:: LEX :: ЩОДО ПОНЯТТЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ТОВАРОЗНАВЧИХ ЗНАНЬ
UA  RU  EN
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
  Договір про співробітництво з Wyzsza Szkola Zarzadzania i Administracji w Opolu
  Архів

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 63)

Термін подання матеріалів

11 липня 2024

До початку конференції залишилось днів 0


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

ЩОДО ПОНЯТТЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ТОВАРОЗНАВЧИХ ЗНАНЬ
 
16.10.2015 13:44
Автор: Шевченко Олександр Вікторович, старший оперуповноважений відділу ДСБЕЗ Оболонського РУ ГУ МВС України в м. Києві
[Секція 4. Кримінальне право. Кримінальне процесуальне право. Криміналістика. Кримінологія. Кримінально-виконавче право]

1. Дослідження сутності спеціальних товарознавчих знань передбачає аналіз загальних положень, які характеризують поняття спеціальних знань. Зазвичай, законодавець сам дає визначення термінів, які вживаються в правових нормах. Це наявне і в КПК України. Але, коли законом не визначено значення вживаного законодавцем терміну, тоді він вивчається юридичною наукою, яка розкриває його сутність. На жаль, маємо випадок, коли не розкрито значення термінів «спеціальні знання», та «спеціаліст» ні законодавцем, ні Верховним судом України, ні юридичною наукою.

2. У законодавстві поняття «спеціальні знання» вживаються у поєднанні з термінами «експерт», «спеціаліст», «експертиза», в ст. 69 КПК України їх термінологічне значення стосовно діяльності експерта також не розкрито, при чому, цей термін вживається у видовому розмежуванні. В ст. 71 КПК України при визначенні прав і обов’язків спеціаліста, вказано про використання спеціалістом своїх спеціальних знань та навичок при застосуванні технічних або інших засобів. Така вказівка підкреслює допоміжну роль спеціаліста під час досудового розслідування і судового розгляду.

У КПК України «спеціальні знання» застосовуються і в нормах, які регулюють проведення експертизи (ст.ст. 242, 243, 244, 332 КПК України).

Аналіз поглядів науковців на поняття «спеціальні знання» та «спеціаліст» показує, що вчені по різному підходять до їх визначення [1-3 та ін.].

3. Узагальнюючи викладене, можемо дати визначення процесуальної сутності спеціальних товарознавчих знань. Спеціальні товарознавчі знання – це сукупність знань та практичних навичок, набутих у результаті навчання, спеціальної підготовки та професійного досвіду, у галузі товарознавства, особою яка залучена в якості спеціаліста чи експерта з метою з’ясування обставин вчиненого кримінального правопорушення.

Практичне застосування спеціальних товарознавчих знань у кримінальному провадженні визначається низкою об’єктивних і суб’єктивних умов.

До об’єктивних умов відносяться вимоги закону ст.ст. 2, 38, 69, 71, 84, 93, 214, 242, 243 КПК України із зазначених питань. Ці знання повинні використовуватися з метою повного, всебічного і об’єктивного дослідження обставин кримінального правопорушення. У деяких випадках, коли використання загальновідомих товарознавчих знань особисто слідчим, чи за допомогою спеціаліста-товарознавця або шляхом проведення комплексної ревізії за участю товарознавця, за певні обставини, не можуть бути встановлені, тоді вони з’ясовуються за допомогою судової товарознавчої експертизи.

Суб’єктивні умови пов’язані зі ступенем використання спеціальних товарознавчих знань безпосередньо слідчим в процесі розслідування кримінального правопорушення, що залежить від знання предмета, методів дослідження об’єктів товарного походження, прийомів дослідження обставин кримінального провадження на основі цих знань, що у свою чергу обумовлюється загальнотеоретичною (юридичною) освітою і досвідом слідчої роботи.

Основним критерієм розмежування змісту спеціальних і загальновідомих знань у галузі товарознавства є рівень фактичної наукової інформації, необхідність отримання якої, в процесі доказування, виникає в кожному випадку з обставин, які встановлюються у кримінальному провадженні. Віднесення тих чи інших знань у галузі товарознавства до загальновідомих, повинно застосовуватися з урахуванням загальноосвітнього рівня, професійного досвіду і відповідно до цього можливостей розуміння основних положень даної галузі знань сторонами кримінального провадження.
Література :

1. Бондаренко О. О. Процесуальний статус обізнаних осіб та їх правовідносини з дізнавачем і слідчим у кримінальному судочинстві : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 / О. О. Бондаренко ; Національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2004.

2. Зинин А. М. Криминалист в следственных действиях : учеб.-практ. пособ. / Зинин А. М. – М. : изд. «Экзамен», изд. «Право и закон», 2004.

3. Корухов Ю. Г. Правовые основания применения научно-технических средств при расследовании преступлений / Корухов Ю. Г. – М., 1974.
Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License

допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ ОСІБ ЗВІЛЬНЕНИХ З МІСЦЬ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ
30.09.2015 13:50
ПРЕЗУМПЦІЯ ІСТИННОСТІ ВИРОКУ
30.09.2015 13:23
НАУКОВІ ЗАСАДИ ВИЗНАЧЕННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО СТАТУСУ ПОНЯТОГО ЯК УЧАСНИКА КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ
30.09.2015 10:33
СУТНІСТЬ, ФОРМИ ТА ЗМІСТ ІНФОРМУВАННЯ УЧАСНИКІВ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ
29.09.2015 12:43
ДО ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ЗМІСТУ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ВИТРАТ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ ЗБЕРІГАННЯМ ТА ПЕРЕСИЛАННЯМ РЕЧЕЙ І ДОКУМЕНТІВ
26.09.2015 12:12
ОСНОВНІ ОЗНАКИ НАРКОЛАБОРАТОРІЙ В УКРАЇНІ
24.09.2015 19:03
ЩОДО ПОНЯТТЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ДОВІДКОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ
16.10.2015 13:51
ДО ПИТАННЯ ПРО СТРУКТУРУ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ЮРИСТІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ПЕНІТЕНЦІАРНІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ
16.10.2015 13:47
КРИМІНАЛІСТИЧНІ ПРАВИЛА ПОШУКУ БІОЛОГІЧНИХ СЛІДІВ НА МІСЦІ ВЧИНЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ
16.10.2015 13:42
ОКРЕМІ ПРОБЛЕМИ ЗАХИСТУ АРХЕОЛОГІЧНОЇ СПАДЩИНИ В УКРАЇНІ
15.10.2015 16:38
© 2006-2024 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


Наукова спільнота - інтернет конференції
Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки
Наукові конференції
Актуальні дослідження правової та історичної науки. Юридична лінія
 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше