:: LEX :: ГЛОБАЛІЗАЦІЙНІ ПРАВОВІ СТРАТЕГІЇ, ЇХНЄ ЗНАЧЕННЯ У РОЗВИТКУ ПРАВОВИХ СИСТЕМ
   
 
  Главная
  Как принять участие в научной конференции?
  Календарь конференций
  Акція! 100 грн на мобільний
  Наши сборники

Актуальные исследования правовой и исторической науки (выпуск 32)

Срок представления материалов

13 мая 2021

До начала конференции осталось дней 21


  Научные конференции
 

  Полезные правовые интернет ресурсы
 

 Полезные ссылки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Счетчики


 Ссылки


 Кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

ГЛОБАЛІЗАЦІЙНІ ПРАВОВІ СТРАТЕГІЇ, ЇХНЄ ЗНАЧЕННЯ У РОЗВИТКУ ПРАВОВИХ СИСТЕМ
 
22.02.2019 11:38
Автор: Копиленко Поліна Олександрівна, аспірантка, Міжнародний університет бізнесу і права
[Секция 1. Теория государства и права. Философия права]

За сучасних глобалізаційних умов правові стратегії у деяких випадках справляють помітний вплив на розвиток національних і міжнародних правових систем. На нашу думку, це можна пояснити здебільшого включенням транснаціональних корпорацій до кола суб’єктів міжнародного права і сталим впливом ТНК на розвиток і функціонування світової економіки і на національну та міжнародну політику [2].

Надпотужні транснаціональні корпорації домагаються того, щоб їхні інтереси, які виражені у базових принципах корпоративного права, сповна враховувались не лише в національному, а й у міжнародному праві, отже, успішна й ефективна реалізація ТНК власних правових стратегій впливає на розвиток не лише державного, а й міжнародного права.

Характер і рівень впливу, який справляють правові стратегії на право, як правило, збігаються з особливостями і рівнем їхньої дії на розвиток корпоративних правових систем. Це можна пояснити тим, що ідентифікація індивідуумами себе як членами певного об’єднання (соціального, громадського, виробничого) тісно пов’язана з наявністю єдності інтересів в корпоративних правових система з солідарністю, що дозволяє індивідам залежно від соціального статусу об’єднуватись у групи і функціонувати як єдине ціле. Йдеться не лише про взаємну правову підтримку учасників об’єднання (соціального, громадського, виробничого) для досягнення поставлених правових цілей, а й взаємну правову відповідальність, а й про узгодженість індивідуальної та колективної правосвідомості та правового поводження в найбільш принципових питаннях.

За концептуальними положеннями теорії держави і права сучасні правові системи функціонують і в індивідуалістичній формі. Суб’єктом індивідуальних правових систем є людина. Так, для індивідуальних правових систем властиво правове цілепокладання, отже, стверджувати про правові стратегії не вбачається доцільним і для такого різновиду правових систем є неприйнятним [2].

Говорячи про правову стратегії в індивідуальних правових системах як про лінію правової поведінки окремого індивідуума, слід усвідомлювати те, що для будь-якого суб’єкта правовідносини не є об’єктивною реальністю. Ці правові відносини відображають лише моделі правової поведінки, отже, правові стратегії в індивідуальних правових системах у такому ракурсі можна вважати генеральними лініями такої поведінки. Для того щоб визначити, у чому саме полягають генеральні лінії поведінки індивідуума, які обирає той чи той суб’єкт правовідносин, слід сягнути від рівня абстрактно теоретичних міркувань про зміст права до рівня практичної реалізації прав і обов’язків [5]. На нашу думку, розмірковувати про сказане вище можна з певною часткою умовності. Разом з тим можна стверджувати, що  індивідуальне право, будучи результатом індивідуальної правової поведінки, завжди унікальне, так само, як є унікальною кожна людина, таким чином і правові стратегії найчастіше є унікальними за змістом і механізмом правової реалізації [2].

Література:

1. Балинська О. Семіотика права: монографія. Львів: Львське ДУВС, 2013. 416 с.

2. Вступ до теорії правових систем: монографія; за заг. ред. О. В. Зайчука, Н. М. Оніщенко. Київ: Юридична думка, 2006. 432 с.

3. Копійка Я.С. Економічна сутність ТНК та особливості нормативно-правового регулювання їх на території України. Управління розвитком. 2014. № 6 (169).

4. Дахно I.I. Міжнародне економічне право: у кн.: Міжнародно-правове регулювання діяльності транснаціональних корпорацій: URL: ecoline.com.ua

5. Заєць В.А. Правове регулювання діяльності ТНК. URL: https://3222.ua/article/pravove_regulyuvannya_dyalnost_tnk.htm

6. Резніков О., Вінгловська О. Принцип верховенства права і проблеми його забезпечення в Україні. URL: https://yurincom.com/legal_-practice/analitychna_yurysprudentsiia/pryntsyp-verkhovenstva-prava-i-problemy-joho-zabezpechennia-v-ukraini/допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
COORDINATION NORMS OF RIGHT IN THE MAIN REGULATORY ACTS OF THE REPUBLIC OF MONTENEGRO
26.02.2019 11:21
ПРАВА ЛЮДИНИ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ДОКТРИНИ ПРАВА
25.02.2019 17:51
СИНЕРГЕТИЧНА ПАРАДИГМА В СУЧАСНОМУ ПРАВОВОМУ НАУКОВОМУ СПІВТОВАРИСТВІ
13.02.2019 16:34
ТЕОРИТИЧНІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА
06.03.2019 12:45
ІСТИННА РОЛЬ ЖІНКИ У СУСПІЛЬСТВІ. ПЕРЕГЛЯД СТЕРЕОТИПІВ ПРО МАТРІАРХАТ
06.03.2019 12:34
СКЛАДОВІ ЕЛЕМЕНТИ ДЕРЖАВНОГО РЕЖИМУ ТА КРИТЕРІЇ ДЕМОКРАТИЧНОСТІ
04.03.2019 17:17
МІСЦЕ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ В СИСТЕМІ ПОДІЛУ ВЛАДИ
04.03.2019 17:10
© 2006-2021 Все права защищены При использовании материалов сайта, ссылка на www.lex-line.com.ua обязательна!


 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше