:: LEX :: ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ СУДОВОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ
   
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Акція! 100 грн на мобільний
  Наші збірники

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 27)

Термін подання матеріалів

17 листопада 2020

До початку конференції залишилось днів 20


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ СУДОВОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ
 
06.11.2017 23:49
Автор: Сініцина Анастасія Едуардівна, юрист
[Секція 2. Конституційне право. Конституційне процесуальне право. Міжнародне право]

Судова система є однією з найцінніших інституцій в суспільстві. Незалежність судової  влади, її  рівність із законодавчою та виконавчою владою є невід'ємними ознаками правової держави, в якій кожен має право на судовий захист своїх прав і свобод.[5] Підтримка незалежності суддів є дуже важливою для досягнення цілей та належного функціонування суспільства, що базується на верховенстві права. Незалежність суддів має гарантуватися державою та бути прописана в Конституції чи законі.[4] 

Демократичні держави проголосили незалежність судової влади цінністю, яка не допускає компромісів. Так в Україні незалежність і недоторканність суддів гарантуються Конституцією і законами України.[2] Гарантії незалежності суддів- це передбаченні нормативно – правовими актами засоби усунення негативних зовнішніх і внутрішніх впливів на суддю під час здійснення правосуддя для забезпечення законного, об’єктивного та обґрунтованого рішення.[1]

Достатньо проблемним виступає питання щодо забезпечення повноцінної незалежності судової влади в Україні, порівняно з більшістю держав Європи. На сьогодні в Україні проблема має глобальні масштаби, оскільки є факти неправомірного втручання сторонніх осіб у професійну діяльність суддів з метою схилити їх у той чи інший спосіб до прийняття бажаного рішення для цих осіб, що тягнуть за собою неправомірні рішення, тобто протизаконну діяльність, розпочату сторонніми зацікавленими особами. Втручання сторонніх осіб у діяльність судів оприлюднено Вищою радою правосуддя в реєстрі повідомлень суддів про втручання в діяльність судді щодо здійснення правосуддя.[7] І це незважаючи на те, що за посягання на незалежність суддів передбачено найбільш серйозний вид відповідальності – кримінальне покарання.(так, ст.376 Кримінального кодексу України передбачає кримінальну відповідальність за втручання в будь-якій формі в діяльність судді). Хоча Вища рада правосуддя вживає заходи щодо забезпечення авторитету та незалежності суддів, коли є факт втручання в діяльність суддів, але оперативність цього інструмента поки є не задовільним, однією з причин якого є велика завантаженість ще й іншими функціями Вищої ради правосуддя. Зважаючи на те, що гарантії незалежності судової влади не є досконало забезпеченні, маємо за необхідність перейняти досвід держав Європи та забезпечити врахування міжнародних стандартів. Судова незалежність у міжнародно – правовому аспекті – це не тільки право людини на незалежний суд, але й право та обов’язок судді бути незалежним у процесі прийняття рішень, як від своїх колег-суддів та керівників, так і загалом незалежність судової системи від виконавчої та законодавчої гілок влади.[8,с.176-177] Відтак, міжнародними нормативно-правовими актами, які забезпечують судову незалежність, є Конвенція про захист прав людини та основних свобод; Процедури ефективного здійснення основних принципів незалежності судових органів; Основні принципи незалежності судових органів, ухвалені резолюціями Генеральної Асамблеї ООН, затверджені Резолюцією Економічної і Соціальної Ради ООН; Рекомендації Комітету Міністрів Ради Європи «Незалежність, дієвість та роль суддів», а також заслуговують на увагу рекомендаційні принципи, що визначені в Європейській Хартії про статус суддів, прийнятій 10 липня 1998 року в Страсбурзі.[3] Так, принцип 1 визначає необхідність існування незалежних судових органів, обов’язок усіх державних та інших установ поважати і дотримуватися такої незалежності судової влади, яка самостійно, без стороннього впливу будь-яких посадових осіб та органів влади, здійснювала б правосуддя. Важливим є принцип 3, у якому зазначено, що судові органи наділені компетенцією щодо всіх питань судового характеру і мають виключне право вирішувати, чи належить установлене законодавчим актом до їх компетенції. Принцип 4 містить заборону на неправомірне або несанкціоноване втручання в процес правосуддя чи перегляд судового рішення будь-яким несудовим органом. У принципі 7 закріплено обов’язок держави надавати відповідні засоби, які дають можливість суду належним чином виконувати судові функції. Принцип 5 містить власне принцип неупередженості: обов’язок судових органів вирішувати справи на основі фактів і відповідно до закону без будь-яких обмежень, неправомірного впливу, спонукань, тиску, погроз, прямого чи непрямого втручання з того чи іншого боку.[6]  

Отже, легітимність судової правотворчості значно підсилюється у тих країнах, де принцип незалежності суду не тільки закріплюється на найвищому конституційному рівні, але й коли він реально забезпечується та гарантується.

Тому, розглянувши всі аспекти незалежності судової влади, важливим кроком на шляху к поліпшенню ситуації та задля реалізації принципу незалежності суддів та дієвих гарантій, необхідно застосовувати принципи ЄС в українських судах, по-перше, включити спеціальні положення щодо забезпечення незалежності суддів в Конституцію України та інші нормативно-правові акти відповідно до міжнародних стандартів. По-друге, конкретизувати та роз’яснити поняття «втручання в діяльність судових органів» та «вплив на суддю в будь-який спосіб» та закріпити на законодавчому рівні. Оскільки до конкретних форм впливу відносять: прохання, вказівку, погрозу, підкуп, критику судді в засобах масової інформації до вирішення конкретної справи у зв'язку з її розглядом, проведення пікетів, мітингів, то тільки це може слугувати підставою для звернення в Вищу раду правосуддя з повідомленням про втручання в діяльність суддів. По-третє, вжити заходи для оперативного реагування та ефективного розслідування звернень про втручання в діяльність суддів. По-четверте, сформувати автономну самоуправлінську судову систему поза структурами законодавчої та виконавчої влади, інших органів влади й інститутів громадянського суспільства. По-п’яте, винагорода суддів повинна гарантуватися законом та відповідати гідності їхньої професії та тягареві відповідальності, яка на них покладається, задля уникнення хабарництва.

Література:

1. Галайденко Т. До питання розмежування категорій «принцип незалежності суддів» та «гарантії його реалізації» [Електронний ресурс] / Т. Галайденко. – Режим доступу : http://www.vru.gov.ua/Docs/a031110.pdf 

2. Конституція України/ Стаття 126.

3. Мартті А. Європейський Союз та Україна: стратегія відносин в контексті розширення. КиївВидавництво "К.І.С." 2003.

4. Пекінські тези щодо принципів незалежності суддів від 01.01.1995.

5. Пленум Верховного суду України  від 13.06.2007 N 8.

6. Рачинський А., Огілько А. та ін. Незалежність суддів як передумова функціонування самостійної й авторитетної судової влади, що відповідає європейській системі цінностей та стандартів захисту прав людини. Вісник НАДУ при Президентові України.2016. No1. С. 66-74.

7. Реєстр повідомлень суддів про втручання в діяльність/– Режим доступу:  http://www.vru.gov.ua/add_text/203

8. Шевчук С. Судова правотворчість: світовий досвід і перспективи в Україні Монографія. - К.: Реферат, 2007. - 640 c.допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
СПІВРОБІТНИЦТВО УКРАЇНИ ТА МІЖНАРОДНОГО ВАЛЮТНОГО ФОНДУ
16.11.2017 22:39
МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИЙ РЕЖИМ АРКТИКИ
16.11.2017 22:27
МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ КОСМІЧНОГО ТУРИЗМУ
16.11.2017 22:16
ЗАХИСТ ГРОМАДЯНАМИ СВОГО ПРАВА НА ОСВІТУ
16.11.2017 22:10
МИРНІ ЗАСОБИ ВИРІШЕННЯ МІЖНАРОДНИХ СПОРІВ
16.11.2017 21:54
ЩОДО ПРАВОМІРНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ГУМАНІТАРНОЇ ІНТЕРВЕНЦІЇ У МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ
10.11.2017 09:51
© 2006-2020 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше