:: LEX :: ПОНЯТТЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ОХОРОНИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
   
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Акція! 100 грн на мобільний
  Наші збірники

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 27)

Термін подання матеріалів

17 листопада 2020

До початку конференції залишилось днів 19


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

ПОНЯТТЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ОХОРОНИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
 
11.12.2009 22:31
Автор: Юркова Євгенія Валеріївна, Херсонський юридичний інститут Харківського національного університету внутрішніх справ
[Адміністративне право. Адміністративне процесуальне право. Митне та податкове право. Муніципальне право]
Охорона суб'єктів інтелектуальної власності є одним із важливих напрямків адміністративно-правової охорони, яка переживає в сучасних умовах період динамічного теоретичного і практичного становлення. Значну роль у забезпеченні зазначених положень відведено реалізації конституційного права громадян на володіння, користування і розпорядження своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності (ст. 41) [1].
Досліджувана проблема певною мірою висвітлювалась в працях таких науковців, як В.В. Галунько, В.С. Дроб'яко, Р.В. Дроб'яко, О.М. Мельник, Р.Б. Шишка та ін. Разом з тим, залишається неврегульованим питання визначення саме адміністративно-правової охорони інтелектуальної власності.
Інститут охорони суб'єктів інтелектуальної власності охоплює різноманітні інтелектуальні права: промислова власність, об'єктами якої є винахід, корисна модель, промисловий зразок, торгівельна марка, географічне зазначення; нетрадиційна інтелектуальна власність, об’єктами якої є сорти рослин, топографії інтегральних мікросхем, комерційна таємниця; авторські і суміжні права. Основними джерелами публічного права, які закріплюють засоби юридичної відповідальності за порушення прав суб'єктів інтелектуальної власності є КУпАП, ЦК України, КК України. Зокрема, законодавець визнав суспільно шкідливими та встановив адміністративну відповідальність за такі проступки: ст.51-2 КУпАП «Порушення прав на об'єкт права інтелектуальної власності» та ін. (ст.ст. 164-3, 164-6, 164-7, 164-9, 164-13) [2].
Адміністративно-правова охорона суб'єктів інтелектуальної власності здійснюється суб'єктами публічного управління трьома основними способами:
а) шляхом здійснення державної реєстрації об'єктів інтелектуальної власності та видання на них охоронних документів; б) застосуванням до порушників режиму інтелектуальної власності засобів адміністративного примусу; в) у процесі адміністративного провадження за скаргами та заявами суб'єктів інтелектуальної власності. Розглянемо їх.
Провідне місце в системі адміністративно-правової охорони інтелектуальної власності щодо попередження протиправних посягань займає державна реєстрація об'єктів промислової власності та видання на них охоронних документів (патенту, свідоцтва), яку здійснює патентне відомство (Державний департамент інтелектуальної власності). Автор (розроблювач) об'єкта інтелектуальної власності або інша визнана законом особа одержує від держави виключні права на створений об'єкт інтелектуальної власності на визначений період часу. Ці права регламентуються охоронним документом, що видається власнику об'єкта інтелектуальної власності [2]. Різновидом охорони права інтелектуальної власності є протидія Антимонопольного комітету України та ОВС України діянням, які визначені законодавством як недобросовісна конкуренція.
Адміністративно-правовий захист права інтелектуальної власності здійснюється посадовими особами ОВС України, державними інспекторами з питань інтелектуальної власності та деякими іншими суб'єктами публічного управління шляхом застосування до порушників режиму інтелектуальної власності засобів адміністративного примусу (складання на порушників, які допускають незаконне використання охоронюваних творів і об'єктів, протоколів про адміністративні правопорушення за ст.ст.51-2, 164-6, 164-7, 164-9, 164-13 КУпАП).
У процесі адміністративного провадження за скаргами та заявами суб'єктів інтелектуальної власності. Одним із способів захисту авторських прав у адміністративному порядку є провадження за заявами суб'єктів інтелектуальної власності. Зазначене робиться, як правило, шляхом заперечення проти рішень ДДІВ, що здійснюється в Апеляційній палаті, яка є колегіальним органом. З метою захисту своїх інтелектуальних прав будь-яка особа може звернутись не тільки до суду, але й до Апеляційної палати із запереченням проти рішення ДДІВ щодо набуття авторських прав, а також з іншими питаннями, віднесеними до її компетенції [4, с. 43].
Таким чином, адміністративно-правова охорона суб'єктів - це важливий напрям діяльності органів і посадових осіб Державного департаменту інтелектуальної власності МОН України, ОВС України та Антимонопольного комітету України, яка здійснюється в процесі реєстрації об'єктів інтелектуальної власності, видачі на них охоронних документів, застосування до порушників режиму інтелектуальної власності засобів адміністративного примусу та забезпечення адміністративного провадження у зазначеній сфері.

Література:
1. Конституція України, прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. // ВВР України. - 1996. - № 30.
2. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 р., № 8073-X // ВВР УРСР. - 1984. - Додаток до № 51. - Ст. 1122.
3. Постанова Кабінету Міністрів України «Про утворення Державного департаменту інтелектуальної власності» від 04.04.2000 р., № 601 // Офіційний вісник України. - 2000. - № 14. - Ст. 568.
4. Галунько В. В. Адміністративно-правова охорона суб'єктів права власності в Україні: монографія / Валентин Васильович Галунько. - Херсон : ВАТ ХМД, 2006. – 356 с.
допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
ПРАВОМІРНІСТЬ ВІДНЕСЕННЯ ДО ПОДАТКОВОГО КРЕДИТУ ВХІДНОГО ПДВ ЩОДО ПОБУТОВОЇ ТЕХНІКИ
26.12.2009 11:43
ОБ’ЄКТ ПРОСТУПКУ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ, ЗА ПОРУШЕННЯ ВЕДЕННЯ ПОДАТКОВОГО ОБЛІКУ ТА НАДАННЯ АУДИТОРСЬКИХ ВИСНОВКІВ
20.11.2009 18:07
ДО СУЧАСНИХ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ ІНСТИТУТУ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ У СФЕРІ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ
18.11.2009 08:18
ЩОДО ПОНЯТТЯ ІСТОРИЧНИХ ТА КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ
15.12.2009 07:51
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ, ЯК СУБ’ЄКТ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
14.12.2009 20:58
ПРОТИДІЯ РЕЙДЕРСТВУ В УКРАЇНІ В МЕЖАХ РЕАЛІЗАЦІЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ГІЛКИ ВЛАДИ
14.12.2009 20:50
ОЗНАКИ ТА ПОНЯТТЯ АПЕЛЯЦІЇ В АДМІНІСТРАТИВНО-СУДОЧИНСЬКОМУ ПРОЦЕСІ
14.12.2009 20:46
ГЕНЕЗИС ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ПРАВНИЧИХ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ЇХ СТВОРЕННЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ У РАДЯНСЬКІЙ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІЙ ДОКТРИНІ
14.12.2009 20:43
ПРАВОВІ ПІДСТАВИ ПРОВЕДЕННЯ ЗОВНІШНЬОГО ОГЛЯДУ ВІЙСЬКОВИМИ НАРЯДАМИ З ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ
13.12.2009 23:59
ПІДСТАВИ ТА ФОРМИ УЧАСТІ ПРОКУРОРА В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ
12.12.2009 12:21
© 2006-2020 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше