:: LEX :: СУТНІСТЬ, ФОРМИ ТА ЗМІСТ ІНФОРМУВАННЯ УЧАСНИКІВ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ
UA  RU  EN
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
  Договір про співробітництво з Wyzsza Szkola Zarzadzania i Administracji w Opolu
  Архів

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 63)

Термін подання матеріалів

11 липня 2024

До початку конференції залишилось днів 0


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

СУТНІСТЬ, ФОРМИ ТА ЗМІСТ ІНФОРМУВАННЯ УЧАСНИКІВ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ
 
29.09.2015 12:43
Автор: Воляніцька Ганна Петрівна, студентка юридичного факультету Тернопільського національного економічного університету
[Секція 4. Кримінальне право. Кримінальне процесуальне право. Криміналістика. Кримінологія. Кримінально-виконавче право]

Отримання учасниками суспільних відносин достовірної і повної інформації про процеси та явища у суспільстві, державі, навколишньому середовищі є основою реалізації їх інформаційних потреб, складовою формування демократичного суспільства. Вітчизняне законодавство, наприклад, серед головних напрямів і способів державної інформаційної політики визначає забезпечення доступу кожного до інформації.

Окремі аспекти цієї проблеми розкривалися у роботах вітчизняних науковців: Ю.П. Аленіна, О.М. Дроздова, І.І. Когутича, А.В. Красницької, Є.Д. Лук’янчикова, О.Р. Михайленка та інших.

Метою дослідження є комплексне вивчення поняття, процесуального порядку та елементів інформування як кримінально-процесуальної діяльності уповноважених законом суб’єктів та інституту кримінально-процесуального права.

Поняття «інформування» за своєю суттю і змістом охоплює такі поняття як «виклик», «повідомлення» і «повістка», які в цілому відображають відомості, закріплені законодавцем у відповідній процесуальній формі та які можуть використовуватися суб’єктами інформування в процесі їх комунікативної діяльності під час провадження у кримінальних справах. А враховуючи специфіку правового регулювання та правову природу інформування учасників кримінального провадження слід розглядати як окремий елемент кримінально-процесуальної діяльності, як міжгалузевий процесуальний інститут та як самостійний правовий інститут кримінального процесу.

Зокрема, у правовому колі інституту інформування в кримінальному процесуальному законодавстві використовуються наступні загальні поняття: «повідомлення», «виклик прокурором, слідчим», «судовий виклик», «повістка», «привід», «явка» тощо. 

 Сутність інформування виступає невід’ємним елементом процесуального статусу учасників кримінального провадження, оскільки право на інформацію та доступ до неї, їх реалізація виражаються у процесуальних правах його учасників та забезпечуються кримінальним процесуальним законодавством.

В науці кримінального процесу, однією із ознак правового інституту інформування розглядається його зміст, який полягає у доведенні до відома осіб, залучених до сфери процесуальних відносин, про вжиті щодо них рішення або проведені процесуальні дії. Зумовленість розширення та ускладнення суспільних відносин, пов’язаних із інформуванням у кримінальному судочинстві сприяє тому, що даний інститут постійно знаходиться в розвитку та удосконаленні, що служить ще однією його ознакою [1, с.11-17].

Інститут інформування у кримінальному провадженні – це сукупність кримінально-процесуальних норм, які регулюють суспільні відносини, що виникають, змінюються та припиняються з приводу форм інформування, процесуального порядку інформування, закріплюють коло його учасників, їх права, обов’язки і законні інтереси та правові наслідки у разі невиконання його вимог. [2, с.196].

Аналізуючи норми КПК України слід зазначити, що інформування учасників кримінального провадження допускається як у письмовій, так і в усній формі. В більшості норм КПК України передбачена або обов’язково вказується на письмове забезпечення відповідної форми інформування (виклику слідчим, прокурором, судового виклику та повідомлення). Зокрема, у ст. 276 КПК України зазначається, що повідомлення про підозру обов’язково здійснюється в письмовому вигляді [3]. Поряд з ними, існують норми, в яких усна чи письмова форма повідомлення або повістки прямо не передбачена КПК України, тобто вирішення питання про їх форму законодавець залишив на розсуд правозастосовчих органів. 

Учасниками інформування у кримінальному провадженні є особи, які беруть участь у кримінальному провадженні та на підставі норм КПК України, наділені суб’єктивним правом та/або юридичним обов’язком інформувати, а також бути проінформованим. В такому випадку, у кримінальному провадженні можна виділити наступних учасників інформування: 1) які тільки інформують інших учасників кримінального провадження; 2) які інформують інших учасників кримінального провадження та інформуються безпосередньо самі; 3) яких тільки інформують у кримінальному провадженні.

Отже, сутність інформування у кримінальному провадженні полягає в тому, що дане правове явище є елементом кримінально-процесуальної діяльності стосовно доведення до відома учасників кримінального провадження у відповідній формі (повідомлення, виклик слідчим прокурором, судовий виклик, повістка) їхніх процесуальних прав, свобод, обов’язків та законних інтересів відомостей про проведені процесуальні дії та прийняті щодо них рішення. 
Джерела:

1. Марущак А.І. Концептуальний підхід до забезпечення доступу до інформації в Україні / А.І. Марущак, Є.Д. Скулиш // Інформаційна безпека людини, суспільства, держави. – 2012. – № 1 (8). – С. 11-17.

2. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар: у 2 т. Т. 1 / О.М. Бандурка, Є. М. Блажівський, Є.П. Бурдоль та ін.; за заг. ред. В.Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. – X.: Право, 2012. – 768 с.

3. Кримінальний процес України: Загальна частина: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О.І. Литвинчук, Ю.О. Гришин, С.О. Іваницький; [за заг. ред. М.Й. Курочки]. – Луганськ: РВВ ЛДУВС ім Е.О. Дідоренка, 2010. – 406 с.

__________________________

Науковий керівник: Рогатинська Ніна Зіновіївна, кандидат юридичних наук, доцент, зав. кафедри кримінального права і процесу Тернопільського національного економічного університету

Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License

допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ ОСІБ ЗВІЛЬНЕНИХ З МІСЦЬ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ
30.09.2015 13:50
ПРЕЗУМПЦІЯ ІСТИННОСТІ ВИРОКУ
30.09.2015 13:23
НАУКОВІ ЗАСАДИ ВИЗНАЧЕННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО СТАТУСУ ПОНЯТОГО ЯК УЧАСНИКА КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ
30.09.2015 10:33
ДО ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ЗМІСТУ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ВИТРАТ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ ЗБЕРІГАННЯМ ТА ПЕРЕСИЛАННЯМ РЕЧЕЙ І ДОКУМЕНТІВ
26.09.2015 12:12
ОСНОВНІ ОЗНАКИ НАРКОЛАБОРАТОРІЙ В УКРАЇНІ
24.09.2015 19:03
ЩОДО ПОНЯТТЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ДОВІДКОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ
16.10.2015 13:51
ДО ПИТАННЯ ПРО СТРУКТУРУ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ЮРИСТІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ПЕНІТЕНЦІАРНІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ
16.10.2015 13:47
ЩОДО ПОНЯТТЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ТОВАРОЗНАВЧИХ ЗНАНЬ
16.10.2015 13:44
КРИМІНАЛІСТИЧНІ ПРАВИЛА ПОШУКУ БІОЛОГІЧНИХ СЛІДІВ НА МІСЦІ ВЧИНЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ
16.10.2015 13:42
ОКРЕМІ ПРОБЛЕМИ ЗАХИСТУ АРХЕОЛОГІЧНОЇ СПАДЩИНИ В УКРАЇНІ
15.10.2015 16:38
© 2006-2024 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


Наукова спільнота - інтернет конференції
Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки
Наукові конференції
Актуальні дослідження правової та історичної науки. Юридична лінія
 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше