АВТОТРАНСПОРТНИМ ЗАСОБОМ
19.02.2010 21:27
ОКРЕМІ ПРОБЛЕМИ ПРОТИДІЇ ПІДРОБЛЕННЮ ГРОШЕЙ В УКРАЇНІ
18.02.2010 21:19
СПОСІБ ЗЛОЧИНУ ЯК ЕЛЕМЕНТ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОРИСЛИВИХ УБИВСТВ
18.02.2010 21:17
СЛІДОВА КАРТИНА ЯК СТРУКТУРНИЙ ЕЛЕМЕНТ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕРОРИСТИЧНОГО АКТУ
18.02.2010 21:11
КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД В ХОДІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИЙОМІВ ДАКТИЛОСКОПІЮВАННЯ НЕВПІЗНАНИХ ТРУПІВ
18.02.2010 21:07
© 2006-2024 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


Наукова спільнота - інтернет конференції
Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки
Наукові конференції
Актуальні дослідження правової та історичної науки. Юридична лінія
 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше