:: LEX :: ЩОДО ПОНЯТТЯ ІСТОРИЧНИХ ТА КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ
   
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Акція! 100 грн на мобільний
  Наші збірники

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 27)

Термін подання матеріалів

17 листопада 2020

До початку конференції залишилось днів 19


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

ЩОДО ПОНЯТТЯ ІСТОРИЧНИХ ТА КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ
 
15.12.2009 07:51
Автор: Докучаєва Вікторія Юріївна, здобувач Кримського юридичного інституту Одеського державного університету внутрішніх справ
[Адміністративне право. Адміністративне процесуальне право. Митне та податкове право. Муніципальне право]
У культурі будь якого народу і людства загалом відображається: матеріальне і духовне життя минулих поколінь; багатовікова історія розвитку людської цивілізації; досягнення науки, техніки і мистецтва. Поняттям культура в її історичному аспекті охоплюється майже будь-яка сфера суспільного життя народу. У її пам’ятках відбувається матеріальне закріплення всіх подій, що мали місце в культурному житті людства. Охорона пам’яток – важливе завдання державних органів і громадських організацій. Бережне ставлення до таких пам’яток обов’язок кожної людини.
На жаль, не зважаючи на те, що сьогодні суспільство занепокоєне станом збереження історичних цінностей витрачається багато зусиль та коштів, щоб зберегти історичні та культурні об’єкти для майбутніх поколінь, спадщина потерпає від вандалізму туристів, жахливого стану довкілля, сучасного містобудування тощо. В Україні стан збереження історичних та культурних цінностей погіршується неналежним державним фінансуванням відтворення та реставрації нерухомих об’єктів та байдужим ставленням господарів, які застосовують пам'ятки від власні потреби, або руйнують споруди, розчищаючи місце під нове будівництво.
Слід підкреслити, що законодавство в сфері охорони історичних та культурних цінностей досить часто використовує велику кількість термінів, що характеризують той чи інший вид культурних цінностей, як то культурне «надбання», «спадщина», «цінності», «пам’ятки історії та культури» тощо. При цьому не вказується на їх відмінність між собою. Це призводить на практиці до складності в правовій регламентації, плутанини в термінах, неточності кваліфікації правопорушень у цій сфері.
Одні вчені [1, с. 8] зазначають, що поняття культурні цінності та культурна спадщина при всій їх близькості за змістом, все ж не є тотожними. Термін «культурні цінності» є більш загальним поняттям, оскільки він охоплює весь комплекс пам'яток — як рухомих, так і не рухомих, тоді як поняття «культурна спадщина» переважно стосується нерухомих об'єктів.
Інші [2, с. 14], розглядаючи поняття «культурна спадщина», підкреслюють існуючий у ньому історичний зв'язок нового та давнього, часову спадковість, та визначають поняття культурної спадщини як пам'ятки історії та культури, історико-культурні території і об'єкти, вагомі для збереження і розвитку самобутності народів, їх внеску у світову цивілізацію. При чому під пам'ятками історії та культури розуміються твори матеріальної і духовної творчості, втілені у рухомі і нерухомі матеріальні об'єкти, які є унікальним, незамінним результатом і свідоцтвом історичного розвитку народів, особистостей і держави, а також які володіють суспільно-вагомою універсальною культурною цінністю.
Поряд із поняттям «культурна спадщина» та «культурні цінності» Кодекс України про адміністративні правопорушення застосовує термін «пам'ятки історії та культури». Це поняття відповідає Закону УРСР «Про охорону і використання пам'яток історії та культури» 1978 р. та стосується як рухомостей, так і нерухомостей. Але цей закон нині втратив чинність. З прийняттям нового Закону України «Про охорону культурної спадщини» поняття «пам'яток історії та культури» було замінено «об'єктами культурної спадщини», під якими розуміються лише нерухомі об'єкти. Отже, враховуючи це, доцільно було змінити поняття «пам'ятки історії та культури» на «історичні та культурні цінності» у згаданому Кодексі.
Основи законодавства про культуру містять тільки загальне визначення культурних цінностей, до яких належать об’єкти матеріальної і духовної культури, що мають художнє, історичне, етнографічне та наукове значення. По тексту не виділяються окремо історичні цінності, часто використовується термін історико-культурні цінності. З цього можна зробити висновок, що культурні цінності охоплюють собою поняття історичні цінності, до того ж Основи законодавства України про культуру обидва терміни використовують як синоніми.
Вважаємо за доцільне залишити в українському законодавстві термін –«пам'ятки культури», який традиційно вживається. Термін «пам'ятки культури» має охопити ті історичні та культурні цінності, які взяті на облік, зареєстровані і занесені до Державних реєстрів відповідних пам'яток. Однак, поряд з терміном «пам'ятки культури» важливо було б у законодавстві запровадити також термін «історичні та культурні цінності». Це закріплювало б фактично існуючу двоступінчатість розглядуваного поняття - пам'ятки, офіційно взяті під державну охорону і ті, що не зафіксовані в правових документах.

Література:
1. Культурна спадщина людства: збереження та використання. Навчальний посібник / В.І. Акуленко, І.П. Магазинщикова, М.І. Моздир, О.О. Тарасенко. За ред. І.П. Магазинщикової. - Львів, 2002. – 160 с.
2. Терминологический словарь-справочник по безопасности культурних ценностей./ Составители: Л.И.Душкина, С.С.Гуцало, Л.С.Песковская, Н.А.Принцев, К.В.Штьїкова; изд.2, М.: Центр безопасности культурньїх ценностей ГосНИИР Министерства культурьі Российской Федераціям, 2001. – 112 с.
3. Кодекс України про адміністративні правопорушення // Відомості Верховної Ради УРСР – 1984 р. – № 51. – С. 1122.
4. Основи законодавства України про культуру // Відомості Верховної Ради. – 1992. – № 21. – Ст. 294.
допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
ПРАВОМІРНІСТЬ ВІДНЕСЕННЯ ДО ПОДАТКОВОГО КРЕДИТУ ВХІДНОГО ПДВ ЩОДО ПОБУТОВОЇ ТЕХНІКИ
26.12.2009 11:43
ОБ’ЄКТ ПРОСТУПКУ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ, ЗА ПОРУШЕННЯ ВЕДЕННЯ ПОДАТКОВОГО ОБЛІКУ ТА НАДАННЯ АУДИТОРСЬКИХ ВИСНОВКІВ
20.11.2009 18:07
ДО СУЧАСНИХ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ ІНСТИТУТУ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ У СФЕРІ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ
18.11.2009 08:18
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ, ЯК СУБ’ЄКТ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
14.12.2009 20:58
ПРОТИДІЯ РЕЙДЕРСТВУ В УКРАЇНІ В МЕЖАХ РЕАЛІЗАЦІЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ГІЛКИ ВЛАДИ
14.12.2009 20:50
ОЗНАКИ ТА ПОНЯТТЯ АПЕЛЯЦІЇ В АДМІНІСТРАТИВНО-СУДОЧИНСЬКОМУ ПРОЦЕСІ
14.12.2009 20:46
ГЕНЕЗИС ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ПРАВНИЧИХ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ЇХ СТВОРЕННЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ У РАДЯНСЬКІЙ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІЙ ДОКТРИНІ
14.12.2009 20:43
ПРАВОВІ ПІДСТАВИ ПРОВЕДЕННЯ ЗОВНІШНЬОГО ОГЛЯДУ ВІЙСЬКОВИМИ НАРЯДАМИ З ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ
13.12.2009 23:59
ПІДСТАВИ ТА ФОРМИ УЧАСТІ ПРОКУРОРА В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ
12.12.2009 12:21
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС ПІДРОЗДІЛІВ МІЛІЦІЇ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ ЗАХОДИ ЩОДО ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ
11.12.2009 22:58
© 2006-2020 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше