:: LEX :: Конференции 2020 :: Актуальные исследования правовой и исторической науки (выпуск 19) (06.02.2020)
   
 
  Главная
  Как принять участие в научной конференции?
  Календарь конференций
  Акція! 100 грн на мобільний
  Наши сборники

Актуальные исследования правовой и исторической науки (выпуск 30)

Срок представления материалов

11 марта 2021

До начала конференции осталось дней 15


  Научные конференции
 

  Полезные правовые интернет ресурсы
 

 Полезные ссылки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Счетчики


 Ссылки


 Кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

Актуальные исследования правовой и исторической науки (выпуск 19) (06.02.2020)

Отображено [1-20] з 32 Страницы: 1 2 
 
COORDINATION OF INTERNATIONAL COOPERATION IN THE KINGDOM OF SWEDEN
[Секция 1. Теория государства и права. Философия права]
Автор: Maksurov Alexey Anatolevich, PhD in Law, Professor, Kiev National University named after Taras Shevchenko
17.01.2020 19:01
 
 
REALIZACJA PRAWA DO INDYWIDUALNOŚCI UCZNIÓW I STUDENTÓW INSTYTUCJI EDUKACYJNYCH
[Секция 3. Гражданское и семейное право. Гражданское процессуальное право. Коммерческое право. Жилищное право. Обязательственном праве. Международное частное право. Трудовое право и право социального обеспечения]
Автор: Profatilo Halina Romanivna, Doktorant Wydziału Prawa Cywilnego Uniwersytetu Spraw Wewnętrznych w Charkowie
03.02.2020 17:01
 
 
НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ДОМАШНЬОМУ НАСИЛЬСТВУ У ТУРЕЧЧИНІ
[Секция 4. Уголовное право. Уголовное процессуальное право. Криминалистика. Криминология. Уголовно-исполнительное право. Медицинское право. Судебные и правоохранительные органы. Адвокатура]
Автор: Акімов Михайло Олександрович, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінального права Національної академії внутрішніх справ
15.01.2020 10:55
 
 
ОСОБЛИВОСТІ ТЛУМАЧЕННЯ МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ
[Секция 1. Теория государства и права. Философия права]
Автор: Антошкіна Валерія Костянтинівна, кандидат юридичних наук, доцент кафедри галузевих юридичних дисциплін Бердянського університету менеджменту і бізнесу
27.12.2019 13:34
 
 
КОМІТЕТИ НЕЗАМОЖНИХ СЕЛЯН: ЛІКВІДАЦІЯ ПІД ЧАС ГОЛОДОМОРУ
[Секция 8. История становления украинской государственности]
Автор: Байкєніч Дмитро Вікторович, кандидат історичних наук, Інститут дослідження Голодомору, Національний музей Голодомору-геноциду
06.02.2020 13:40
 
 
ПРОДАЖ КОНФІСКОВАНОГО МАЙНА ЧЕРЕЗ ІНТЕРНЕТ
[Секция 3. Гражданское и семейное право. Гражданское процессуальное право. Коммерческое право. Жилищное право. Обязательственном праве. Международное частное право. Трудовое право и право социального обеспечения]
Автор: Білера Тетяна Юріївна, студентка Полтавського юридичного університету Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
06.02.2020 21:40
 
 
ІСТОРИЧНО ВІДОМІ ФАКТОРИ, ЯКІ МАЮТЬ ВПЛИВ НА ПОКРАЩЕННЯ ТА ДОБРОБУТ НАСЕЛЕННЯ
[Секция 9. История стран мира и международные отношения]
Автор: Божьєва Світлана Миколаївна, аспірантка, Ужгородський національний університет, м. Ужгород
06.02.2020 22:08
 
 
ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА, ЯК ПРЕДМЕТ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ
[Секция 3. Гражданское и семейное право. Гражданское процессуальное право. Коммерческое право. Жилищное право. Обязательственном праве. Международное частное право. Трудовое право и право социального обеспечения]
Автор: Бондарчук Наталія Вікторівна, здобувач вищої освіти Навчально наукового інституту заочного та дистанційного навчання Національної академії внутрішніх справ
04.02.2020 15:09
 
 
ПОЗБАВЛЕННЯ БАТЬКІВСЬКИХ ПРАВ: ЗАКОН І РЕАЛЬНІСТЬ
[Секция 3. Гражданское и семейное право. Гражданское процессуальное право. Коммерческое право. Жилищное право. Обязательственном праве. Международное частное право. Трудовое право и право социального обеспечения]
Автор: Ващенко Надія Сергіївна, здобувач вищої освіти Навчально наукового інституту заочного та дистанційного навчання Національної академії внутрішніх справ
04.02.2020 14:55
 
 
ДО ТЕОРІЇ ПРО ПЕРЕРИВАННЯ ПОЗОВНОЇ ДАВНОСТІ ІЗ ПРЕД’ЯВЛЕННЯМ ПОЗОВУ
[Секция 3. Гражданское и семейное право. Гражданское процессуальное право. Коммерческое право. Жилищное право. Обязательственном праве. Международное частное право. Трудовое право и право социального обеспечения]
Автор: Гуйван Петро Дмитрович, кандидат юридичних наук, заслужений юрист України, професор Полтавського інституту бізнесу
06.02.2020 21:16
 
 
 
ДО РОЗУМІННЯ КАТЕГОРІЇ «ДЕРЖАВА»
[Секция 1. Теория государства и права. Философия права]
Автор: Добровольський Олексій Віталійович, курсант першого курсу факультету № 1 Харківського національного університету внутрішніх справ
05.02.2020 20:50
 
 
ОСОБЛИВОСТІ ВИРІШЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ СПОРІВ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ
[Секция 5. Хозяйственное право. Хозяйственное процессуальное право. Экологическое право. Земельное право. Аграрное право. Финансовое право. Банковское право]
Автор: Єсіна Ганна Валентинівна, здобувач вищої освіти Навчально наукового інституту заочного та дистанційного навчання Національної академії внутрішніх справ
04.02.2020 15:03
 
 
ПСИХОЛОГІЧНІ МАНІПУЛЯЦІЇ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ
[Секция 4. Уголовное право. Уголовное процессуальное право. Криминалистика. Криминология. Уголовно-исполнительное право. Медицинское право. Судебные и правоохранительные органы. Адвокатура]
Автор: Жолудь Лариса Олександрівна, студентка Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
22.01.2020 15:56
 
 
ПОИСК И ОТОБРАЖЕНИЕ ЦИФРОВЫХ СЛЕДОВ УДАЛЕННЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ
[Секция 4. Уголовное право. Уголовное процессуальное право. Криминалистика. Криминология. Уголовно-исполнительное право. Медицинское право. Судебные и правоохранительные органы. Адвокатура]
Автор: Иванов Владимир Георгиевич, доктор технических наук, кафедра криминалистики, Национальный юридический университет им. Я. Мудрого
05.02.2020 12:42
 
 
ВПЛИВ РІШЕНЬ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ ЗАСУДЖЕНИХ
[Секция 4. Уголовное право. Уголовное процессуальное право. Криминалистика. Криминология. Уголовно-исполнительное право. Медицинское право. Судебные и правоохранительные органы. Адвокатура]
Автор: Ільїна Оксана Валеріївна, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінального права та кримінології, юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
02.01.2020 16:47
 
 
ЩОДО ПРИНЦИПУ СВОБОДИ ПРАЦІ У ТРУДОВОМУ ПРАВІ
[Секция 3. Гражданское и семейное право. Гражданское процессуальное право. Коммерческое право. Жилищное право. Обязательственном праве. Международное частное право. Трудовое право и право социального обеспечения]
Автор: Козуб Ірина Георгіївна, кандидат юридичних наук, доцент кафедри приватного права Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича; Ільтьо Віктор Михайлович, студент 4 курсу юридичного факультету Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича
06.02.2020 09:41
 
 
МЕХАНІЗМ ЗАПОДІЯННЯ ШКОДИ ПОТЕРПІЛИМ У РАЗІ ВЧИНЕННЯ ПОСЯГАННЯ НА ОБ’ЄКТ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
[Секция 6. Право интеллектуальной собственности и его защита. Информационное право. Информационные технологии]
Автор: Коротюк Оксана Вікторівна, кандидат юридичних наук, докторант кафедри кримінального права та кримінології Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ
27.01.2020 12:57
 
 
ДО ПИТАННЯ ПРО ЕФЕКТИВНІСТЬ СУДУ ПРИСЯЖНИХ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ ТА ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ
[Секция 4. Уголовное право. Уголовное процессуальное право. Криминалистика. Криминология. Уголовно-исполнительное право. Медицинское право. Судебные и правоохранительные органы. Адвокатура]
Автор: Коцкулич Вероніка Вікторівна, кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри конституційного права та порівняльного правознавства, Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет»; Васильчук Лариса Богданівна, кандидат юридичних наук, доцент кафедри конституційного права та порівняльного правознавства, Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет»
06.02.2020 21:28
 
 
ІНТЕРДИСЦИПЛІНАРНІСТЬ ТА МУЛЬТИДИСЦИПЛІНАРНІСТЬ: ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ВИРІШЕННЯ ПИТАНЬ ЗАХИСТУ ДИТИНСТВА
[Секция 2. Конституционное право. Конституционное процессуальное право. Административное право. Административное процессуальное право. Таможенное и налоговое право. Международное право. Муниципальное право]
Автор: Лакатош Наталія Йосипівна, кандидат юридичних наук, асистент кафедри конституційного права та порівняльного правознавства, юридичного факультету, Державного вищого навчального закладу «Ужгородський національний університет»; Ленгер Яна Іванівна, професор, доктор юридичних наук, завідувач кафедри права, факультету фінансів, обліку, лінгвістики та права, Луцького національного технічного університету
05.02.2020 12:24
 
 
ІНСТИТУЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ДОРОЖНЬОГО ГОСПОДАРСТВА
[Секция 2. Конституционное право. Конституционное процессуальное право. Административное право. Административное процессуальное право. Таможенное и налоговое право. Международное право. Муниципальное право]
Автор: Литвинов Артем Вікторович, магістр, Національна академія державного управління при президентові України
06.02.2020 21:07
 
Отображено [1-20] з 32 Страницы: 1 2 


© 2006-2021 Все права защищены При использовании материалов сайта, ссылка на www.lex-line.com.ua обязательна!


 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше