:: LEX :: ДОТРИМАННЯ ПРИНЦИПУ ПРОПОРЦІЙНОСТІ У ЗАСТОСУВАННІ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАХОДІВ ЩОДО ОСОБИ ЗА ФАКТАМИ ВЧИНЕННЯ ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА
UA  RU  EN
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
  Договір про співробітництво з Wyzsza Szkola Zarzadzania i Administracji w Opolu
  Архів

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 59)

Термін подання матеріалів

14 березня 2024

До початку конференції залишилось днів 22


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

ДОТРИМАННЯ ПРИНЦИПУ ПРОПОРЦІЙНОСТІ У ЗАСТОСУВАННІ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАХОДІВ ЩОДО ОСОБИ ЗА ФАКТАМИ ВЧИНЕННЯ ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА
 
22.06.2020 14:48
Автор: Гусєва Катерина Анатоліївна, кандидат юридичних наук, Національна академія внутрішніх справ; Горбач-Кудря Іванна Анатоліївна, магістрант, Національна академія внутрішніх справ
[Секція 2. Конституційне право. Конституційне процесуальне право. Адміністративне право. Адміністративне процесуальне право. Митне та податкове право. Міжнародне право. Муніципальне право]

В мовах карантинних обмежень у превентивній діяльності уповноважених підрозділів Національної поліції України продовжують зростати статистичні показники випадків винесення такого спеціального заходу протидії домашньому насильству, яким є терміновий заборонний припис. За офіційними даними, протягом першого кварталу 2020 року за вчинення адміністративних правопорушень, передбачених ст. 1732 КУпАП («Вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі, невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення про місце свого тимчасового перебування»), уповноваженими підрозділами Національної поліції України винесено 12 тисяч термінових заборонних приписів [1]. Відтак актуальність теми дослідження обумовлена практикою превентивної діяльності уповноважених підрозділів Національної поліції України в частині, що стосується винесення в умовах карантину такого спеціального заходу протидії домашньому насильству, якими є терміновий заборонний припис. 

Існуючим за цим напрямом проблемам присвячено чимало досліджень, зокрема, Олени Ковальової, Ольги Кришевич, Олександра Лупала, Сергія Рязанова, − в яких науковці одностайно наголошують на необхідності дотримуватися принципу пропорційності у застосуванні спеціальних заходів щодо кривдника для припинення або протидії домашньому насильству. Тому метою доповіді є дослідження реалізації принципу пропорційності у застосуванні щодо кривдника термінового заборонного припису. 

У визначенні сутності принципу пропорційності традиційно розуміють розумний баланс приватних і публічних інтересів у правовому регулюванні, що може бути реалізований через істотні цілі обмежень, а також обґрунтовані та мінімально обтяжливі для особи, чиї права обмежують, засоби досягнення цих цілей [2, с.98]. Врахування принципу пропорційності дозволяє досягти розумного співвідношення між усуненням небезпеки для життя і здоров’я постраждалої особи, недопущенням продовження чи повторного вчинення домашнього насильства, забезпеченням безпеки та застосуванням термінового заборонного припису [3].

Дотримання принципу пропорційності уповноваженими підрозділами Національної поліції України у застосуванні спеціального заходу стосовно кривдника з метою негайного припинення домашнього насильства, недопущення його продовження чи повторного вчинення полягає у встановленні поліцейськими ступеня небезпеки та загрози для постраждалої особи з боку кривдника. Оцінювання ризиків регламентовано міжвідомчим наказом Міністерства соціальної політики України та Міністерства внутрішніх справ України від 13.03.2019 № 369/180 «Про затвердження Порядку проведення оцінки ризиків вчинення домашнього насильства» [4] і передбачає винесення термінового заборонного припису щодо кривдника у ситуації вчинення ним фізичного домашнього насильства. Аналіз практики превентивної діяльності засвідчив, що терміновий заборонний припис щодо кривдника як спеціальний засіб застосовується за різними видами домашнього насильства, а в окремих випадках і поза складання протоколу про адміністративне правопорушення.

На думку Юлії Турлової, принцип пропорційності у застосуванні до кривдника одного із спеціальних заходів протидії домашнього насильства полягає в тому, щоб довести факт того, що кривдник вчинив стосовно заявника або особи, яку представляє заявник, домашнє насильство [5, с.29]. Окрім того, автор зазначає, що рішення про застосування спеціального засобу щодо протидії домашньому насильству має прийматися за оцінкою наявних ризиків подальшого «психологічного та фізичного насильства з боку кривдника» та висновком про ймовірність повторного вчинення домашнього насильства та настання тяжких наслідків його вчинення [5, с.28].

Отже, практика превентивної діяльності уповноважених підрозділів Національної поліції України у реалізації принципу пропорційності під час застосування спеціальних заходів з протидії домашнього насильства пов’язана, насамперед, з оцінкою ризиків щодо життя та здоров’я постраждалої особи, а також ймовірністю продовження чи повторного вчинення адміністративного або кримінального правопорушення кривдником щодо постраждалої особи.

У роз’ясненні щодо пропорційності застосування спеціальних заходів стосовно кривдника, який вчинив домашнє насильство, Верховний суд, розглянувши одну із касаційних скарг на постанову Київського апеляційного суду, виходить з визначень, відповідно до ч. 1 ст. 24 Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству», серед яких, зокрема, – обмежувальний припис стосовно кривдника. Рішенням суду відповідачеві заборонено перебувати в квартирі, яка належить йому на праві власності, а позивачка та діти не мають зареєстрованого місця проживання у цій квартирі. На час розгляду справи судом апеляційної інстанції учасники справи спільно не проживали. За таких обставин покладення на відповідача заборони перебувати у квартирі, яка йому належить на праві власності, порушує право позивача на користування цієї квартирою, і такий захід не може бути визнаний пропорційним за обставин цієї справи [6].

В іншому випадку дотримання принципу пропорційності у застосуванні обмежувального припису щодо особи, яка вчинила домашнє насильство, Верховний суд, виходячи з власне визначення терміну «домашнє насильства» та його видів, зафіксованих у пунктах 3, 4, 14 та 17 ч. 1 ст.1 Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству», дає роз’яснення, що під час вирішення питання про наявність підстав для застосування спеціального заходу мають встановлюватися, яким формам домашнього насильства піддавався заявник, та оцінюватися ризики продовження у майбутньому домашнього насильства у будь-якому його прояві [7].

Отже, дотримання принципу пропорційності у застосування таких спеціальних заходів щодо кривдника, якими є терміновий заборонний припис, виявляється у встановленні уповноваженими підрозділами Національної поліції України факту вчинення домашнього насильству як адміністративного або кримінального правопорушення, визначенні його виду (фізичного домашнього насильства, психологічного домашнього насильства, економічного домашнього насильства, сексуального домашнього насильства), а також оцінки ризиків існування безпосередньої загрози життю чи здоров’ю постраждалої особи, вірогідності продовження чи повторного вчинення домашнього насильства, настання тяжких або особливо тяжких наслідків його вчинення, а також смерті постраждалої особи. 

Викладений вище матеріал дозволяє сформулювати такі висновки:

1. рішення Верховного суду щодо врахування принципу пропорційності у застосуванні спеціальних заходів щодо кривдника з метою протидії домашнього насильства потребують реалізацію у новелах законодавства в частині, що стосуються винесення термінового заборонного припису;

2. алгоритм застосування спеціальних заходів за фактами вчинення домашнього насильства потребує проведення ґрунтовних науково-методичних досліджень;

3. нагальною постає потреба системного аналізу та впорядкованого розмежування нормативної бази в частині, що стосується застосування спеціальних заходів щодо кривдника з метою протидії домашнього насильства за видами. 

Література:

1. Захист від домашнього насильства за умов карантину. Практика правоохоронних органів. Українське право. 2020. 28 квітня. URL: https://ukrainepravo.com/law-practice/pravookhoronnykh-organiv/zakhyst-vid-domashnogo-nasylstva-za-umov-karantynu (дата звернення: 20.06.2020).

2. Кройтор В.А. Особливості прояву змісту пропорційності в цивільному судочинстві. Порівняльно-аналітичне право. 2018. № 1. С. 96-99. URL: http://www.pap.in.ua/1_2018/26.pdf (дата звернення: 03.05.2020).

3. Про запобігання та протидію домашньому насильству: Закон України від 07.12.2017 № 2229-VIII. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2229-19 (дата звернення: 03.05.2020).

4. Про затвердження Порядку проведення оцінки ризиків вчинення домашнього насильства: наказ Міністерства соціальної політики України, Міністерства внутрішніх справ України від 13.03.2019 № 369/180. URL: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/z0333-19 (дата звернення: 02.04.2020).

5. Турлова Ю.А. Обмежувальний припис стосовно кривдника як спеціальний захід щодо протидії домашньому насильству. Вісник національної прокуратури України. 2018. 4/2 (58). С. 20-31. URL: http://www.visnyknapu.gp.gov.ua/files/issues-2018/Visnyk-NAPU_4-2_2018.pdf (дата звернення: 03.05.2020).

6. ВС роз’яснив застосування пропорційності заходів при видачі обмежувального припису щодо домашнього насильства. LegalHub.Online. 2019. 16 грудня. URL: https://legalhub.online/simeyne-pravo/vs-roz-yasnyv-zastosuvannya-proportsijnosti-zahodiv-pry-vydachi-obmezhuvalnogo-prypysu-shhodo-domashnogo-nasylstva (дата звернення: 04.05.2020).

7. При видачі обмежувального припису стосовно кривдника необхідно дотримуватись принципу пропорційності заходів тимчасового обмеження. Судовий вісник. 2019. №12. 27 грудня. URL: https://pravo.ua/articles/pri-vidachi-obmezhuvalnogo-pripisu-stosovno-krivdnika-neobhidno-dotrimuvatis-principu-proporcijnosti-zahodiv-timchasovogo-obmezhennja (дата звернення: 04.05.2020).Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License

допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
МЕТА ТА ЗАВДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПЛАТНИХ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ В УКРАЇНІ
22.07.2020 09:48
СПЕЦІАЛЬНІ СУБ’ЄКТИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА НЕЗАКОННЕ ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ ГОСПОДАРСЬКОГО ОБОРОТУ, ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ
22.06.2020 14:36
ПРИНЦИПИ ПУБЛІЧНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПАРКУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ АВТОМОБІЛЬНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ В УКРАЇНІ
21.07.2020 20:21
ВПЛИВ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ НА ПРАВОВУ СИСТЕМУ УКРАЇНИ
17.07.2020 11:38
ВЧИНЕННЯ НОТАРІАЛЬНИХ ДІЙ УПОВНОВАЖЕНИМИ ПОСАДОВИМИ ОСОБАМИ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ: ДО ПИТАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ
15.07.2020 15:52
ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ У СФЕРІ УВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ ОБ’ЄКТІВ БУДІВНИЦТВА
15.07.2020 15:36
НАУКОВІ ТЕЧІЇ У ДОСЛІДЖЕННЯХ ЗАРУБІЖНИХ ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ
15.07.2020 15:31
ДО ПИТАННЯ СТАНОВЛЕННЯ ПРАВА НА ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ У МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ
04.07.2020 09:50
ПРАВОВИЙ СТАТУС ЖЕРТВ ВІЙНИ: МЕХАНІЗМИ ЇХ ЗАХИСТУ ЗГІДНО ІЗ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИМИ АКТАМИ
03.07.2020 09:38
© 2006-2024 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


Наукова спільнота - інтернет конференції
Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки
Наукові конференції
Актуальні дослідження правової та історичної науки. Юридична лінія
 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше