:: LEX :: ПРИНЦИПИ ПУБЛІЧНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПАРКУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ АВТОМОБІЛЬНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ В УКРАЇНІ
UA  RU  EN
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
  Договір про співробітництво з Wyzsza Szkola Zarzadzania i Administracji w Opolu
  Архів

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 59)

Термін подання матеріалів

14 березня 2024

До початку конференції залишилось днів 22


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

ПРИНЦИПИ ПУБЛІЧНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПАРКУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ АВТОМОБІЛЬНИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ В УКРАЇНІ
 
21.07.2020 20:21
Автор: Соколенко Денис Володимирович, аспірант, Запорізький національний університет
[Секція 2. Конституційне право. Конституційне процесуальне право. Адміністративне право. Адміністративне процесуальне право. Митне та податкове право. Міжнародне право. Муніципальне право]

Встановлення та визначення принципів є важливим для формування та реалізації державної політики в сфері благоустрою міст, а саме впорядкування сфери паркування. Головними вимогами до принципів є ґрунтування на системі принципів міжнародного права, та принципів Європейського Союзу, адже Україна обрала вектором розвитку саме цей шлях. 

Принципи права – ідеологічна категорія, а це означає, що вони, як і право загалом, є формою суспільної свідомості, яка здійснює ідейний, інформаційно-виховний вплив загального характеру, тобто виконує функцію загального закріплення суспільних відносин, що і дає можливість розглядати їх з позиції певних ідей, керівних засад. Важливою ознакою принципів права є спосіб їх матеріалізації у праві. До найсуттєвіших ознак принципів права треба віднести, насамперед, їх регулятивність. Нормативно-регулятивний характер принципів права вбачається у тому, що принципи, зафіксовані у праві, набувають значення загальних правил поведінки, які мають загальнообов’язковий, владний характер.

У юридичній науці існують різні погляди на визначення поняття «принцип правового регулювання», тому не зупиняючись детально на їх аналізі, вважаємо доцільним в нашій роботі використовувати поняття принципів правового регулювання запропонованого П.М. Рабіновичем: «це керівні засади, які зумовлюються об’єктивними закономірностями існування і розвитку людини та суспільства і визначають зміст та спрямованість правовою регулювання» [2]. 

Термін «принципи» нерідко міститься у чинних нормативно-правових актів, вказуючи на окремий правовий інститут. Наприклад, ст. 8 Митного кодексу України називається «Принципи здійснення державної митної справи». Тут законодавець «відтворює» принципи права та формулює їх зміст, що вказує на галузеву належність. У Податковому кодексі України зустрічаються зовсім інші формулювання. Зокрема, ст. 4 має назву «Основні засади податкового законодавства України», а в п. 4.1. зазначено: «Податкове законодавство України ґрунтується на таких принципах». Натомість у деяких інших нормативно-правових актах принципи права сформульовані по-іншому. 

Розроблення й реалізація державної політики у сфері регулювання зберігання автомобільних транспортних засобів повинно спиратись на відповідну наукову базу, що дасть змогу приймати обрати відповідну модель у сфері організації паркування та зберігання транспортних засобів, застосовувати науково обґрунтованих критеріїв та ефективних механізмів досягнення поставлених завдань. Таким чином важливим є встановлення, та розуміння сутності принципів розроблення та реалізації державної політики у сфері благоустрою населених пунктів.

Загальні принципи права складаються переважно із фундаментальних правових принципів, які є передумовою функціонування правопорядку і є спільними для всіх галузей права. Надзвичайний широкий спектр принципів,які використовуються як на практиці, так і в доктринальних дослідженнях,зумовлює необхідність дослідження принципів права, що по суті є механізмом заповнення прогалин галузевих принципів права, та допомагає використовувати принципи права для вирішення проблемних питань правозастосовної діяльності [1].

Правове регулювання у сфері паркування та зберігання транспортних засобів, як і правове регулювання будь-яких суспільних відносин базується на певних принципах. Ці принципи умовно можна розділити на дві групи: 

1) загальні принципи, які стосуються розроблення державної політики у будь-якій сфері суспільної життєдіяльності – вони є базовими, вихідними положеннями в процесі розроблення державної політики у сфері благоустрою населених пунктів; 

2) специфічні принципи, що стосуються саме процесу розроблення державної політики у сфері благоустрою населених пунктів, – вони враховують особливості стану сфери, потреб населення тощо.

Стрижневим принципом будь-якої державної політики є науковість. Науковість державної політики у сфері благоустрою населених пунктів визначається тим, наскільки повно в ній ураховано об’єктивні соціально-економічні закони, механізми їх дії. Методологічною базою розроблення державної політики у сфері благоустрою населених пунктів слугують теоретичні напрацювання світової та вітчизняної наукової думки, позитивний досвід вирішення проблем у сфері благоустрою населених пунктів, у тому числі в інших країнах [2]. Адже, дотримання наукового принципу важливе в розробці проектів паркувальних зон, без спеціального дослідження та експертних оцінок, будь-яке будівництво неможливе.

До спеціальних (специфічних) принципів регулювання паркування належить: принцип змагальності суб’єктів (стимулює суб’єктів до підвищення якості надання послуг),  принцип забезпечення експлуатаційного стану парковок відповідно до нормативно-правових актів, норм та стандартів, принцип реалізму у встановленні співвідношення цілей та інструментів їх досягнення, який полягає у тому, що при розроблені державної політики у даній сфері, суб’єкти повинні чітко прораховувати наслідки застосування того чи іншого інструменту політики для досягнення встановленої цілі, принцип наукового підходу (науковість державної політики у сфері парковок та зберігання автомобілів в населених пунктах визначається тим, наскільки повно в ній ураховано об’єктивні соціально-економічні закони, механізми їх дії).

За спрямованістю державної політики встановлених у принципах в сфері благоустрою наслинених пунктів визначається її напрямок, що може включати в себе: розробку та реалізацію державних програм, організацію та реалізацію заходів, нормативно-правове забезпечення [3].

Основною (стратегічною) метою розроблення й реалізації державної політики повинно бути комплексне розв’язання проблем у сфері благоустрою населених пунктів та забезпечення її стійкого функціонування та розвитку.

Враховую керівні засади, які закріпленні в нормативно-правових актах необхідно розробити Концепцію з паркування та зберігання автомобільних транспортних засобів в України, в якій чітко зазначити принципи та механізми реалізації поставлених завдань. Проведення пральної та рішучої державної політики в сфері благоустрою наших міст призведе до позитивних змін за різними соціальними та економічними критеріями.

Література:

1. Принципи права в українському законодавстві. // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. – 2015. – №213. – С. 32.

2. Рабінович П. Основи загальної теорії права та держави. – Вид. 9-е. – Львів: Край, 2007. – 192 с. – С.102.

3. Ігнатенко О. П. Формирование государственной политики в сфере благоустройства населенных пунктов [Електронний ресурс] / О. П. Ігнатенко // Національна академія державного управління при Президентові України. – 2018. – Режим доступу до ресурсу: academy.gov.ua/ej/ej19/PDF/12.pdf.

________________

Науковий керівник: Колпаков Валерій Костянтинович, доктор юридичних наук, професор, Запорізький національний університетCreative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License

допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
МЕТА ТА ЗАВДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПЛАТНИХ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ В УКРАЇНІ
22.07.2020 09:48
ДОТРИМАННЯ ПРИНЦИПУ ПРОПОРЦІЙНОСТІ У ЗАСТОСУВАННІ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАХОДІВ ЩОДО ОСОБИ ЗА ФАКТАМИ ВЧИНЕННЯ ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА
22.06.2020 14:48
СПЕЦІАЛЬНІ СУБ’ЄКТИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА НЕЗАКОННЕ ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ ГОСПОДАРСЬКОГО ОБОРОТУ, ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ
22.06.2020 14:36
ВПЛИВ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ НА ПРАВОВУ СИСТЕМУ УКРАЇНИ
17.07.2020 11:38
ВЧИНЕННЯ НОТАРІАЛЬНИХ ДІЙ УПОВНОВАЖЕНИМИ ПОСАДОВИМИ ОСОБАМИ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ: ДО ПИТАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ
15.07.2020 15:52
ОСОБЛИВОСТІ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПРАВОПОРУШЕННЯ У СФЕРІ УВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ ОБ’ЄКТІВ БУДІВНИЦТВА
15.07.2020 15:36
НАУКОВІ ТЕЧІЇ У ДОСЛІДЖЕННЯХ ЗАРУБІЖНИХ ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ
15.07.2020 15:31
ДО ПИТАННЯ СТАНОВЛЕННЯ ПРАВА НА ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ У МІЖНАРОДНОМУ ПРАВІ
04.07.2020 09:50
ПРАВОВИЙ СТАТУС ЖЕРТВ ВІЙНИ: МЕХАНІЗМИ ЇХ ЗАХИСТУ ЗГІДНО ІЗ МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИМИ АКТАМИ
03.07.2020 09:38
© 2006-2024 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


Наукова спільнота - інтернет конференції
Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки
Наукові конференції
Актуальні дослідження правової та історичної науки. Юридична лінія
 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше