:: LEX :: ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ ДИТЯЧОГО БУДИНКУ СІМЕЙНОГО ТИПУ
   
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Акція! 100 грн на мобільний
  Наші збірники

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 24)

Термін подання матеріалів

21 липня 2020

До початку конференції залишилось днів 11


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ ДИТЯЧОГО БУДИНКУ СІМЕЙНОГО ТИПУ
 
25.01.2010 19:51
Автор: Свіжа Ольга Олегівна, здобувач кафедри цивільного права та процесу Хмельницького університету управління та права, асистент кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права Хмельницького університету управління та права
[Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов’язальне право. Міжнародне приватне право]
В Україні зростає чисельність дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Тому соціально орієнтована держава сприяє розвитку молодого покоління, задоволення його потреб та виконання обов’язків, передбачених Конвенцією ООН про права дитини, Всесвітньою декларацією про забезпечення виживання, захисту і розвитку дітей та Планом дій щодо її виконання. Держава Україна бере на себе обов’язок піклуватися про моральний та культурний розвиток дітей.
Дитячі будинки сімейного типу (далі - ДБСТ) вже створені в Україні, але правове регулювання відносин, що виникають під час їх створення залишається недосконалим. Проблеми законодавства, що регулює відносини, які виникають під час створення ДБСТ, і практики його застосування обумовлюють необхідність їх всебічного наукового дослідження. На жаль на сьогодні в Україні не існує комплексного дослідження сімейно-правових проблем відносин, які виникають при створенні ДБСТ. Вищезазначені обставини зумовили необхідність проведення ґрунтовного аналізу проблем , що виникають при створенні ДБСТ з точки зору сімейного права.
Створення дитячих будинків здійснюється на підставі Положення про дитячий будинок сімейного типу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 564 від 26 квітня 2002 року. Відповідно до п. 3 Даного Положення створення ДБСТ здійснюється на підставі рішення, яке приймається районною, районною у мм. Києві та Севастополі держадміністрацією, виконавчим комітетом міської ради на підставі заяви осіб або особи, які виявили бажання створити такий будинок, з урахуванням результатів навчання, подання відповідного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді і висновку служби у справах дітей про наявність умов для його створення [9]. На підставі рішення між батьками-вихователями та органом, який прийняв рішення про його створення, укладається угода.
У науковій літературі підставою створення ДБСТ вважається договір про передачу дитини (дітей) на виховання до ДБСТ [6], або правові норми, що регулюють питання створення і функціонування ДБСТ [7].
На нашу думку, передумовами виникнення правовідносин по створенню ДБСТ є такий комплекс юридичних фактів: 1) письмова заява подружжя або окремої особи, яка не перебуває у шлюбі про бажання взяти для виховання та спільне проживання в сім'ю дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування; 2) рішення про створення дитячого будинку сімейного типу районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого комітету міської ради; 3) позитивні результати навчання батьків-вихователів; 4)подання відповідного центру соціальних служб для сім"ї, дітей та молоді; 5)письмовий висновок відповідного відділу у справах сім'ї та молоді про наявність умов для створення дитячого будинку сімейного типу; 6)наявність у дитини статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування. На підставі рішення про створення дитячого будинку сімейного типу між батьками-вихователями та органом, який прийняв рішення про його створення, укладається угода про організацію діяльності дитячого будинку сімейного типу.
Процедура створення ДБСТ складається не тільки з укладення договору, а проходить ряд етапів, тому слід виділити дві основні стадії: переддоговірна - створення, і договірна - функціонування ДБСТ. При цьому переддоговірна стадія (створення) ДБСТ складається із наступних етапів: інформаційні кампанії щодо поширення сімейних форм, попередня робота з кандидатами на створення дитячих будинків сімейного типу, взаємодобір сім'ї та дитини.
При укладенні договору особлива увага приділяється визначенню обов'язків сторін, які підписують угоду. В угоді доцільно передбачити також умови здійснення контролю за діяльністю сім'ї. Окремо виписуються умови, за яких дія угоди може бути припинена на вимогу батьків-вихователів, у першу чергу, зумовлену появою в сім'ї обставин, за яких забезпечення нормальних умов виховання дітей є неможливим: важка хвороба батьків, зміна сімейного стану, відсутність взаєморозуміння з дітьми, конфлікти між дітьми тощо. Безперечно, припинення дії угоди є крайньою мірою, що забезпечує захист прав дітей, тому прийняттю такого рішення має передувати робота, спрямована на зміну обставин, щоб упередити вихід дітей із сім'ї.
У випадку оформлення дитячого будинку сімейного типу угода визначає умови користування житловим приміщенням, яке надається родині з метою забезпечення нормальних умов життя та розвитку вихованців. Також в угоді мають бути зазначені умови передачі в користування дитячому будинку сімейного типу транспортного засобу, земельної ділянки тощо. Це питання має бути чітко виписаним, тут варто враховувати можливості ліквідації дитячого будинку сімейного типу, переоформлення його у прийомну сім'ю тощо.
Сім'я отримує юридичний статус "дитячого будинку сімейного типу" після підписання відповідного рішення. Соціальні виплати на дітей розпочинаються на підставі підписання угоди про влаштування дитини (дітей).
Таким чином, для створенні дитячого будинку сімейного типу необхідним є складний комплекс юридичних фактів, які спрямовані на впорядкування майбутніх правовідносин, що виникають після укладення Договору про організацію діяльності дитячого будинку сімейного типу.

Джерела:
1. Андреев В.К. Представительство: понятие и сфера действия // М.И. Калинин о социалистической законности и современность.  Калинин, 1975. – С. 55 – 65.
2. Байдалакіна А. Теоретичні проблеми визначення поняття «сім'я» в умовах розвитку суспільних наук // Підприємництво, господарство, право.- 2002. - С.52.
3. Пєша І.В. Дитячий будинок сімейного типу як особлива форма // Український соціум.-2003.-№1 (2).С.72.
4. Методичні рекомендації для соціальних працівників щодо соціального супроводу випускників соціальних закладів (зокрема інтернат них закладів) / Т.В. Бондаренко, О.В.Вакуленко, Н.М.Комарова /К.:Держсоцслужба, 2006.-с.53.
5. Комарова Н.М., Пєша І.В. Методичні рекомендації для соціальних працівників, державних службовців щодо розвитку сімейних форм виховання / К.: Державний інстититут сім'ї та молоді, 2006.-92 с.
6. Москалюк В. Ю.Дитячий будинок сімейного типу як форма улаштування дітей, позбавлених батьківського піклування (цивільно-правовий аспект)// автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук .-Харків – 2003 .
7. Антокольская М.В. Семейное право: Учебник – М.: Юрист, 1999. – 366 с.
8. Белякова А.М., Ворожейкин Е.М. Советское семейное право. Учебник.  М.: Юрид. лит., 1974. – 304 с.
9. Постанова КМУ від 26 квітня 2002 р. N 564 Про затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу

e-mail: PRAVNIK1@mail.ru, mirandaexpert@mail.ru
допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
ВИЗНАЧЕННЯ ЦЕНТРУ ОСНОВНИХ ІНТЕРЕСІВ БОРЖНИКА (СОМІ) У СПРАВАХ ПРО ТРАНСКОРДОННУ НЕСПРОМОЖНІСТЬ
28.01.2010 23:12
ОСНОВНІ НЕДОЛІКИ МЕХАНІЗМУ КОНТРОЛЮ ЗА КОНЦЕНТРАЦІЯМИ ЗГІДНО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ В СВІТЛІ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ПРАВА ЄС
27.01.2010 23:00
МАТЕРІАЛЬНО-ПРАВОВІ ПІДСТАВИ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ПРАВОВІДНОСИН ЗА УЧАСТЮ АДВОКАТА
10.02.2010 00:31
ДОГОВІР РЕНТИ ТА ЙОГО ОЗНАКИ
09.02.2010 16:42
ХАРАКТЕРИСТИКА ВОЛОДІННЯ ЯК РЕЧОВОГО ПРАВА НА ЧУЖЕ МАЙНО ЗА ЧИННИМ ЦИВІЛЬНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ НІМЕЧЧИНИ
08.02.2010 21:28
ДО ПИТАННЯ ПРО КОНЦЕПЦІЮ УДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПІДГОТОВКИ СПРАВИ ДО СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ
07.02.2010 23:36
НАУКОВІ ПАРКИ ЯК ВИД ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ПРИВАТНОГО ПРАВА
06.02.2010 15:15
ПРИНЦИП ЗАКОННОСТІ В ПРОЦЕСУАЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ
04.02.2010 21:21
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАПОВІТУ ПОДРУЖЖЯ В СПАДКОВОМУ ПРАВІ
01.02.2010 08:10
© 2006-2020 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше
 
 Голосування 
Чи вбачаєте Ви доцільність у запровадженні державної політики здоровʼязбереження як напряму галузі охорони здоровʼя:

Так, напрям здоровʼязбереження може бути ефективним у пошуках засобів, способів і методів оздоровленняорганізму здорової людини, у профілактиці і попередженні захворювань, реабілітації і догляді за хворими
Ні, мене влаштовує, існуюча модель охорони здоровʼя треба орієнтуватися на лікування хвороби і потреби хворого


Результати голосувань Докладніше