:: LEX ::  :: Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих науковців
UA  RU  EN
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
  Договір про співробітництво з Wyzsza Szkola Zarzadzania i Administracji w Opolu
  Архів

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 59)

Термін подання матеріалів

14 березня 2024

До початку конференції залишилось днів 22


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих науковців

Відображено [21-40] з 43 Сторінки: 1 2 3 
 
МОНОПОЛІЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ ЯК УЧАСНИКА ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО БАНКРУТСТВО КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ
[Секція 9. Господарське право. Господарське процесуальне право]
Автор: Моторіна Анастасія Вальтерівна, магістрант кафедри господарсько-правових дисциплін Національного університету ДПС України
09.02.2012 22:34
 
 
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА РЕГЛАМЕНТАЦІЯ ІНСТИТУТУ ПОКАРАННЯ В ПЕРІОД УКРАЇНСЬКИХ РЕВОЛЮЦІЙ (1917-1920 РР.)
[Секція 4. Кримінальне право. Кримінальне процесуальне право. Криміналістика. Кримінологія. Кримінально-виконавче право]
Автор: Назимко Єгор Сергійович, кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник відділу організації наукової роботи Донецького юридичного інституту МВС України
17.01.2012 21:16
 
 
ОСОБИ, ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬ ПРОФЕСІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ, ПОВ’ЯЗАНУ З НАДАННЯМ ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ, ЯК СПЕЦІАЛЬНІ СУБ’ЄКТИ ЗЛОЧИНУ
[Секція 4. Кримінальне право. Кримінальне процесуальне право. Криміналістика. Кримінологія. Кримінально-виконавче право]
Автор: Осадча Анна Сергіївна, аспірантка кафедри кримінального права № 2 Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого»
05.02.2012 22:32
 
 
КІЛЬКІСНО-ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ ЗЛОЧИННИХ ПОРУШЕНЬ ПРАВИЛ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ НА ПАСАЖИРСЬКОМУ АВТОТРАНСПОРТІ
[Секція 4. Кримінальне право. Кримінальне процесуальне право. Криміналістика. Кримінологія. Кримінально-виконавче право]
Автор: Піддубна Аліна Валентинівна, ад’юнкт кафедри кримінального права та кримінології Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ
03.02.2012 22:41
 
 
ПРАВОВІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ КОНТРАКТУ У ТРУДОВОМУ ПРАВІ
[Секція 6. Трудове право та право соціального забезпечення]
Автор: Поліщук Лідія Іванівна, студентка Національного авіаційного університету, м. Київ
12.02.2012 07:53
 
 
СПIЛЬНА ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ФОРМА МІЖНАРОДНОГО ПАРТНЕРСТВА
[Секція 9. Господарське право. Господарське процесуальне право]
Автор: Поліщук Мар’яна Анатоліївна, факультет соціологій та права Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»
14.02.2012 15:57
 
 
ПРАВИЛА ВИВОЗУ (ТИМЧАСОВОГО ВИВОЗУ) КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ ЧЕРЕЗ ДЕРЖАВНИЙ МИТНИЙ КОРДОНИ УКРАЇНИ
[Секція 5. Адміністративне право. Адміністративне процесуальне право. Митне та податкове право. Муніципальне право]
Автор: Попова Юлія Володимирівна, студентка Донецького університету економіки та права, інститут права
09.02.2012 23:13
 
 
ОКРЕМІ ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ ЄПАРХІАЛЬНИХ СУДІВ У ПРАВОСЛАВНІЙ ЦЕРКВІ
[Секція 1. Теорія та історія держави і права. Історія політичних і правових вчень. Філософія права]
Автор: Пристінський Іван Олександрович, кандидат юридичних наук, адвокат
14.02.2012 16:01
 
 
ПРОБЛЕМИ ПРАКТИЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПРОЯВ НЕПОВАГИ ДО СУДУ
[Секція 5. Адміністративне право. Адміністративне процесуальне право. Митне та податкове право. Муніципальне право]
Автор: Русенко Ірина Ярославівна, здобувач Київського національного університету внутрішніх справ
26.02.2012 19:38
 
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ФОРМ РОБОТИ ПРЕДСТАВНИЦЬКИХ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ
[Секція 2. Конституційне право. Конституційне процесуальне право. Міжнародне право]
Автор: Руснак Леся Михайлівна, старший викладач кафедри цивільно-правових дисциплін ПВНЗ Буковинський університет
01.02.2012 17:46
 
 
 
ПРОБЛЕМА ВИЗНАЧЕННЯ МИТНИМИ ОРГАНАМИ МИТНОЇ ВАРТОСТІ ТОВАРІВ ПІД ЧАС ЇХ ВВЕЗЕННЯ В УКРАЇНУ
[Секція 5. Адміністративне право. Адміністративне процесуальне право. Митне та податкове право. Муніципальне право]
Автор: Семенюк Валерія Олександрівна, студент магістратури Донецького Університету економіки та права
08.02.2012 21:21
 
 
ІНСТИТУТ АДВОКАТУРИ, ЯК СФЕРА ПОЄДНАННЯ ОСОБИСТІСНОЇ ТА ІНСТИТУЦІЙНОЇ МОРАЛЬНОСТІ
[Секція 1. Теорія та історія держави і права. Історія політичних і правових вчень. Філософія права]
Автор: Семенюк Іван Ярославович, здобувач кафедри загальної теорії держави і права Львівського державного університету внутрішніх справ
14.02.2012 12:46
 
 
ОКРЕМІ ОСОБЛИВОСТІ ВИЯВЛЕННЯ ТА ВИЛУЧЕННЯ МІКРОСЛІДІВ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ СЕКСУАЛЬНИХ УБИВСТВ
[Секція 4. Кримінальне право. Кримінальне процесуальне право. Криміналістика. Кримінологія. Кримінально-виконавче право]
Автор: Січковська Інна Віталіївна, здобувач кафедри кримінального процесу і криміналістики Львівського державного університету внутрішніх справ
29.02.2012 05:36
 
 
ВИЯВЛЕННЯ ТА ВИЛУЧЕННЯ ОКРЕМИХ СЛІДІВ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ СЕКСУАЛЬНИХ УБИВСТВ
[Секція 4. Кримінальне право. Кримінальне процесуальне право. Криміналістика. Кримінологія. Кримінально-виконавче право]
Автор: Січковська Інна Віталіївна, здобувач кафедри кримінального процесу і криміналістики Львівського державного університету внутрішніх справ
29.02.2012 05:38
 
 
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ НОРМИ, ЩО РЕГУЛЮЮТЬ ОХОРОНУ ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ
[Секція 5. Адміністративне право. Адміністративне процесуальне право. Митне та податкове право. Муніципальне право]
Автор: Співак Марина Вікторівна, кандидат юридичних наук, викладач кафедри адміністративного права і процесу Національної академії внутрішніх справ
12.02.2012 08:02
 
 
ОКРЕМІ ОСОБЛИВОСТІ ОГЛЯДУ МІСЦЯ ПОДІЇ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ДОВКІЛЛЯ, ВЧИНЕНИХ ШЛЯХОМ ЗАБРУДНЕННЯ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ
[Секція 4. Кримінальне право. Кримінальне процесуальне право. Криміналістика. Кримінологія. Кримінально-виконавче право]
Автор: Стасюк Людмила Леонідівна, проректор Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна»
29.02.2012 05:31
 
 
ПІДГОТОВКА ДО ОГЛЯДУ МІСЦЯ ПОДІЇ, ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ДОВКІЛЛЯ, ВЧИНЕНИХ ШЛЯХОМ ЗАБРУДНЕННЯ ВОДОЙМ
[Секція 4. Кримінальне право. Кримінальне процесуальне право. Криміналістика. Кримінологія. Кримінально-виконавче право]
Автор: Стасюк Людмила Леонідівна, проректор Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна»
29.02.2012 05:34
 
 
ЗВЕРНЕННЯ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ ПРОЦЕСІ ЯК ОДИН ІЗ ЗАСОБІВ ЗАХИСТУ ПРАВ ГРОМАДЯН У СУЧАСНОМУ ДЕРЖАВОТВОРЕННІ
[Секція 5. Адміністративне право. Адміністративне процесуальне право. Митне та податкове право. Муніципальне право]
Автор: Тімашов Віктор Олександрович, здобувач Міжрегіональної академії управління персоналом
12.02.2012 19:37
 
 
РЕТРОСПЕКТИВА АГЕНТСКИХ ОТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
[Секція 9. Господарське право. Господарське процесуальне право]
Автор: Тодуа Тамрико Леонтовна, аспирант Института экономико-правовых исследований НАН Украины
07.02.2012 11:27
 
 
ОКРЕМІ ПИТАННЯ ДОСВІДУ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН У ПРОТИДІЇ ПРОТИПРАВНОМУ ВСТАНОВЛЕННЮ КОНТРОЛЮ НАД АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ («РЕЙДЕРСТВУ»)
[Секція 9. Господарське право. Господарське процесуальне право]
Автор: Туркот Ольга Андріївна, аспірант Донецького юридичного інституту МВС України
09.02.2012 20:02
 
Відображено [21-40] з 43 Сторінки: 1 2 3 


© 2006-2024 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


Наукова спільнота - інтернет конференції
Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки
Наукові конференції
Актуальні дослідження правової та історичної науки. Юридична лінія
 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше