:: LEX :: ЗБИРАННЯ ТА  НАДАННЯ ДОКАЗІВ ЧИ ІНФОРМАЦІЇ  У СПРАВАХ ПРИВАТНОГО ОБВИНУВАЧЕННЯ
UA  RU  EN
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
  Договір про співробітництво з Wyzsza Szkola Zarzadzania i Administracji w Opolu
  Архів

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 63)

Термін подання матеріалів

11 липня 2024

До початку конференції залишилось днів 17


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

ЗБИРАННЯ ТА НАДАННЯ ДОКАЗІВ ЧИ ІНФОРМАЦІЇ У СПРАВАХ ПРИВАТНОГО ОБВИНУВАЧЕННЯ
 
08.02.2010 19:45
Автор: Комарницька Оксана Богданівна, аспірант юридичного інституту Прикарпатського національного університету ім..В.Стефаника
[Кримінальне право. Кримінальне процесуальне право. Криміналістика. Кримінологія. Кримінально-виконавче право]
Особі потерпілій від злочину, який відноситься до інституту справ приватного обвинувачення, щоб стати носієм прав та обов’язків учасника процесу, зокрема «потерпілого», необхідно здійснити ряд не процесуальних дій, через те, що про вказаний суб’єкт та його дії КПК України нічого не говорить. До вказаних дій відноситься те, що вказана особа повинна написати основний документ, тобто скаргу, відповідно до вимог, які цим Кодексом встановлені щодо обвинувального висновку (статті 223 і 224 цього Кодексу). При аналізі вказаних норм випливає висновок, що даний суб’єкт повинен зібрати і подати докази для захисту порушеного охоронюваного права та законного інтересу.
У зв’язку з наведеним необхідно зазначити на слушній думці М.Л. Шифмана, котра й главою 5 «Докази» КПК України доводиться « щоб факт як об’єктивна реальність, яка має відношення до справи, міг бути використаний в цілях правосуддя, потрібно, щоб цей факт став доказом в кримінально-процесуальному сенсі, тобто необхідно виявити цей факт, процесуально-закріпити, перевірити суб’єктивну і об’єктивну достовірність і оцінити його» [3 , с. 8]. Однак, необхідно зауважити, що першочерговим правом в обговорюваного суб’єкта є право на подання скарги, інших прав або обов’язків поряд із цим правом у КПК України не існує. Не дивлячись на те, що вказаний суб’єкт має власний інтерес, тобто прагне реалізувати принцип диспозитивності для відстоювання законних прав, у нього відсутні реальні механізми гарантії для їх захисту. Більше того відсутність законодавчого врегулювання способів здійснення, виявлення та збір фактичних даних, перелік джерел та їх процесуальне закріплення призводять до порушення не тільки охоронюваних прав та законних інтересів особи потерпілої від злочину, а й до порушення охоронюваних прав особи обвинуваченого та законодавства в цілому.
Позаяк загальновідомо, що тільки отримана потерпілою від злочину особою інформація у вигляді матеріальних або ідеальних образів може бути використана в доказуванні лише після приведення її у встановлену законом форму [2].
Крім того на думку Т.Х. Кондратьєвої, правова природа подання доказів полягає в тому, що праву суб’єктів кримінально-процесуальних відносин відповідає обов’язок про прийняття або неприйняття поданих предметів або документів і визначити їх доказове значення [1, с. 42-43]. Однак, інформація отримана суб’єктами доказування за допомогою дій, не передбачених законодавством не є процесуальною інформацією.
Тому, для категорії справ приватного обвинувачення, частково доречним буде вислів М.Л. Шифмана, що визнати поданий об’єкт доказом, ввести його у справу, тобто включити в систему уже зібраних доказів – це прерогатива суду. Прийняття рішення про прийняття предмета і документа до справи по суті є актом закріплення доказу, що завершує момент збирання (формування) доказу. Поки таке рішення не прийняте – доказу не існує, його ще «не зібрано», не сформовано [3, с. 42-43]. Тобто в такий спосіб відбувається легалізація інформації, яка може мати статус лише орієнтира та стати потенційним джерелом інформації виключно за умови дотримання відповідної процедури. В разі, коли фактичні дані (доказ) не перевірені, то на них не можна будувати обвинувачення. Тому виникає закономірне питання, яким чином вказана інформація « навіть легалізована судом» може бути використана як доказ у кримінальній справі приватного обвинувачення.
У зв’язку з цим необхідно за участю представників науки відпрацювати й врахувати вітчизняний та зарубіжний досвід і розробити відповідні нормативні документи, котрі б узгоджувалися із загальними засадами кримінального процесу.

Література:
1. Кондратьева Т.Х. Сущность, понятие и субъекты представления доказательств по уголовным делам / Т.Х. Кондратьева// Научный журнал КубГАУ. – 2007. - № 32(8)
2. Науково-практичний коментар, ІАЦ "ЛІГА", від 03.03.2008.
3. Шифман М.Л. Основые вопросы теории советского доказательственного права / М.Л. –М. МГУ, 1956.

e-mail: komarn2008@ukr.net

Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License

допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ ОБ’ЄКТІВ ПРИ ЗЛОЧИННИХ ПОРУШЕННЯХ АВТОРСЬКОГО ПРАВА ТА СУМІЖНИХ ПРАВ
20.02.2010 09:08
ПРОБЛЕМИ ЕКСПЕРТНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИ ЗЛОЧИННОМУ ПОРУШЕННІ АВТОРСЬКОГО ПРАВА НА КОМП’ЮТЕРНІ ПРОГРАМИ І БАЗИ ДАНИХ
20.02.2010 09:05
АНАЛІЗ ПОШИРЕННЯ ФАЛЬШИВОМОНЕТНИЦТВА В УКРАЇНІ В ПЕРІОД ВВЕДЕННЯ В ОБІГ УКРАЇНСЬКОЇ ГРИВНІ (1995-1997 РОКИ)
20.02.2010 09:03
ПЕРЕВАГИ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ АВТОРСЬКОГО ПРАВА НА КОМП’ЮТЕРНІ ПРОГРАМИ І БАЗИ ДАНИХ
19.02.2010 21:33
ОСОБЛИВОСТІ СЛІДЧОГО ОГЛЯДУ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ПІДРОБЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ, ПЕЧАТОК, ШТАМПІВ, БЛАНКІВ ТА ЇХ ЗБУТУ
19.02.2010 21:30
ЕТАПИ ПРОВЕДЕННЯ ТАКТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ НЕЗАКОННОГО ЗАВОЛОДІННЯ АВТОТРАНСПОРТНИМ ЗАСОБОМ
19.02.2010 21:27
ОКРЕМІ ПРОБЛЕМИ ПРОТИДІЇ ПІДРОБЛЕННЮ ГРОШЕЙ В УКРАЇНІ
18.02.2010 21:19
СПОСІБ ЗЛОЧИНУ ЯК ЕЛЕМЕНТ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОРИСЛИВИХ УБИВСТВ
18.02.2010 21:17
ТАКТИЧНА ОПЕРАЦІЯ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ НЕЗАКОННОГО ЗАВОЛОДІННЯ АВТОТРАНСПОРТНИМ ЗАСОБОМ
18.02.2010 21:15
СЛІДОВА КАРТИНА ЯК СТРУКТУРНИЙ ЕЛЕМЕНТ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕРОРИСТИЧНОГО АКТУ
18.02.2010 21:11
© 2006-2024 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


Наукова спільнота - інтернет конференції
Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки
Наукові конференції
Актуальні дослідження правової та історичної науки. Юридична лінія
 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше