:: LEX :: ІСТОРИЧНІ ТА ФІЛОСОФСЬКІ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ
UA  RU  EN
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
  Договір про співробітництво з Wyzsza Szkola Zarzadzania i Administracji w Opolu
  Архів

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 62)

Термін подання матеріалів

13 червня 2024

До початку конференції залишилось днів 19


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

ІСТОРИЧНІ ТА ФІЛОСОФСЬКІ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ
 
19.04.2011 20:26
Автор: Свинаренко Ольга Олександрівна, методист юридичного факультету Запорізького юридичного інституту Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ
[Теорія та історія держави і права. Історія політичних і правових вчень. Філософія права]
Процес виникнення і розвитку правової держави відбувався протягом всього розвитку людства, й пройшов складний еволюційний шлях. Цей розвиток продовжується і зараз. Взагалі, немає єдиного погляду на походження правової держави, тому існує ряд концепцій (теорій), якими вчені, виходячи з особливостей розвитку суспільства різних народів, з особливостей світогляду або релігійних переконань, намагалися пояснити передумови появи такого складного явища як правова держава.
Останнім часом в руслі реформаторських процесів, що проходять у країні, відбулися серйозні зміни в наукових поглядах на державу і право, чітко позначилися нові підходи до оцінки їхньої ролі в політичній системі суспільства. Але важливим напрямом наукового пошуку залишається дослідження історичних та філософських проблем формування правової держави. Ґрунтовне описання цієї проблеми, її сутності, відображені в роботах таких науковців: С. Алексєєв, А. Венгеров, В. Гуліев, Н. Дєєв, В. Зорькін, В. Копєйчиков, В. Кудрявцев, Б. Лазарєв, В. Нерсесянц, М. Пискотін, В. Погорілко, Ю. Тихомиров, Б. Топорнін, З. Черниловський й інших.
Уявлення про державу як організацію, що здійснює свою діяльність на основі закону, почали формуватися вже на ранніх етапах розвитку людської цивілізації. Мислителі античності (Сократ, Демокрит, Платон, Аристотель, Полібій, Цицерон) намагалися виявити такі зв'язки і взаємодії між правом і державною владою, які б забезпечували гармонійне функціонування суспільства тієї епохи. Вчені стародавності вважали, що найбільш розумна і справедлива лише та політична форма гуртожитку людей, за умов існування якої закон є загальнообов’язковим як для громадян, так і для самої держави.
У період розподілу феодалізму, ідеї правової державності з позицій історизму виклали прогресивні мислителі того часу Н.Макіавеллі і Ж.Боден. У своїй теорії Макіавеллі на основі багатовікового досвіду існування держав минулого і сьогодення ставив за мету пояснити принципи політики, осмислити рушійні сили розвитку політичного життя для того, щоб створити контури ідеальної держави, яка щонайкраще відповідала б потребам того часу. Метою держави він вбачав можливість вільного користування майном і забезпечення безпеки для кожного.
У період ранніх буржуазних революцій у розробку концепції правової державності значний внесок внесли прогресивні мислителі П. Гольбах, Т. Гоббс, Г. Гроцій, Т. Джефферсон, Д. Дідро, Д.Локк, Ш.Монтеск'є, Б.Спіноза та інші. Значний внесок у розробку основних елементів правової державності внесли також Вольтер, Гельвецій, Руссо, Пейн та інші.
Кант обґрунтував і детально розробив філософську основу теорії правової держави, центральне місце в який займає людина, особистість. Найважливішою ознакою публічного права філософ вважав прерогативу народу вимагати своєї участі у встановленні правопорядку шляхом прийняття конституції, що виражає його волю. Верховенство народу обумовлює волю, рівність і незалежність усіх громадян у державі, що виступає як «об'єднання безлічі людей, підлеглих правовим законам».
Філософська концепція правової держави за Кантом вплинула на подальший розвиток політико-правової думки і практику державно-правового будівництва цивілізованого суспільства.
На наш погляд, правова держава – це така форма організації і діяльності державної влади, що будується у взаєминах з індивідами і їхніми різними об'єднаннями на основі норм права. При цьому право грає пріоритетну роль лише в тому випадку, якщо воно виступає засобом волі всіх і кожного, якщо діючі закони реально служать інтересам народу і держави, а їхня реалізація є втіленням справедливості. Розвинуте законодавство ще не свідчить про наявність у суспільстві правової державності.
Політична природа держави, найбільш чітко виявляється в її суверенітеті. Саме в суверенітеті концентруються всі потреби та інтереси різних ланок політичної системи суспільства. Завдяки суверенітету координуються інтереси державні і недержавні, забезпечується їх справедлива правова рівновага і вільний розвиток.
Не ідеалізуючи ролі права, варто реальніше відноситися до самої ідеї правової держави, тому що у дійсності політична влада завжди прагне вирватися з правових рамок і правова держава – це, скоріше, ідеальний тип.

Література:
1.    Копєйчиков В. В. Загальна теорія держави і права / В. В. Копєйчиков. — К. : Юрінком, 1997. — 482 c.
2.    Рабінович П. М. Основи загальної теорії права і держави / П. М. Рабінович. — К. : ІСДО, 2005. — 287.
3.    Скакун О. Ф. Теорія держави і права : підручник / О. Ф. Скакун. — Х. : Право, 2001. — 379 c.

e-mail: larisa-nalivayko@rambler.ru

Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License

допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
ДЕРЖАВНЕ БУДІВНИЦТВО УКРАЇНИ В ПЕРІОД ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ ТА ЇЇ ЮРИДИЧНЕ ЗАКРІПЛЕННЯ
28.04.2011 20:18
РЕФОРМУВАННЯ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ У ЗАКОНОДАВЧИХ АКТАХ
26.04.2011 23:18
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПРАВОСВІДОМОСТІ У ГРОМАДЯН СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ
26.04.2011 18:49
ЗАКОНОДАВЧА РЕГЛАМЕНТАЦІЯ ФОРМУВАННЯ РЕМІСНИХ ЦЕХІВ В РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХVІІІ – ХІХ СТ.СТ.: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ
26.04.2011 07:58
ЩОДО ВНУТРІШНЬОЇ СТРУКТУРИ СИСТЕМИ ПРАВА
19.04.2011 20:35
ФОРМУВАННЯ АДВОКАТСЬКОЇ ТАЄМНИЦІ ЯК ПРАВОВОЇ КАТЕГОРІЇ
12.04.2011 20:06
© 2006-2024 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


Наукова спільнота - інтернет конференції
Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки
Наукові конференції
Актуальні дослідження правової та історичної науки. Юридична лінія
 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше