:: LEX :: ПОЧАТОК ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ У ФОРМІ ДІЗНАННЯ
UA  RU  EN
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
  Договір про співробітництво з Wyzsza Szkola Zarzadzania i Administracji w Opolu
  Архів

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 62)

Термін подання матеріалів

13 червня 2024

До початку конференції залишилось днів 19


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

ПОЧАТОК ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ У ФОРМІ ДІЗНАННЯ
 
08.02.2023 21:37
Автор: Гаврилюк Людмила Володимирівна, кандидат юридичних наук, старший дослідник, Державний науково-дослідний інститут МВС України
[Секція 4. Кримінальне право. Кримінальне процесуальне право. Криміналістика. Кримінологія. Кримінально-виконавче право. Медичне право. Судові та правоохоронні органи. Адвокатура]

ORCID ID:  0000-0002-9441-4073

Унормована належним чином процедура початку досудового розслідування у формі дізнання є однією із передумов законності й обґрунтованості подальшого досудового розслідування та судового розгляду кримінальних проваджень за кримінальними проступками. Так, згідно зі ст. 214 КПК України, дізнавача, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення, зобов’язаний внести відповідні відомості до ЄРДР та розпочати дізнання . Виключенням із цього правила є анонімні заяви (повідомлення) про кримінальне правопорушення, які не є підставою для внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР й початку досудового розслідування. Дані про кримінальний проступок до ЄРДР вносяться відповідно до вимог ст. 214 КПК України та Положення про Єдиний реєстр досудових розслідувань, порядок його формування та ведення, яке затверджено наказом Генерального прокурора 30.06.2020 № 298(далі – Положення про ЄРДР). 

Отже саме після подання заяви, повідомлення про кримінальний проступок або після самостійного виявлення з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального проступку, дізнавач, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин зобов’язаний: внести відповідні відомості до ЄРДР; розпочати досудове розслідування; через 24 години з моменту внесення таких відомостей надати заявнику витяг з ЄРДР. 

Існуючий на сьогодні порядок початку досудового розслідування кримінальних проступків, власне як і злочинів не передбачає попередньої перевірки інформації, що міститься в цих заявах(повідомленнях) про злочин. Проте, слушно відмітив Ю.П. Аленін, що наявність спрощеного порядку не означає огульного, без розбору підходу до прийняття та реєстрації всіх без винятку заяв та повідомлень про кримінальні правопорушення. Очевидно, що повинна існувати хоч і проста, але ефективна процедура прийняття й фіксації наданої інформації для запобігання безпідставного початку досудового розслідування[2, c. 200]. Але цього ст. 214 КПК України не передбачає. Вважаємо, що на усунення цієї прогалини спрямовані норми Положення про ЄРДР та Порядку ведення єдиного обліку в органах (підрозділах) поліції заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події, який затверджено наказом Міністерства внутрішніх справ України від 08.02.2019 № 100. 

Так, відповідно до п. 1 підрозділу 1 розділу 2 Положення про ЄРДР усні заяви заносяться дізнавачем (уповноваженою особою іншого підрозділу) або прокурором до протоколу, який підписується заявником. Відомості про кримінальне правопорушення, викладені у заяві, повідомленні чи виявлені з іншого джерела, повинні відповідати вимогам п. 4 ч. 5 ст. 214 КПК України. Згідно з п. 2 розділу 2 Порядку ведення єдиного обліку в органах (підрозділах) поліції заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події, особу, яка заявляє або повідомляє про кримінальне правопорушення, уповноважена службова особа органу (підрозділу) поліції або інший поліцейський попереджає про кримінальну відповідальність за завідомо неправдиве повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, передбачену ст. 383 КК України. Проте цими нормативно-правовими актами невраховані випадки надходження заяви, повідомлення поштою або іншими засобами зв’язку. Як варіант вирішення цієї проблеми ми погоджуємося з Ю. П. Аленіном, який зазначив, «у випадку якщо особа відмовилася підписати такий протокол чи дати таку підписку, в яких вона попереджена про кримінальну відповідальність за завідомо неправдиве повідомлення про кримінальне правопрушення, або підготовку до нього, така заява, не повинна прийматися, розглядатися, не може бути підставою для внесення відомостей до ЄРДР та початку досудового розслідування»[2, c. 200].

Визначаючи особливості початку досудового розслідування у формі дізнання слід зазначити, що процедура початку досудового розслідування у формі дізнання унормована КПК України а також відомчими, міжвідомчими нормативно-правовими актами, які не суперечать положенням кримінального процесуального закону й надають можливість дізнавачу більш ефективно застосовувати його положення. Водночас, вважаємо, що процесуальна діяльність дізнавача має завжди відповідати положенням КПК України, а варіативність його тлумачення можлива лише у випадках відсутності чіткого алгоритму дій й повинна забезпечувати реалізацію загальних засад кримінального провадження. 

Література:

1. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13.04.2012 № 4651-VI. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4651-17.

2. Аленін Ю.П. Початок досудового розслідування за КПК 2012 року. Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ. № 1. 2013. С. 198-203.

3. Положення про Єдиний реєстр досудових розслідувань, порядок його формування та ведення: затверджено наказом Генерального прокурора № 298 від 30.06.2020 

4. Порядок ведення єдиного обліку в органах (підрозділах) поліції заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події: Затверджена наказом МВС України № 100 від 08.02.2019: [Електронний ресурс]. - Режим доступу: URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0223-19#Text.Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License

допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
ПРАВОВІ НАСЛІДКИ ВИЗНАННЯ ДОКАЗІВ НЕДОПУСТИМИМИ В КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ
10.02.2023 11:57
КЛАСИФІКАЦІЯ ТА СТРУКТУРА ОКРЕМИХ МЕТОДИК РОЗСЛІДУВАННЯ ПІДРОБЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ
08.02.2023 12:18
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТАКТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗСЛІДУВАННЯ ОРГАНІЗОВАНОЇ ЗЛОЧИННОСТІ У СФЕРІ ЕКОНОМІКИ
08.02.2023 12:06
ОКРЕМІ ПИТАННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ ПРАВООХОРОННОЇ ТА СУДОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
08.02.2023 11:42
НЕЗАКОННЕ ВИКОРИСТАННЯ З МЕТОЮ ОТРИМАННЯ ПРИБУТКУ ГУМАНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ, БЛАГОДІЙНИХ ПОЖЕРТВ АБО БЕЗОПЛАТНОЇ ДОПОМОГИ: ДЕЯКІ АСПЕКТИ
04.01.2023 16:09
ПРАВОВІ ЦІННОСТІ ЯК ОСНОВНІ ПРІОРИТЕТИ ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВИ
03.02.2023 18:34
КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ПРОТИДІЯ ВЧИНЕННЮ ЗЛОЧИНІВ ПРЕДСТАВНИКАМИ РЕЛІГІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ
01.02.2023 11:39
СПЕЦІАЛЬНИЙ ПОТЕРПІЛИЙ ЯК ОЗНАКА СКЛАДУ ЗЛОЧИНУ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТ. 374 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ
01.02.2023 11:27
ПОНЯТТЯ І ЗНАЧЕННЯ ТЛУМАЧЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНУ
01.02.2023 11:24
ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ВНЕСЕННЯ ВІДОМОСТЕЙ ДО ЄРДР
01.02.2023 11:18
© 2006-2024 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


Наукова спільнота - інтернет конференції
Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки
Наукові конференції
Актуальні дослідження правової та історичної науки. Юридична лінія
 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше