:: LEX :: СИСТЕМА СУБ’ЄКТІВ КОНТРОЛЮ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ЯК СУБ’ЄКТІВ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА УКРАЇНИ
   
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Акція! 100 грн на мобільний
  Наші збірники

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 27)

Термін подання матеріалів

17 листопада 2020

До початку конференції залишилось днів 21


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

СИСТЕМА СУБ’ЄКТІВ КОНТРОЛЮ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ЯК СУБ’ЄКТІВ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА УКРАЇНИ
 
09.10.2011 21:45
Автор: Матвієнко Павло Дмитрович, здобувач кафедри адміністративного та господарського права Запорізького національного університету
[Адміністративне право. Адміністративне процесуальне право. Митне та податкове право. Муніципальне право]
Складовим елементом організаційно-правового механізму контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування як суб’єктів адміністративного права є суб’єкт, тобто той, хто цей контроль здійснює. Специфіка діяльності органів місцевого самоврядування при реалізації ними адміністративної правосуб’єктності, можливість делегування їм повноважень органів виконавчої влади, чисельність і розмаїття останніх обумовлює можливість контрольного впливу з боку багатьох різноманітних органів, що, у свою чергу, дозволяє зробити висновок про множинність суб’єктів такого контролю.
Узагальнений аналіз законодавства, практики його застосування, свідчить що серед суб’єктів контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування як суб’єктів адміністративного права можна виокремити державні органи (т.з. суб’єкти державного контролю) та недержавні установи, інституції (суб’єкти громадського контролю). При цьому серед перших в наявності суб’єкти загальної компетенції (Верховна Рада України, Президент України, Кабінет Міністрів України), які реалізують контрольні повноваження як похідну складову своєї діяльності (під час виконання основних, домінуючих повноважень), суб’єкти спеціальної компетенції, для яких контрольні повноваження є базовими (деякі центральні органи виконавчої влади, їх територіальні органи тощо). Питоме місце посідають місцеві органи виконавчої влади, особливо беручи до уваги можливість делегування повноважень цих органів органам місцевого самоврядування й підвищений акцент у контрольній діяльності стосовно реалізації останніми делегованих повноважень. Кількість державних суб’єктів контролю є великою, інколи повноваження їх дублюються, що обумовлює зростання контрольного «тягара» на органи місцевого самоврядування, що й актуалізує потребу перегляду існуючих суб’єктів державного контролю у напрямку оптимізації їх кількості та чіткого нормативного закріплення засад діяльності та взаємодії.
Значною є участь у відповідному контролі недержавних інституцій, що, багато у чому, обумовлено особливістю як правової природи самих органів місцевого самоврядування, так і їх діяльністю. Серед таких суб’єктів цілком можливо виокремити: територіальні громади, органи самоорганізації населення, об’єднання громадян, профспілки, аудиторів, адвокатів, ЗМІ, громадян тощо. Незважаючи на те, що їх контроль є своєрідним (без державно-правового впливу, без втручання в оперативну діяльність тощо), його недооцінювати неможна, а, навпаки, варто й надалі посилювати роль і значення. Цілком ймовірними вбачаються пропозиції щодо розширення меж, збільшення кількості суб’єктів громадського контролю (наприклад, впроваджуючи інститут регіонального та місцевого амбудсмана тощо), урізноманітнення форм та методів при обов’язковому законодавчому визначенні засад діяльності.
Саме завдяки практичному втіленню цих пропозицій цілком можливим є максимальне використання ресурсу системи суб’єктів контролю за діяльністю органів місцевого самоврядування як суб’єктів адміністративного права, а мова повинна йти саме про їх систему, бо вони існують не самі по собі, а перебувають у тісних (внутрішніх, зовнішніх, горизонтальних, вертикальних) зв’язках, для підвищення ефективності контролю й максимального використання адміністративної правосуб’єктності органами місцевого самоврядування України.


допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ: АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ
30.09.2011 20:23
ПІДВІДОМЧІСТЬ ТА ПІДСУДНІСТЬ АДМІНІСТРАТИВНИХ СПРАВ: ПРОБЛЕМИ РОЗМЕЖУВАННЯ ПОНЯТЬ
14.10.2011 23:09
ЩОДО ПОВОДЖЕННЯ ПРЕДСТАВНИКІВ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ З ІНОЗЕМНИМИ ГРОМАДЯНАМИ ПІД ЧАС ЧЕМПІОНАТУ ЄВРОПИ З ФУТБОЛУ У 2012 РОЦІ
11.10.2011 13:55
ДОСВІД РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ ЩОДО АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПАСПОРТНО-ВІЗОВОГО РЕЖИМУ
11.10.2011 13:49
ПРОБЛЕМИ ЮРИДИЧНОЇ ТЕХНІКИ В ЗАКОНІ УКРАЇНИ «ПРО ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ»
11.10.2011 13:37
ЩОДО НАДАННЯ БЕЗОПЛАТНОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ
08.10.2011 08:03
ЗАСАДИ ДЕЛЕГУВАННЯ ПУБЛІЧНИХ ФУНКЦІЙ ОРГАНАМ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
05.10.2011 12:40
© 2006-2020 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше