:: LEX :: МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ РЕТРОСПЕКЦІЇ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ЗЛОЧИНІВ
   
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Акція! 100 грн на мобільний
  Наші збірники

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 30)

Термін подання матеріалів

11 березня 2021

До початку конференції залишилось днів 10


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ РЕТРОСПЕКЦІЇ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ЗЛОЧИНІВ
 
06.10.2010 21:01
Автор: Старушкевич Анатолій Володимирович, кандидат юридичних наук, доцент, докторант кафедри криміналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка
[Кримінальне право. Кримінальне процесуальне право. Криміналістика. Кримінологія. Кримінально-виконавче право]
Вирішення проблеми пізнання явищ, фактів минулого на підставі наявної у даний час інформації здійснюється за допомогою методу ретроспекції, який досить детально розроблений в теорії пізнання і з успіхом використовується в історії, археології, палеонтології, етнографії та інших науках. Сутністю методу ретроспекції є одержання знань про стан певного об’єкта в певний момент його розвитку в минулому, за допомогою синтезу наявних відомостей про його стан в інший момент часу з використанням певних вихідних даних. Такими даними є закономірності, які визначають процес зміни об’єкта в часі.
В пізнавальній процедурі ретроспекції визначальним є співвідношення двох моментів часу. Першим — є моменту часу в розвитку об’єкта, щодо якого необхідно одержати інформацію. Другим — є моменту часу, у якому проводяться пізнавальні дії, тобто, застосовується метод ретроспекції. Ретроспекція має місце тоді, коли перший з моментів часу передує другому. Вказані два моменти часу в методі ретроспекції необхідно співвідносити не тільки один з одним, але і з моментом часу, щодо якого є інформація (вихідні дані). Єдиного погляду на такі дані немає, однак незаперечно визначено, що вихідними даними можуть служити: 1) тільки відомості про стан об’єкта в момент застосування методу ретроспекції (у сьогоденні); 2) або ж і знання про стан об’єкта в минулому.
Вихідна інформація може бути про попередній стан об’єкта або про наступивший за встановлюваним. Таким чином, принцип розгляду явищ у єдності їх минулого, сьогодення й майбутнього переноситься на вивчення невідомих подій минулого, яким є передминуле (минуле), минуле (сьогодення) і постминуле (майбутнє). У даному випадку в якості шуканого виступає стан об’єкта в минулому.
Незважаючи на те, що суб’єкт пізнання завжди здійснює свою діяльність у сьогоденні й саме в сьогоденні черпає матеріал для пізнання як минулого, так і майбутнього, найбільш обґрунтованим вважається другий підхід. Тому, що для застосування методу ретроспекції має значення наявність і достатність відомостей про певний стан об’єкта, а не присутність самого об’єкта в натурі. При виявленні, розкритті і розслідуванні злочинів характерним є завдання одержання відомостей про минулі стани об’єкта, який у сьогоденні вже не існує або не доступний для безпосереднього пізнання. У такій ситуації вихідними даними служить інформація, утворення якої пов’язане із взаємодією досліджуваного об’єкта з іншими об’єктами. Через те, що взаємодія й виникнення інформації мали місце в минулому, вихідні дані відносяться до минулого стану об’єкта. Одержання самих вихідних даних нерідко також може вимагати застосування методу ретроспекції. У даному випадку його відносять до методів опосередкованого пізнання, при якому не потрібна безпосередня взаємодія дослідника й об’єкта, і як наслідок — не обов’язково припускається дослідження самого об’єкта в натурі, необхідні лише достатні відомості про його стан в один з моментів часу.
Необхідною умовою застосування методу ретроспекції до конкретного об’єкта, є: а) можливість виділення в процесі змін цього об’єкта ряду дискретних моментів (станів у конкретні моменти часу), б) наявність закономірностей, які визначають процес зміни зазначених станів (дискретних моментів). Крім цього метод ретроспекції припускає структурування процесу зміни станів за моделлю «передминуле — минуле — постминуле». Також, передбачається розгляд об’єкта як системи, яка володіє внутрішньою структурою, вивчення процесу його розвитку, виявлення якісних змін об’єкта, законів переходу від одного стану до іншого.
Результатом застосування методу криміналістичної ретроспекції є опис минулого предмета (речі, події), як абстрактно-теоретична модель, у якій одну з визначальних ролей відіграє ступінь переконаності суб’єкта ретроспекції в правдоподібності або вірогідності отриманих знань. Метою застосування цього методу розслідування є встановлення єдиної й повністю доведеної моделі минулої злочинної події, тому цей метод повинен забезпечувати суворий поділ отриманих нових знань на достовірні і ймовірні (мають статус версій і потребують перевірки).
Криміналістичний метод ретроспекції при дослідження об’єктів забезпечує виконання завдань різного ступеня складності, тому при його застосуванні доцільно вести мову про такі рівні: 1) стратегічний (як про загальну стратегію розслідування); 2) тактичний (як про метод вирішення тактичних завдань); 3) технічний (як про сукупність засобів і прийомів виявлення, фіксації, дослідженні й вилучення окремих слідів злочину).
На кожному рівні можливе вирішення типових завдань ретроспективного характеру. Зокрема: а) вивчення злочину (злочинної діяльності); б) вивчення процесів відображення злочину (злочинної діяльності); в) вивчення змісту діяльності з виявлення, розкриття і розслідування злочинів.
Можливість застосування методу криміналістичної ретроспекції до злочинної діяльності визначається тим, що подія злочину, як явище об’єктивної дійсності, дискретна. Її можна поділяти на фази, етапи, епізоди, які є упорядкованою системою на основі певної фундаментальної закономірності, зокрема на основі шкали часу. Час має властивості необоротності й односпрямованості, тому часові шкали (послідовності дій) можна встановити й відносно кожного учасника події злочину (а також щодо інших елементів структури злочину (злочинної діяльності)).
При застосуванні методу криміналістичної ретроспекції одиницями аналізу злочину (злочинної діяльності) можуть бути: а) злочинна діяльність як елемент серії злочинів; б) злочин (злочинна діяльність) у зв’язку з дозлочинними й постзлочинними подіями; в) окремі підсистеми злочину (злочинної діяльності) (алібі, інсценування, прийоми приховання); г) елемент криміналістичної структури злочину (злочинної діяльності).
допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
ГІПНОЗ ТА МОЖЛИВОСТІ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ ПРИ ПРОВЕ-ДЕННІ ДОПИТІВ
31.07.2010 10:13
НЕДОЛІКИ ОГЛЯДУ МІСЦЬ ПОДІЙ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ НАПАДІВ ВЧИНЕНИХ БАНДАМИ
06.10.2010 20:59
ПРИЙОМИ ПІДГОТОВКИ В СТРУКТУРІ СПОСОБУ ВЧИНЕННЯ БАНДИТИЗМУ
06.10.2010 20:58
ДО ПИТАННЯ ПРО ПОНЯТТЯ ТАКТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ
06.10.2010 20:55
ПРИЙОМИ ПІДГОТОВКИ У СТРУКТУРІ СПОСОБІВ ВЧИНЕННЯ НЕЗАКОННИХ ЗАВОЛОДІНЬ АВТОТРАНСПОРТНИМИ ЗАСОБАМИ
06.10.2010 20:52
ОСОБЛИВОСТІ ЗЛОЧИННИХ ГРУП, ЯКІ ВЧИНЯЮТЬ НЕЗАКОННІ ЗАВОЛОДІННЯ АВТОТРАНСПОРТНИМИ ЗАСОБАМИ
06.10.2010 20:50
МЕТОДИ МОДЕЛЮВАННЯ (ПРОФІЛЮВАННЯ) ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ЗЛОЧИНІВ
06.10.2010 20:48
КРИМІНАЛІСТИЧНЕ ПОНЯТТЯ ЗЛОЧИННИХ УГРУПОВАНЬ У СФЕРІ НЕЗАКОННОГО ОБІГУ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ
06.10.2010 20:46
ЕКСПЕРТИЗИ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ КОРИСЛИВИХ УБИВСТВ
06.10.2010 20:43
ПІДГОТОВКА ДО ОПЕРАТИВНОГО ОПИТУВАННЯ ПРИ РОЗКРИТТІ СЕРІЙНИХ СЕКСУАЛЬНИХ УБИВСТВ
06.10.2010 20:41
© 2006-2021 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше