:: LEX :: СВІДОЦЬКИЙ ІМУНІТЕТ АДВОКАТА У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
UA  RU  EN
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
  Договір про співробітництво з Wyzsza Szkola Zarzadzania i Administracji w Opolu
  Архів

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 62)

Термін подання матеріалів

13 червня 2024

До початку конференції залишилось днів 19


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

СВІДОЦЬКИЙ ІМУНІТЕТ АДВОКАТА У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
 
10.03.2017 22:14
Автор: Поляк Уляна Юріївна, співробітник ГУ СБУ у м. Києві та Київські області
[Секція 4. Кримінальне право. Кримінальне процесуальне право. Криміналістика. Кримінологія. Кримінально-виконавче право. Медичне право]

Кримінальні процесуальні гарантії діяльності адвоката передбачені у ст. 23 Закону України від 5 липня 2012 р. «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» (далі – Закон) [1]. Одна із них полягає у тому, що забороняється вимагати від адвоката, його помічника, стажиста, особи, яка перебуває у трудових відносинах з адвокатом, адвокатським бюро, адвокатським об’єднанням, а також від особи, стосовно якої припинено або зупинено право на заняття адвокатською діяльністю, надання відомостей, що є адвокатською таємницею. З цих питань зазначені особи не можуть бути допитані, крім випадків, якщо особа, яка довірила відповідні відомості, звільнила їх від обов’язку зберігати таємницю в порядку, передбаченому законом.

Адвокат у кримінальному провадженні може мати процесуальний статус захисника підозрюваного, обвинуваченого, представника потерпілого, цивільного позивача, цивільного відповідача, юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Він може надавати правову допомогу свідку під час давання ним показань та участі у проведенні інших процесуальних дій. 

У п. п. 1, 2 ч. 2 ст. 65 КПК України зазначено, що не можуть бути допитані як свідки: захисник, представник потерпілого, цивільного позивача, цивільного відповідача, юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження – про обставини, які стали їм відомі у зв’язку з виконанням функцій представника чи захисника; адвокати – про відомості, які становлять адвокатську таємницю.

Ці положення забороняють допитувати як свідка тільки адвоката, що є захисником, представником у кримінальному провадженні, та надає правову допомогу свідку. Разом з тим обов’язок зберігати адвокатську таємницю поширюється й на осіб, які вказані у ч. 3 ст. 22 Закону.

Враховуючи викладене, слід збільшити у ч. 2 ст. 65 КПК України перелік осіб, що мають свідоцький імунітет. Нами поділяється пропозиція науковців доповнити цю норму положенням, що не можуть бути допитані як свідки помічник адвоката, стажист, особи, які перебувають у трудових відносинах з адвокатом, адвокатським бюро, адвокатським об’єднанням, особа, стосовно якої припинено або зупинено право на заняття адвокатською діяльністю [2, с. 56; 3, с. 14].

Також слід погодитися з висловленою у науці кримінального процесу ще під час дії КПК України 1960 р. пропозицією заборонити допитувати перекладача як свідка про обставини, які стали відомі під час бесіди обвинуваченого із захисником при побаченні віч-на-віч [4, с. 14].

У п. 10 ч. 1 ст. 20 Закону зазначено, що адвокат має право одержувати письмові висновки як фахівців, так і експертів з питань, що потребують спеціальних знань. Адвокату-захиснику, як стороні захисту, відповідно до ч. 2 ст. 243 КПК України належить право самостійно залучати експертів на договірних умовах для проведення експертизи, у тому числі обов’язкової.

При реалізації адвокатом цих прав фахівцю та експерту стає відомою певна інформація, що є адвокатською таємницею. Тому слушною є пропозиція науковців доповнити ч. 2 ст. 65 КПК України положенням, що не може допитуватися як свідок фахівець, експерт щодо обставин надання висновку за зверненням адвоката [5, с. 117].

Законодавець не забороняє допит як свідка особи, якій адвокатом надається правова допомога. Разом з тим це не означає, що під час проведення допиту ця особа зобов’язана давати показання щодо питань звернення до адвоката, про зміст його порад, консультацій, роз’яснень. У ч. 8 ст. 224 КПК України вказано, що особа має право не відповідати на запитання з приводу тих обставин, щодо яких є пряма заборона у законі. При цьому у даній нормі йдеться про професійну таємницю захисника. Таким чином, під час проведення допиту особа має право не відповідати на запитання слідчого, прокурора, суду щодо відомостей, які є адвокатською таємницею. 

Свідоцький імунітет адвоката не є абсолютним. У ч. 3 ст. 65 КПК України зазначено, що особи, передбачені п. п. 1-5 ч.2 цієї статті, з приводу зазначених довірених відомостей можуть бути звільнені від обов’язку зберігати професійну таємницю особою, що довірила їм ці відомості у визначеному нею обсязі. Таке звільнення здійснюється у письмовій формі за підписом особи, що довірила зазначені відомості.

Отже, адвокат, який є захисником підозрюваного, обвинуваченого, представником потерпілого, цивільного позивача, цивільного відповідача, юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, надає правову допомогу свідку, може бути звільнений цими учасниками кримінального провадження від обов’язку зберігати адвокатську таємницю.

Нами підтримується думка, висловлена у юридичній літературі під час дії КПК України 1960 р., що у випадку прохання клієнта викликати до суду свого адвоката для надання показань про зміст їх розмови, факт звернення до нього, адвокат вправі звернути увагу суду на свій професійний імунітет та відмовитися давати показання, якщо вважає, що це може зашкодити інтересам клієнта, його власним інтересам або інтересам адвокатського об’єднання [6, с. 107].
Джерела:

1. Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон України від 5 липня 2012 р. // Офіційний вісник України. – 2012. – № 62. – Ст. 2509.

2. Савицька С. Деякі кримінально-процесуальні гарантії діяльності адвоката /С. Савицька // Закон и жизнь. – 2013. – № 3. – С. 55-58.

3. Погорецький М. М. Кримінальні процесуальні гарантії адвокатської таємниці у досудовому розслідуванні: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність» / М. М. Погорецький. – К., 2015. – 23 с.

4. Чайка Р. А. Участь захисника на досудовому слідстві: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза» / Р. А. Чайка. – Харків, 2008. – 19 с.

5. Удалова Л. Д. Кримінально-процесуальні гарантії діяльності адвоката: [моногр.] / Л. Д.  Удалова, С. Л. Савицька. – К. : КНТ, 2014. – 170 с.

6. Король В. В. Засада гласності кримінального судочинства України: поняття, зміст, підстави, обмеження / В. В. Король. – Івано-Франківськ, 2003. – 221 с.Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License

допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ РЕСОЦІАЛІЗАЦІЯ ЗАСУДЖЕННИХ
28.02.2017 13:10
СУТНІСТЬ ПОБУДОВИ ВЕРСІЙ ПРИ ПЛАНУВАННІ РОЗСЛІДУВАННЯ КОНТРАБАНДИ
27.02.2017 12:19
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МЕДИЧНОГО ПРАВА В УКРАЇНІ
24.02.2017 13:53
ПРОБЛЕМИ ІСНУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ІНСТИТУТУ СІМ’Ї В УКРАЇНІ
10.03.2017 22:08
РОЗШИРЕННЯ ПРАВ ПОТЕРПІЛОГО ЩОДО МОЖЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ
02.03.2017 16:06
ПРОХАННЯ НЕПРАВОМІРНОЇ ВИГОДИ" В СКЛАДІ КОРУПЦІЙНИХ ЗЛОЧИНІВ (ст. 354, ст. 368, ст. 368-3, ст. 368-4 КК УКРАЇНИ)
02.03.2017 11:25
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОВЕДЕНИЕ ДО БАНКРОТСТВА ПО УГОЛОВНОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ УКРАИНЫ И РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
01.03.2017 12:21
© 2006-2024 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


Наукова спільнота - інтернет конференції
Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки
Наукові конференції
Актуальні дослідження правової та історичної науки. Юридична лінія
 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше