:: LEX :: НЕДОЛІКИ АКЦИЗНОГО ПОДАТКУ В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ
UA  RU  EN
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
  Договір про співробітництво з Wyzsza Szkola Zarzadzania i Administracji w Opolu
  Архів

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 59)

Термін подання матеріалів

14 березня 2024

До початку конференції залишилось днів 22


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

НЕДОЛІКИ АКЦИЗНОГО ПОДАТКУ В УКРАЇНІ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ
 
26.04.2019 11:42
Автор: Політова Катерина Олександрівна, студентка, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
[Секція 2. Конституційне право. Конституційне процесуальне право. Адміністративне право. Адміністративне процесуальне право. Митне та податкове право. Міжнародне право. Муніципальне право]

В Україні існує неймовірна кількість податків, серед яких є і акцизний -найбільш вагомий податок, яким оподатковуються окремі групи товарів, належить до групи непрямих податків. Непрямий податок – це податок, посередником під час збирання якого стає власник товару. Останнім часом, а саме в період економічної кризи, спостерігається тенденція до посилення його фіскальної та регулюючої ролей щодо впливу на соціальні та економічні процеси, що відбуваються в державі. 

Про неналежний рівень державного (в тому числі і податкового) регулювання вітчизняного ринку підакцизних товарів свідчить по-перше кількість неякісних підакцизних товарів, а по-друге  часті випадки контрабанди зазначеної продукції в Україну. Саме тому механізми дана тема є актуальною для вивчення і потребує проведення досліджень, що призведуть до посилення регулюючих властивостей акцизного податку та обмеження через податкові механізми незаконного виробництва та обігу тих видів товарів, що підлягають акцизному оподаткуванню в нашій країні.

Варто зазначити, що акцизний податок (у минулому, до 2011 року, акцизний збір) є суттєвим важелем державного регулювання виробництва і обігу в Україні підакцизних товарів, а також завжди був і залишається вагомим джерелом надходжень державної казни.

Існує кілька цілей акцизного податку – фіскальна; обмеження споживання шкідливих для здоров’я продуктів; як платіж за користування дорогами; перерозподільна; заохочення місцевих виробників; покращання зовнішньоторговельного балансу країни. В Україні основною метою акцизних податків є безпосереднє створення однакових економічних умов господарювання для всіх підприємств. 

Ознаки акцизного податку: 

- переважно на товари масового споживання; 

- охоплює товари всередині країни; 

- включається в ціну товару. 

Ознаки акцизних товарів:

– відсутня альтернатива (можливість заміни); 

– масовий попит; 

– забезпечують високу дохідність. 

Кількість підакцизних товарів визначається кожною країною самостійно. Перелік акцизних товарів і ставка акцизу може змінюватися залежно від необхідності регулювання споживання окремих товарів та поточних фіскальних цілей держави. Відповідно до 6 розділу податкового кодексу України [5], до підакцизних товарів відносимо: 

1) спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво; 

2) тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну; 

3) пальне; 

4) автомобілі легкові, кузови до них, причепи та напівпричепи, мотоцикли, транспортні засоби, призначені для перевезення 10 осіб і більше, транспортні засоби для перевезення вантажів; 

5) електрична енергія. 

Насьогодні, до недоліків сучасного справляння українського акцизного податку, можна віднести: 

- зріст ставок акцизного податку, що по-перше зумовилює зростання цін на підакцизні товари, що робить їх недоступними для населення, а по-друге зумовлює збільшення обсягів тіньового обігу цих товарів; 

- сумнівний захист від підробок акцизних марок; 

- недостатній рівень відповідальності працівників державних фіскальних органів задіяних у сфері контролю за виробництвом і обігом підакцизних товарів за їх дії чи бездіяльність. 

Тому, найголовнішим завданням має стати унеможливлення тіньового обігу підакцизних товарів та стимулювання його викоренення. 

Шляхами вдосконалення механізму справляння акцизного податкудоречно булоб використати: 

- встановлення стабільних ставок акцизного податку протягом хоча б кількох років; 

- створення новітніх, більш захищених від підробок акцизних марок на алкогольні і тютюнові вироби; 

- підвищення рівня відповідальності працівників Державної фіскальної служби України за дії чи бездіяльність.

Висновки. В Україні відбулося суттєве вдосконалення механізму справляння акцизного податку, в результаті прийняття Податкового кодексу, але сучасний порядок справляння зазначеного податку все одно містить безліч недоліків, що потребують опрацювання. 

Література:

1. Боровик П. М. Проблеми акцизного оподаткування в Україні / П. М. Боровик, В. О. Ладиженська // Економічний вісник Донбасу. – 2011. – № 3(25). – С. 103-107. 

2. Боровик П. М. Вдосконалення механізму податкового регулювання виробництва та обігу підакцизних товарів / П.М. Боровик, С.М. Колотуха, В.П. Бечко / Збірник наукових праць Уманського НУС. – 2013. – Вип.82. – Ч.2: Економіка. – С. 270-276.

3. Закон України «Про державний бюджет України 2016» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2. nsf/link1/T150928.html. 

4. Податковий кодекс України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.interbuh.com.ua/normative/pku.html#h006.

________________________________

Науковий керівник: Шульга Тетяна Михайлівна, доцент, Національний юридичний університет імені Ярослава МудрогоCreative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License

допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
«СХІДНИЙ НАПРЯМ» ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ПОЛІТИКИ СУСІДСТВА
09.05.2019 10:42
ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ЗАХОДІВ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ В ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
07.05.2019 19:39
ПОВНОВАЖЕННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ СУБ’ЄКТІВ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ: ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ
07.05.2019 19:35
СВОЄЧАСНІСТЬ СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ ЗА ЄВРОПЕЙСЬКИМИ ПРИНЦИПАМИ
07.05.2019 17:25
РІВНІСТЬ ДОСТУПУ ДО ПОЛІТИЧНИХ ПОСАД: ГЕНДЕРНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ
07.05.2019 17:17
ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ КАТЕГОРІЙ І СФЕР КОМПЕТЕНЦІЇ ЄС ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
03.05.2019 15:32
КАТЕГОРІЯ ПУБЛІЧНА БЕЗПЕКА В СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА
02.05.2019 15:09
© 2006-2024 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


Наукова спільнота - інтернет конференції
Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки
Наукові конференції
Актуальні дослідження правової та історичної науки. Юридична лінія
 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше