:: LEX :: СУДОВИЙ ЗАХИСТ ТРУДОВИХ ПРАВ В УКРАЇНІ: ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ
   
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Акція! 100 грн на мобільний
  Наші збірники

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 32)

Термін подання матеріалів

13 травня 2021

До початку конференції залишилось днів 22


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

СУДОВИЙ ЗАХИСТ ТРУДОВИХ ПРАВ В УКРАЇНІ: ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ
 
17.10.2017 21:21
Автор: Довжук Ігор Володимирович, доктор історичних наук, професор, Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди
[Секція 6. Трудове право та право соціального забезпечення]

Однією з проблем судочинства у справах щодо захисту трудових прав є відсутність спеціалізації цього аспекту правосуддя. Вирішенням даної проблеми є спеціалізація судів, діяльність яких дасть більший ефект, ніж універсальна (загальна) діяльність. Саме трудові суди можуть забезпечити кваліфікований розгляд справи. 

У країнах Західної Європи для розгляду й вирішення як індивідуальних, так і колективних трудових спорів (які там називаються юридичними спорами або конфліктами права) використовуються суди. Але тільки в деяких країнах це звичайні цивільні суди (Італія, Нідерланди). У більшості країн діють спеціалізовані суди з трудових справ [3, с. 87]. На сьогодні трудові суди функціонують у Німеччині, Фінляндії, Великій Британії, Франції, Австрії, Бельгії, Данії, Люксембурзі, Іспанії, Португалії, Швейцарії (в окремих кантонах), Швеції, Норвегії, Канаді (у провінції Квебек), Новій Зеландії, Ізраїлі [5, с. 585].

Виходячи з аналізу зарубіжного досвіду та національної судової системи, на думку І.В.Дашутіна, «доцільною є така система спеціалізованих трудових судів в Україні: місцеві трудові суди, апеляційні трудові суди та Вищий трудовий суд України» [1, с. 111]. Запропонована система досить логічно «впишеться» у рамки існуючої судової. Однак більш складним є питання діяльності таких судів у межах національної судової системи.

Доречно звернути увагу на те, що діяльність трудових судів у більшості країн побудована на принципах тристороннього співробітництва (трипартизму). Судові справи розглядає колегія у складі професійного судді й двох непрофесійних суддів, висунутих профспілками й організаціями роботодавців. Такий склад покликаний забезпечити всебічний і неупереджений розгляд спору і справедливе рішення. 

Досвід тристоронньої структури суду, на думку Т.А.Занфірової, було б доцільно використати і при визначенні засад функціонування вітчизняної системи трудової юстиції, що дало б змогу в судовому розгляді трудового спору, здійснюваному колегією у запропонованому складі, поєднати теоретичні знання судді-юриста і практичний досвід суддів-непрофесіоналів, що забезпечило б об'єктивність, обґрунтованість і оперативність вирішення трудового спору по суті [3, с. 88].

Однак одним із принципів національного судоустрою є принцип здійснення правосуддя професійними суддями. Відповідне положення прямо закріплено у ст. 127 Конституції України [4], якою також передбачена можливість здійснення правосуддя у визначених законом випадках народними засідателями та присяжними, через яких, відповідно ч. 3 ст. 5 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» [2], у здійсненні правосуддя бере участь народ. Тому представники працівників і роботодавців зможуть брати участь у судовому розгляді справи з вирішення трудового спору лише в якості народних засідателів, вимоги до яких на сьогодні встановлюються статтями 58, 59 вищевказаного закону. 

Але таку систему, незважаючи на визначення розвитку трудової юстиції логічним наслідком визнання автономії трудового права, необхідною умовою підвищення авторитету та ефективності трудового права, можна визначити виключно завданням перспективним, виконання якого в один етап неможливе. Не можна заперечувати, що одразу збудувати систему трудової юстиції заважатиме відсутність фінансового забезпечення, правової бази та ряд інших факторів. Тому слід погодитись з Т.А.Занфіровою, що «питання діяльності трудових судів явище нове для України, яке потребує правового забезпечення, певної теоретичної і практичної «обкатки». Тому для початку доцільно було б організувати трудові суди як суди першої інстанції тільки в обласних центрах. При цьому необхідно реорганізувати діяльність апеляційних судів таким чином, щоб виділити в їхній структурі як окремий елемент колегію з трудових справ» [3, с. 88].

Отже, виділення трудового процесуального права і трудової юстиції слід визначити обов’язковим завданням розвитку судової системи України, до виконання якого необхідним для підвищення ефективності судового захисту трудових прав є закріплення процесуальних норм в існуючих джерелах трудового права. Джерелом норм трудового процесуального права має стати Трудовий процесуальний кодекс України. 

Література:

1. Дашутін І.В. Шляхи вдосконалення судового захисту трудових прав громадян // Форум права. – 2008. – № 1. – С.108-112 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2008-1/08divtpg.pdf.

2. Закон України «Про судоустрій і статус суддів» // Відомості Верховної Ради України. – 2016. – № 31. – Ст.545 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1402-19.

3. Занфірова Т.А. Процесуальні правовідносини з вирішення трудових спорів і конфліктів / Т.А.Занфірова // Економіка та держава. – 2007. – № 4. - С.86-88.

4. Конституція України від 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст.141 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр.

5. Прилипко С.М., Ярошенко О.М. Трудове право України: Підручник / С.М.Прилипко, О.М.Ярошенко – Харків: Видавець ФОП Вапнярчук Н.М., 2008. – 664 с.допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
ОКРЕМІ ПИТАННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦІ НЕПОВНОЛІТНІХ
19.10.2017 18:35
© 2006-2021 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше