:: LEX :: РОЗШИРЕННЯ ПРАВ ПОТЕРПІЛОГО ЩОДО МОЖЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ
UA  RU  EN
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
  Договір про співробітництво з Wyzsza Szkola Zarzadzania i Administracji w Opolu
  Архів

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 59)

Термін подання матеріалів

14 березня 2024

До початку конференції залишилось днів 22


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

РОЗШИРЕННЯ ПРАВ ПОТЕРПІЛОГО ЩОДО МОЖЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ
 
02.03.2017 16:06
Автор: Романов Віталій Олександрович, ад’юнкт кафедри оперативно-розшукової діяльності Національної академії внутрішніх справ
[Секція 4. Кримінальне право. Кримінальне процесуальне право. Криміналістика. Кримінологія. Кримінально-виконавче право. Медичне право]

В сьогоденні постає питання оперативного реагування на заяви потерпілих. Як показує практика, норми кримінального процесуального законодавства недостатньо регламентують оперативне прийняття рішень з невідкладного проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

Звертаючи увагу на передовий досвід зарубіжних країн в цьому питанні, ми пропонуємо внести зміни до КПК України щодо розширення прав потерпілого від злочинної діяльності  (свого роду консенсуальний дозвіл). Так, доцільно, в частині 2 статті 56 до КПК України додати пункт 6 і викласти в наступній редакції: 

Давати письмову згоду (у вигляді заяви потерпілого) на проведення негласних слідчих (розшукових) дій, передбачених статтями 260, 263, 264, 268 КПК України відносно себе та свого майна. 

В заяві обов’язково вказується анкетні дані потерпілого, перелік негласних слідчих (розшукових) дії на які він надає дозвіл відносно своєї особи, а також термін дії наданої згоди, яка не може перевищувати одного місяця. У виняткових невідкладних випадках, коли життю та здоров’ю потерпілого загрожує небезпека, така заява може бути усною, зафіксованою на технічні засоби (наприклад по лінії «102») та додаватись до постанови слідчого на проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді аудіо запису. На підставі заяви потерпілого слідчий за узгодженням з прокурором або прокурор виносять постанову на проведення негласної слідчої (розшукової) дії, в якій крім вимог, передбачених ст. 251 КПК України, зазначаються обґрунтовані підстави проведення невідкладних НСРД за згодою потерпілого.

Отже, пропонується щоб постанова слідчого на проведення негласної слідчої (розшукової) дії відносно потерпілого, погоджена з прокурором, надавала законі підстави на проведення відповідних негласних слідчих (розшукових) дій, без постанови слідчого судді. 

У випадку необхідності продовження негласної слідчої  (розшукової) дії або її повторення, потерпілий має надати повторну згоду. Такі негласні слідчі (розшукові) дії проводяться у кримінальних провадженнях, відповідно вимог ч. 2 ст. 246 КПК України, винятково по тяжким і особливо тяжким злочинам. Результати негласної слідчої (розшукової) дії використовуються у доказуванні на загальних підставах, зазначених у статтях 256, 257 КПК України.

Підсумовуючи вищевикладене та розглянувши можливості оформлення дозволів на проведення негласних слідчих (розшукових) дій, слід звернути увагу на досвід зарубіжних країн, тому доцільно запропонувати внесення до КПК України доповнень щодо розширення прав потерпілого, які включають надання згоди на проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно себе.
Література:

1. Кримінальний процесуальний кодекс України: // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2013, № 9-10, № 11-12, № 13, ст.88 в редакції від 16.08.2015 р., №4651-VI

2. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар : у 2 т. Т. 1 // [О.М. Бандурка, Є.М. Блажівський, Є.П. Бурдоль та ін.]; за заг. ред. В.Я. Тація, В.П. Пшонки, А.В. Портнова. – X. : Право, 2012. – 768 с.

3. Махов В. Н. Уголовный процесс США (досудебные стадии): учебное пособие /В. Н. Махов, М. А. Пешков. - М. : Бизнес-шк. "Интел-синтез", 1998.

4. Корнієнко М.В. Протидія організованій злочинності в країнах ЄС та США / М.В. Корнієнко. – К. : НТВ “Правник”, 2002. – 292 с.

5. Federal Criminal Code and Ruls/ Title 18 – Crime and Criminal Prosedure - §1030 Fraund and related activity in connection with computers – (amendment received to February 15, 1999), West Croup, St. Paul, Minn 1999. –p. 632-634.

6. Code de procedure penale Modifié par LOI n°2011-392 du 14 avril 2011 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.legifrance.gouv.fr/ affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006071154&dateTexte=20120724

7. The Regulation of Investigatory Powers Act 2000 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2000/23/contents

8. Strafprozeßordnung (StPO): Ausfertigungsdatum 12.09.1950 "Strafprozeßordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. April 1987 (BGBl. IS. 1074, 1319), die zuletzt durch Artikel 14 Nummer 7 des Gesetzes vom 20. Oktober 2015 (BGBl. I S. 1722) geändert worden ist".

9. Кримінальний процесуальний кодекс Федеративної Республіки Німечини: Науково-практичний коментар: Потсдам / Берлин, 2012.

__________________________

Науковий керівник: Гринчак Володимир Миколайович, кандидат юридичних наук, професор кафедри, Національна академія внутрішніх справCreative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License

допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ РЕСОЦІАЛІЗАЦІЯ ЗАСУДЖЕННИХ
28.02.2017 13:10
СУТНІСТЬ ПОБУДОВИ ВЕРСІЙ ПРИ ПЛАНУВАННІ РОЗСЛІДУВАННЯ КОНТРАБАНДИ
27.02.2017 12:19
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МЕДИЧНОГО ПРАВА В УКРАЇНІ
24.02.2017 13:53
СВІДОЦЬКИЙ ІМУНІТЕТ АДВОКАТА У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
10.03.2017 22:14
ПРОБЛЕМИ ІСНУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ІНСТИТУТУ СІМ’Ї В УКРАЇНІ
10.03.2017 22:08
ПРОХАННЯ НЕПРАВОМІРНОЇ ВИГОДИ" В СКЛАДІ КОРУПЦІЙНИХ ЗЛОЧИНІВ (ст. 354, ст. 368, ст. 368-3, ст. 368-4 КК УКРАЇНИ)
02.03.2017 11:25
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОВЕДЕНИЕ ДО БАНКРОТСТВА ПО УГОЛОВНОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ УКРАИНЫ И РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
01.03.2017 12:21
© 2006-2024 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


Наукова спільнота - інтернет конференції
Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки
Наукові конференції
Актуальні дослідження правової та історичної науки. Юридична лінія
 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше