:: LEX :: ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ЗА КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЮ СИСТЕМОЮ
UA  RU  EN
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
  Договір про співробітництво з Wyzsza Szkola Zarzadzania i Administracji w Opolu
  Архів

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 63)

Термін подання матеріалів

11 липня 2024

До початку конференції залишилось днів 0


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ЗА КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЮ СИСТЕМОЮ
 
15.11.2006 20:04
Автор: Бузунов Роман Анатолійович, ад’юнкт кафедри адміністративного права та адміністративної діяльності органів внутрішніх справ Донецького юридичного інституту Луганського державного університету внутрішніх справ
[Адміністративне право. Митне та податкове право]
Болонський процес – чинник певних освітніх змін в Україні, одним з основних положень якого є запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу (КМСОНП). Запровадження КМСОНП в Україні розглядається як реальна можливість збільшити академічну і професійну мобільність його учасників, що в Україні регламентується підзаконними нормативними актами [1]. Проте, на нашу думку, такі важливі дії повинні регламентуватися не тільки нормами підзаконних актів, а в обов’язковому порядку нормами нормативно-правового акту з юридичною силою закону.
Однак, перш ніж запровадити норму, яка відбиватиме КМСОНП в законі, необхідно на теоретичному рівні дослідити сутність КМСОНП, і при необхідності удосконалити поняття КМСОНП, яке існує у підзаконному нормативно-правовому акті. Такий аналіз детерміновано наявністю в літературі та нормативних актах України великої чисельності різноманітних визначень, висловів, думок щодо сутності поняття КМСОНП. Окрім того, існують інші схожі за змістом поняття, які ускладнюють розуміння досліджуваного терміну.
Проведене дослідження щодо поняття кредитно-модульної системи організації навчального процесу, яке було проведене на основі праць окремих дослідників модульних систем навчання, кредитно-модульної системи таких як П.І.Сікорський, О.Лозинський, А.С.Нікуліна, Р.М.Шацька, В.М.Молчанов, В.Є.Харагірло, J.D.Russel, П.А.Юцявичене, А.В.Фурман, А.М.Алексюк, М.І.Шкіль, Г.П.Грищенко, М.А.Чошанов, А.П.Беляєва та інших, положення підзаконних нормативно-правових актів в сфері вищої освіти України, міжнародно-правових актів в сфері Болонського процесу, публікації преси тощо, дозволило сформулювати авторське визначення терміну кредитно-модульна система організації навчального процесу. Під нею слід розуміти сукупність заходів щодо нормативно-правового, науково-методичного та організаційного забезпечення певного типу (моделі) організації навчального процесу, що складається з двох взаємопов’язаних складових: кредитної системи навчання та гнучкої технології навчання, де в якості останньої може бути використана і модульна система (технологія) навчання внаслідок реалізацію будь-якого її виду, наприклад модульно-рейтингової системи (технології) навчання, що є однією з провідних.
Далі, визначивши поняття кредитно-модульної системи організації навчального процесу, виникла необхідність виявити, як таке поняття відбивається у сучасному законодавстві. Взявши за основу роботи таких вчених як В.Селіванов, Н.Діденко, С.С.Алексеев, О.Ф.Скакун, А.К.Мухтарова, Л.П.Юзьков, В.М.Горшенєв, В.К.Колпаков, І.П.Голосніченко, С.Т.Гончарук, Ю.А.Тихомиров, Л.В.Коваль, Ю.П. Битяк, В.В.Богуцький, В.М.Гаращук, О.М.Вітченко, І.І.Веремеєнко, В.Ф.Опришко, В.О.Котюк, В.М.Корельский, В.Д.Перевалов, О.Менюк та вивчаючи елементи механізму адміністративно-правового регулювання кредитно-модульної системи організації навчального процесу, стало можливим зазначити, що до них слід віднести: норми міжнародного права, норми Конституції, норми законів України, норми відомчих підзаконних нормативно-правових актів, що містяться в нормативних актах Міністерства освіти і науки; локальних нормативно-правових актів, що призначені для реалізації вимог нормативних положень про кредитно-модульну систему організації навчального процесу, які містяться в нормативно-правових актах вищих за юридичною силою, адміністративно-правові відносини в сфері реалізації положень про кредитно-модульну систему організації навчального процесу, правосвідомість та правову культуру.
Проте, аналіз всіх ланок механізму адміністративно-правового регулювання кредитно-модульної системи організації навчального процесу показує, що термін „кредитно-модульна система організації навчального процесу” відсутній в нормативно-правовому акті України з юридичною силою закону, що на нашу думку є неприпустимим. Крім того, аналіз нормативно-правових актів в сфері вищої освіти дозволяє нам виділити Закон України „Про вищу освіту” як основний, і в той же час, можливість відзначити відсутність у ньому терміну „кредитно-модульна система організації навчального процесу”.
Саме через таке, механізм адміністративно-правового регулювання потребує негайного удосконалення шляхом запровадження відповідної норми до Закону України „Про вищу освіту”, яка буде відбивати поняття та сутність кредитно-модульної системи організації навчального процесу і вказувати на те, що організація навчального процесу в вищих навчальних закладах здійснюється відповідно до вимог кредитно-модульної системи організації навчального процесу.
Отже, нові тенденції у правовому забезпеченні сучасних педагогічних технологій потребують ретельного та постійного моніторингу. Саме через це стає можливим усунення певних недоліків та недоречностей в адміністративно-правовому регулюванні таких технологій, зокрема КМСОНП.
Закріплення терміну кредитно-модульна система організації навчального процесу в нормативно-правовому акті з юридичною силою закону (ЗУ „Про вищу освіту”) на нашу думку є логічним кроком у бік удосконалення нормативно-правового забезпечення статусу кредитно-модульної системи організації навчального процесу в ВНЗ.
__________________________
1. Про проведення педагогічного експерименту з кредитно-модульної системи організації навчального процесу: Наказ Міністерства освіти і науки України від 23.01.2004 № 48 // ІнфоДиск „Збірник законодавства України” №11 від 2006 року; Про впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу: Наказ Міністерства освіти і науки України від 30.12.2005 № 774/ Ресурси ІНТЕРНЕТ: www.mon.gov.ua; Про особливості впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу: Наказ Міністерства освіти і науки України від 20 жовтня 2004року № 812 / Ресурси ІНТЕРНЕТ: www.mon.gov.ua.

Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License

допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
ДЕЯКІ МІРКУВАННЯ З ПРИВОДУ ПЕРЕОСМИСЛЕННЯ РОЗУМІННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ (ПРОСТУПКУ) У СУЧАСНОМУ АДМІНІСТРАТИВНОМУ ПРАВІ (НА ОСНОВІ НАУКОВИХ ПРАЦЬ ДОСЛІДНИКІВ ДАНОГО АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ІНСТИТУТУ)
10.11.2006 19:17
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ПИТАННЯ ДЕРЖАВНОГО САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНОГО НАГЛЯДУ В УКРАЇНІ
10.11.2006 19:14
ЗАСТОСУВАННЯ КОДЕКСУ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ
10.11.2006 19:09
СИСТЕМА ТА ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ
10.11.2006 19:04
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
10.11.2006 19:00
СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВІ НАСЛІДКИ ДЕКРИМІНАЛІЗАЦІЇ ЗЛОЧИННИХ ДІЯНЬ, ПЕРЕДБАЧЕНИХ СТ.СТ. 185, 190, 191 КК УКРАЇНИ
10.11.2006 18:47
ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНУ КОНСТИТУЦІЙНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ В УКРАЇНІ
10.11.2006 18:43
ВИБОРЧЕ ПРАВО І ВИБОРЧИЙ ПРОЦЕС В УКРАЇНІ: ДОСВІД, ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
10.11.2006 18:25
ПРОБЛЕМИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ
10.11.2006 18:17
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ
10.11.2006 18:03
© 2006-2024 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


Наукова спільнота - інтернет конференції
Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки
Наукові конференції
Актуальні дослідження правової та історичної науки. Юридична лінія
 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше