:: LEX :: ПІДВІДОМЧІСТЬ ТА ПІДСУДНІСТЬ АДМІНІСТРАТИВНИХ СПРАВ: ПРОБЛЕМИ РОЗМЕЖУВАННЯ ПОНЯТЬ
   
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Акція! 100 грн на мобільний
  Наші збірники

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 28)

Термін подання матеріалів

11 грудня 2020

До початку конференції залишилось днів 15


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

ПІДВІДОМЧІСТЬ ТА ПІДСУДНІСТЬ АДМІНІСТРАТИВНИХ СПРАВ: ПРОБЛЕМИ РОЗМЕЖУВАННЯ ПОНЯТЬ
 
14.10.2011 23:09
Автор: Корольов Віктор Володимирович, викладач кафедри судочинства Юридичного інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника; Алєксєєва Наталія Андріївна, студентка Юридичного інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника
[Адміністративне право. Адміністративне процесуальне право. Митне та податкове право. Муніципальне право]

Відповідно до Конституції України судова юрисдикція визначає сферу судової влади та багатоступеневу диференціацію повноважень різних судів по розгляду справ. Як зауважують учені-процесуалісти судова юрисдикція – це новий міжгалузевий правовий інститут процесуального й конституційного права і не може ототожнюватися з підвідомчістю, його інтерпретація можлива в контексті здійснення державної влади на принципах її поділу [1, с. 179]. Оскільки здійснення правосуддя і розв’язання юридичних спорів є прерогативою судової влади, то юрисдикція пов’язується лише з правосуддям та судовою владою. Саме тому, на переконання вчених Харківської цивілістичної школи В. В. Комарова, П. І. Радченка та Д. М. Шадури судову юрисдикцію необхідно розглядати як компетенцію органів судової влади по здійсненню правосуддя [1, с. 179].

В контексті вищезазначеного, на наше переконання, «юрисдикцію» не можна повязувати із правосуддям та судовою владою та розглядати й розуміти її виключно як судова юрисдикція. Так, доцільно згадати про назву глави 1 Кодексу адміністративного судочинства України (далі КАС України) «Адміністративна юрисдикція і підсудність адміністративних справ» та глави 2 Цивільного процесуального кодексу України (далі – ЦПК України) «Цивільна юрисдикція». З даного приводу учений-процесуаліст Київської школи С. Я. Фурса звертає увагу на те, що назва глави, в якій вживається словосполучення «цивільна юрисдикція» залишається незавершеною, оскільки виникає питання – якого органу юрисдикція, а доцільно було б назвати цю норму «Цивільна юрисдикція загальних судів» [2, c. 21-22]. Схожий недолік відноситься також до КАС України, що переконливо свідчить про недосконалість юридичної техніки при створенні законодавчих актів з боку законодавця.

Досить схожа ситуація існує сьогодні в науці адміністративного процесу, про що свідчать праці представників цієї науки, зокрема, необхідно згадати А. Т. Комзюка, В. М. Бевзенка, Р. С. Мельника [3, с. 231, 236, 239]. Саме тому, одними з найгостріших та найпроблемніших питань, які виникають сьогодні у практиці застосування судовими органами процесуального законодавства, є інститути підвідомчості та підсудності в адміністративних справах.

Таким чином, поняття «підвідомчості» є дещо ширшою правовою категорією від поняття «підсудності». Адже підвідомчість – це діяльність не тільки судових органів при розгляді адміністративних справ, сюди входить також діяльність інших органів влади. Після формування системи адміністративних судів в Україні гостро постає проблема встановлення меж їх компетенції і розмежування з компетенцією загальних судів, які нині здійснюють розгляд справ, що виникають з адміністративних правовідносин. Щодо поняття «підсудності» то воно є більш вузьке, і включає в себе виключно судову категорію. Саме цей інститут в адміністративних справах допомагає розмежувати публічно-правові спори від інших спорів. 
Література:

1. Проблеми теорії та практики цивільного судочинства : монографія / Комаров В. В., Тертишніков В. І., Баранкова В. В. та ін. ; за заг. ред. В. В. Комарова. – Х. : Харків юридичний, 2008. – 928 с.

2. Фурса С. Я. Цивільний процес України : проблеми і перспективи : науково-практичний посібник / Фурса С. Я., Щербак С. В., Євтушенко О. І. – К. : Видавець Фурса С. Я. : КНТ, 2006. – 448 с.

3. Комзюк А.Т. Адміністративний процес України : навчальний посібник / Комзюк А.Т., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. – К. : Прецедент, 2007. – 531 с.допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ: АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ
30.09.2011 20:23
ЩОДО ПОВОДЖЕННЯ ПРЕДСТАВНИКІВ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ З ІНОЗЕМНИМИ ГРОМАДЯНАМИ ПІД ЧАС ЧЕМПІОНАТУ ЄВРОПИ З ФУТБОЛУ У 2012 РОЦІ
11.10.2011 13:55
ДОСВІД РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ ЩОДО АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПАСПОРТНО-ВІЗОВОГО РЕЖИМУ
11.10.2011 13:49
ПРОБЛЕМИ ЮРИДИЧНОЇ ТЕХНІКИ В ЗАКОНІ УКРАЇНИ «ПРО ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ»
11.10.2011 13:37
СИСТЕМА СУБ’ЄКТІВ КОНТРОЛЮ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ЯК СУБ’ЄКТІВ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА УКРАЇНИ
09.10.2011 21:45
ЩОДО НАДАННЯ БЕЗОПЛАТНОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ
08.10.2011 08:03
ЗАСАДИ ДЕЛЕГУВАННЯ ПУБЛІЧНИХ ФУНКЦІЙ ОРГАНАМ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
05.10.2011 12:40
© 2006-2020 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше