:: LEX :: МІСЦЕ МІЖНАРОДНОГО ФІНАНСОВОГО ПРАВА У ПРАВОВІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ
UA  RU  EN
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
  Договір про співробітництво з Wyzsza Szkola Zarzadzania i Administracji w Opolu
  Архів

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 59)

Термін подання матеріалів

14 березня 2024

До початку конференції залишилось днів 22


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

МІСЦЕ МІЖНАРОДНОГО ФІНАНСОВОГО ПРАВА У ПРАВОВІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ
 
03.04.2023 16:27
Автор: Пасіка Владислав Віталійович, студент Державного торговельно-економічного університету
[Секція 2. Конституційне право. Конституційне процесуальне право. Адміністративне право. Адміністративне процесуальне право. Митне та податкове право. Міжнародне право. Муніципальне право]

Визначення місця міжнародного фінансового права в правовій системі України є важливим питанням, оскільки воно стосується взаємодії України з міжнародними фінансовими організаціями та регулюванням відносин, що виникають у зв'язку з міжнародними фінансовими операціями. Міжнародне фінансове право розглядається як складова частина загального міжнародного права, яке регулює відносини між державами та іншими суб’єктами міжнародного права, зокрема міжнародними фінансовими організаціями, міждержавними утвореннями у сфері обігу публічних фінансів. У зв'язку зі своєю важливістю, місце міжнародного фінансового права в правовій системі України потребує детального вивчення.

Вивчаючи питання про місце міжнародного фінансового права в правовій системі України, слід зазначити, що фінансова сфера є однією з найбільш важливих сфер державного управління, яка безпосередньо впливає на стан економіки держави Та її громадян. Міжнародне фінансове право включає в себе комплекс норм та принципів, які регулюють відносини у сфері міжнародних фінансів, включаючи діяльність міжнародних фінансових організацій, держав та інших суб'єктів міжнародного права.

Одним з основних джерел міжнародного фінансового права є міжнародні договори, які укладаються між державами, а також міжнародні стандарти, які розробляються міжнародними організаціями. Україна є учасником багатьох міжнародних договорів у сфері фінансів та має зобов'язання дотримуватися міжнародних стандартів у цій сфері. Однією з найважливіших міжнародних організацій у сфері фінансів є Міжнародний валютний фонд (МВФ), з яким Україна активно співпрацює. МВФ відіграє важливу роль у стабілізації світової економіки та підтримці фінансової стійкості держав-членів, включаючи Україну. Україна стала членом МВФ у 1992 році і з тих пір має право на отримання фінансової підтримки та технічної допомоги від цієї організації [1]. МВФ також займається наданням рекомендацій щодо реформування фінансової системи та інших економічних секторів держав-членів. Також, Україна є стороною багатьох міжнародних угод, які стосуються регулювання міжнародних фінансових відносин, включаючи угоди з Світовою організацією торгівлі, Європейським банком реконструкції та розвитку та ін. [2, с. 36-37].

Міжнародне фінансове право має важливе значення для України, особливо у контексті війни, яка почалася 24 лютого 2022 року. Під час конфлікту, коли публічні кошти використовуються для фінансування військових операцій та реконструкції постраждалих територій, важливо дотримуватися міжнародних норм та правил щодо фінансової діяльності.

Один із прикладів важливості міжнародного фінансового права в Україні є Угода між Україною та Міжнародним валютним фондом про нову програму співпраці у сфері фінансової підтримки. Ця програма передбачає фінансову підтримку для України на реконструкцію постраждалих територій та допомогу в розвитку економіки. Україна зобов'язується дотримуватися вимог щодо економічної реформи та боротьби з корупцією, що відповідає міжнародним стандартам та правилам [3].

Протягом 2022-2023 р.р. міжнародні організації прийняли ряд рішень, що стосуються фінансування та регулювання фінансових відносин під час війни. Одним з найважливіших рішень є відповідь Міжнародного валютного фонду на запит України про отримання фінансової допомоги. У березні 2023 року Україна та Міжнародний валютний фонд досягли згоди на робочому рівні щодо 48-місячної програми розширеного фінансування (EFF), щоб допомогти вирішити економічні виклики, які виникли внаслідок війни [4]. Це дозволить Україні отримати фінансову підтримку та підтримати національну валюту.

Також, міжнародне фінансове право забезпечує механізми захисту іноземних інвесторів в Україні, що є важливим фактором привабливості для іноземних інвестицій. Зокрема, Міжнародний центр по врегулюванню інвестиційних спорів здійснює захист прав іноземних інвесторів та вирішення інвестиційних спорів між іноземними інвесторами та Урядом України [5].

За конституційною формою Україна є парламентсько-президентською республікою з президентом як главою держави та Верховною Радою як законодавчим органом. Таким чином, правова система України базується на конституційній формі держави, яка визначає основні принципи та порядок діяльності органів влади, включаючи фінансові органи.

Україна регулює свої фінансові відносини за допомогою Конституції України[6] та різних законів, зокрема Закону України «Про Національний банк України»[7], Закону України «Про банки і банківську діяльність»[8], Закону України «Про платіжні послуги»[9], Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»[10], Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» [11], та інших нормативно-правових актів – Указ Президента України від 14.07.92 № 379 «Про членство України в Європейському банку реконструкції та розвитку»[12]. Крім того, Україна забезпечує виконання міжнародних фінансових зобов'язань, зокрема перед МВФ, за допомогою різних законодавчих актів, таких як Закон України «Про валюту і валютні операції».

Міжнародне фінансове право відіграє важливу роль у регулюванні фінансових відносин України. Україна є членом різних міжнародних фінансових організацій, таких як МВФ, Всесвітній банк, Європейський банк реконструкції та розвитку, та бере участь у різних міжнародних фінансових угодах та конвенціях. Так, Україна підписала Конвенцію про міжнародну фінансову корпорацію, яка визначає статус МВФ та його функції [13].

Законодавство України містить численні положення, що відповідають вимогам міжнародного фінансового права. Зокрема, стаття 9 Конституції України визначає пріоритет міжнародного права над національним, якщо це не суперечить конституційним засадам та правам людини та громадянина.

Однак, Україна зазнає труднощів у виконанні своїх зобов'язань перед міжнародними фінансовими організаціями через низку проблем, зокрема війну, корупцію, високого рівня боргу та ін. У зв'язку з цим Україна проводить різноманітні реформи у фінансовій сфері, які сприятимуть зміцненню її позицій у міжнародному фінансовому праві. Відбувається реформа банківського сектору, яка має на меті забезпечити стійкість фінансової системи та підвищити довіру до неї. Україна також розробляє та впроваджує різноманітні законодавчі акти, що відповідають вимогам міжнародного фінансового права, зокрема у сфері протидії корупції, захисту інвесторів та стабільності фінансової системи.

У світлі вищезгаданих проблем та викликів, які стоять перед Україною, можна зробити висновок, що місце міжнародного фінансового права у правовій системі України має вирішальне значення для забезпечення стійкого розвитку держави та її успішного інтегрування до світової економіки. Наша держава здійснює активну міжнародну співпрацю з численними організаціями, які займаються регулюванням обігу публічних коштів та фінансової діяльності. Україна підписала значну кількість міжнародних договорів та угод, які регулюють взаємодію з міжнародними фінансовими організаціями та встановлюють правові стандарти, яких вона має дотримуватись. Крім того, міжнародне фінансове право має важливе значення в розвитку економіки та забезпеченні стійкого фінансового стану. У разі порушення міжнародних стандартів у сфері фінансів, Україна може стати суб’єктом, до якого застосовують санкції та обмежень з боку міжнародних організацій та інших держав, тому виконання міжнародних зобов'язань та дотримання міжнародних стандартів у сфері фінансів є надзвичайно важливим елементом підвищення рівня довіри до України від зарубіжних інвесторів та міжнародних фінансових організацій.

Список використаних джерел

1. Про вступ України до Міжнародного валютного фонду. URL https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2402-12#Text

2. Ходос, В.О. Міжнародне фінансове право: навчальний посібник. Київ: Юрінком Інтер, 2015. 432 с.

3. Співробітництво України з міжнародними фінансовими інституціями. URL: https://mfa.gov.ua/mizhnarodni-vidnosini/spivrobitnictvo-ukrayini-z-mizhnarodnimi-finansovimi-instituciyami

4. Офіційний сайт Міністерства фінансів України. URL: https://www.mof.gov.ua/uk/news/ukrainian_authorities_and_imf_reach_staff_level_agreement_on_ extended_fund_facility_eff_arrangement_of_156_billion-3899 

5. Конвенція про порядок вирішення інвестиційних спорів між державами та іноземними особами. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_060#Text 

6. Конституція України, 28.06.1996 № 245к/96-ВР URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр#Text

7. Про Національний банк України: Закон України від 20.05.1999 № 679-XIV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/679-14#Text

8. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 07.12.2000 № 2121-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2121-14#Text

9. Про платіжні послуги: Закон України від 30.06.2021 № 1591-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1591-20#Text

10. Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення: Закон України від 14.10.2014 № 1702- VII URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20#Text

11. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг: Закон України від 14.12.2021 № 1953-IX, URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1953-20#Text

12. Про членство України в Європейському банку реконструкції та розвитку: Указ Президента України від 14.07.92 № 379 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/379/92#Text

13. Угода між Україною та Міжнародною Фінансовою Корпорацією ("МФК") щодо статусу та діяльності Представництва МФК в Україні. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996_032 

_______________

Науковий керівник: Сударенко Олена Володимирівна, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права Державного торговельно-економічного університетуCreative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License

допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
ОСОБЛИВОСТІ ЮРИДИЧНОГО ПЕРЕКЛАДУ ДИПЛОМАТИЧНИХ ДОКУМЕНТІВ
22.03.2023 18:19
ПРАВОВІ ОСНОВИ ТА НЕОБХІДНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В ЮРИДИЧНІЙ ПРАКТИЦІ
06.04.2023 14:53
ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ЯК ОСНОВА РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ
06.04.2023 14:51
ПОНЯТТЯ ТА МОДЕЛІ ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУ
06.04.2023 14:45
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВИДІВ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ У ПОСТМОДЕРНОМУ СУСПІЛЬСТВІ
06.04.2023 12:07
© 2006-2024 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


Наукова спільнота - інтернет конференції
Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки
Наукові конференції
Актуальні дослідження правової та історичної науки. Юридична лінія
 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше