:: LEX :: ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТАКТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗСЛІДУВАННЯ ОРГАНІЗОВАНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ У СФЕРІ ЕКОНОМІКИ
UA  RU  EN
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
  Договір про співробітництво з Wyzsza Szkola Zarzadzania i Administracji w Opolu
  Архів

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 62)

Термін подання матеріалів

13 червня 2024

До початку конференції залишилось днів 19


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТАКТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗСЛІДУВАННЯ ОРГАНІЗОВАНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ У СФЕРІ ЕКОНОМІКИ
 
08.02.2023 12:06
Автор: Пашинська Ірина Володимирівна, аспірант кафедри криміналістики, судової експертології та домедичної підготовки, Харківський національний університет внутрішніх справ
[Секція 4. Кримінальне право. Кримінальне процесуальне право. Криміналістика. Кримінологія. Кримінально-виконавче право. Медичне право. Судові та правоохоронні органи. Адвокатура]

ORCID: 0000-0001-5573-4093

Проблема організованої злочинності є предметом обговорення на найвищому державному і науковому рівнях, оскільки діяльність злочинних організацій набула надзвичайної гостроти і почала негативно впливати на зміцнення правоохоронної практики, реалізацію прав, свобод і законних інтересів громадян. Вона становить підвищену суспільну небезпеку та загрожує Україні, шляхом проникнення через корумповані зв’язки в економіку і фінансову систему держави.

Необхідно зазначити, що системність й різноманітність злочинних діянь, що вчиняються злочинними угрупованнями у сфері економіки, є ознакою сталості й широти розповсюдження організованої злочинності, при цьому визначається загальна спрямованість злочинної діяльності та інші завдання, необхідність вирішення яких забезпечує максимальну реалізацію злочинних цілей.

З огляду на це, організаційно-тактичні особливості етапів розслідування організованої злочинності у сфері економіки необхідно розглядати не тільки, як прості тимчасові відрізки досліджуваного процесу, що змінюють один одного, а головним чином, як підсистеми слідчих, оперативно-розшукових, контрольно-перевірочних, організаційно-підготовчих та інших дій, об'єднаних на основі єдності розв'язуваних з їх допомогою завдань, обумовлених стійкою повторюваністю типових слідчих ситуацій та отриманням первинної інформації. 

Особливістю перевірки інформації про вчинення кримінальних правопорушень організованою злочинною групою (Далі – ОЗГ) у сфері економіки, є те, що її методика формується на базі даних криміналістичної характеристики. Будучи конкретизованою системою пізнання економічних правопорушень, вчинених ОЗГ, криміналістична характеристика включає не тільки інформацію про зазначений злочин, як кримінальне правопорушення, а й інформацію, отриману в процесі проведення досудового розслідування. Ця інформація включає дані і про ознаки організованої злочинності, економічні правопорушення, способи їх вчинення, обстановку, суб’єктний склад [1, с. 419].

Методи збору первинних даних можна класифікувати, як кількісні та якісні. Кількісні дослідження зазвичай проводяться під час різних опитувань. Опитування ґрунтуються на використанні структурованих питань закритого типу, на які відповідає велика кількість респондентів. Структуровані питання закритого типу — це питання, на які можна дати лише певну відповідь, наприклад «так» чи «ні». Характерними рисами таких досліджень є: чітко визначені форми даних та джерела їх отримання, обробка зібраних даних за допомогою упорядкованих кількісних процедур. 

Якісні дослідження включають збирання, аналіз та інтерпретацію даних шляхом спостереження за тим, що люди роблять і говорять. Спостереження та висновки носять якісний характер та здійснюються у нестандартній формі. Якісні дані можуть бути переведені в кількісну форму, але передують спеціальні процедури. До якісних методів відносять спостереження, опитування, деякі різновиди експертних методів. Якщо спостереження супроводжуються вимірами, це спосіб кількісного дослідження. Основу якісних досліджень становлять методи спостережень, що передбачають скоріше спостереження, ніж комунікації з респондентами. 

На нашу думку, певне наукове і практичне значення має і розробка криміналістичних методів, прийомів і засобів, призначених для вирішення завдань в стадії досудового розслідування. З огляду на значення криміналістичної характеристики економічних правопорушень, вчинених ОЗГ, при проведенні перевірки інформації, що надійшла, можна виявити учасників ОЗГ, способи кримінального правопорушення, обстановку його вчинення, час, місце вчинення і інші обставини. Подальший процес накопичення цієї інформації полягає в послідовному збільшенні її обсягу. Методика накопичення такої інформації має певні особливості.

По-перше, це завдання і межі перевірки; по-друге, – прийоми і засоби перевірки; по-третє, – методи, а також кримінально-правові і криміналістичні особливості зазначеного злочину; по-четверте, – характер інформації, що надійшла про зазначені злочини; по-п’яте, – своєрідність слідчих ситуацій [2, с. 170].

Слід зазначити, що методичні та тактичні особливості досудового розслідування певною мірою залежать від характеру інформації, що надійшла, її носіїв і складу слідчої ситуації. 

Характер обставин, що підлягають перевірці, і дані, які слідчому необхідно отримати при перевірці інформації, залежать від характеру конкретного виду економічного правопорушення, інформації, особливостей ситуації, що складається [3, с. 224].

Отже найважливішим принципом оцінки інформації при розслідуванні організованої злочинності у сфері економіки є її об’єктивність. Це означає, що слідчий проводить перевірку в точній відповідності з дійсністю, неупереджено, збирає додаткові дані, неупереджено опитує очевидців та інших осіб для отримання фактичних даних з метою встановлення обставин економічного правопорушення та прийняття заснованого на законі процесуального рішення.

У даному випадку реалізація отриманої інформації і алгоритм вирішення тактичних задач в питанні розслідування організованої злочинності у сфері економіки буде спрямований на реалізацію задуму несподіваного для суб’єктів злочину одночасного проведення серії оперативних заходів і слідчих дій. Таким планом розслідування в першу чергу намічаються допит, обшуки та затримання, огляди, тимчасове вилучення і арешт майна, допити свідків та інші процесуальні дії. Потім, як правило, призначаються та проводяться необхідні експертизи й інші слідчі дії. Ця ситуація сприятлива з точки зору перспектив розслідування, але потребує наявності значної кількості виконавців і налагодженої взаємодії між ними. 

Література:

1. Падалка А. М. Криміналістична характеристика способів формування організованої злочинної групи у сфері оподаткування. Актуальні питання судової експертології, криміналістики та кримінального процесу : мат. міжн. наук.-практ. конф./ за заг. ред. О. Г. Рувіна, Н. В. Нестор. Київ. 2019. С. 418-421. 

2. Топчій В. В. Планування розслідування злочинів, учинених організованими злочинними групами. Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. 2015. № 1. С. 169-174.

3. Пясковський В. В., Чорноус Ю. М., Іщенко А. В., Алєксєєв О. О. та ін. Криміналістика : підручник. Київ : «Центр учбової літератури», 2015. 544 с.

__________________

Науковий керівник: Калганова Олена Анатоліївна, кандидат юридичних наук, доцент, Харківський національний університет внутрішніх справCreative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License

допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
ПРАВОВІ НАСЛІДКИ ВИЗНАННЯ ДОКАЗІВ НЕДОПУСТИМИМИ В КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ
10.02.2023 11:57
ПОЧАТОК ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ У ФОРМІ ДІЗНАННЯ
08.02.2023 21:37
КЛАСИФІКАЦІЯ ТА СТРУКТУРА ОКРЕМИХ МЕТОДИК РОЗСЛІДУВАННЯ ПІДРОБЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ
08.02.2023 12:18
ОКРЕМІ ПИТАННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ ПРАВООХОРОННОЇ ТА СУДОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
08.02.2023 11:42
НЕЗАКОННЕ ВИКОРИСТАННЯ З МЕТОЮ ОТРИМАННЯ ПРИБУТКУ ГУМАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ, БЛАГОДІЙНИХ ПОЖЕРТВ АБО БЕЗОПЛАТНОЇ ДОПОМОГИ: ДЕЯКІ АСПЕКТИ
04.01.2023 16:09
ПРАВОВІ ЦІННОСТІ ЯК ОСНОВНІ ПРІОРИТЕТИ ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВИ
03.02.2023 18:34
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ПРОТИДІЯ ВЧИНЕННЮ ЗЛОЧИНІВ ПРЕДСТАВНИКАМИ РЕЛІГІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
01.02.2023 11:39
СПЕЦІАЛЬНИЙ ПОТЕРПІЛИЙ ЯК ОЗНАКА СКЛАДУ ЗЛОЧИНУ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТ. 374 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ
01.02.2023 11:27
ПОНЯТТЯ І ЗНАЧЕННЯ ТЛУМАЧЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНУ
01.02.2023 11:24
ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ВНЕСЕННЯ ВІДОМОСТЕЙ ДО ЄРДР
01.02.2023 11:18
© 2006-2024 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


Наукова спільнота - інтернет конференції
Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки
Наукові конференції
Актуальні дослідження правової та історичної науки. Юридична лінія
 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше