:: LEX :: ПРОФЕСІЙНІ ПРОБЛЕМИ ПРАКТИЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ СЛІДЧИМ КРИМІНАЛІСТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ВБИВСТВ
UA  RU  EN
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
  Договір про співробітництво з Wyzsza Szkola Zarzadzania i Administracji w Opolu
  Архів

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 63)

Термін подання матеріалів

11 липня 2024

До початку конференції залишилось днів 17


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

ПРОФЕСІЙНІ ПРОБЛЕМИ ПРАКТИЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ СЛІДЧИМ КРИМІНАЛІСТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ВБИВСТВ
 
14.05.2009 19:08
Автор: Герасимов Роман Разяпович, ад’юнкт кафедри криміналістики Київського національного університету внутрішніх справ
[Кримінальне право. Кримінальне процесуальне право. Криміналістика. Кримінологія. Кримінально-виконавче право]
Актуальність теми дослідження обумовлена тим, що розвиток науки криміналістики у XXI столітті потребує синтезу наукових знань і впровадження нових методів розкриття і розслідування злочинів.
Практика розкриття і розслідування вбивств, вирішення конфліктних ситуацій, які виникають на досудовому слідстві під час їх розслідування, вибір найбільш ефективних методів розслідування обґрунтовано пов’язані з подальшим підвищенням професійної майстерності слідчих і працівників органів дізнання, вдосконаленням організаційних засад розслідування зазначених злочинів.
Головною метою проведеного нами дослідження є створення алгоритму вирішення професійних проблем в ході практичного застосування слідчим криміналістичних моделей під час розслідування вбивств.
Криміналістична модель — це криміналістичний інформаційний аналог, знаковий опис, мисленнєва уява про соціальні, психологічні та біологічні властивості особи вбивці, які дозволяють упорядкувати, проаналізувати та отримати нову інформацію про злочинця під час розкриття та розслідування вбивств.
Професійні проблеми практичного застосування слідчим криміналістичних моделей під час розкриття та розслідування вбивств обумовлені вирішенням таких завдань:
— евристичного і пізнавального характеру (кодування, збереження, дослідження наявної інформації);
— організації та управління розслідуванням злочину, при цьому, моделі виконують організаційно-управлінську, ретроспективну та прогностичну функції;
— науково-дослідного характеру (узагальнення слідчої, експертної і судової практики), які спрямовані на забезпечення розробки та впровадження криміналістичних методик з розкриття і розслідування вбивств.
Характеризуючи окремі процеси практичної діяльності слідчого, О.К. Гаврилов, справедливо зазначає, що при визначенні можливості розкриття конкретного злочину, необхідно спочатку провести оцінку сукупності дій щодо використання процесуальних засобів їх збирання та дослідження. Будь-які бар’єри на цьому шляху можна пояснити як об’єктивну закономірність неможливості отримання або втрати доказової інформації.
У процесі розкриття і розслідування вбивства слідчий, по-перше, на кожному етапі реконструює ситуацію вчинення злочину (кримінальну ситуацію), по-друге, періодично осмислює й аналізує ситуацію розслідування (слідчу ситуацію), оскільки на основі її оцінки він приймає процесуальні і тактичні рішення. Слідчому постійно приходиться зіштовхуватися з різного роду ситуаціями, які вимагають правильної оцінки, професіонального аналізу і розгляду. Для досягнення цієї мети можна використовувати весь арсенал наявних методів і способів пізнання, серед яких особливе місце займає метод криміналістичного моделювання.
Криміналістичне моделювання — це метод, сутність якого полягає в теоретичному і практичному дослідженні штучно створеної системи — «квазі-об’єкту»(моделі) вбивці, яка знаходиться в кореляційному співвідношенні з реальним об’єктом та здатна його заміщувати, що сприяє отриманню нової інформації про особу злочинця під час розкриття і розслідування вбивств.
У криміналістичній літературі зустрічаються різні наукові дослідження з проблем криміналістичного моделювання. Так, наприклад, І.Б. Новік зазначає, що пізнати будь-який об’єкт — означає побудувати його образ, ідеальну модель, яка характеризується сукупністю ознак, достатніх для вирішення завдань пізнання. Також зустрічаються погляди розглядати кримінальну справу як модель, І.М. Лузгін пише, що не буде помилкою розглядати кримінальну справу як особливий вид моделі — інформаційний аналог конкретної події. Такої ж думки і В.К. Гавло, який вважає, що своє матеріальне втілення модель конкретної кримінальної події знаходить у кримінальній справі, де вона виступає у вигляді упорядкованої до норм кримінально-процесуального закону системи доказів.
Застосування криміналістичного моделювання дозволить вирішити низку професійних проблем слідчого при розкритті та розслідуванні вбивств:
1) сприяє побудові, перевірці й оцінці інформаційної моделі вбивці та її складових;
2) оптимізує підготовку і планування слідчих дій;
3) виступає універсальним засобом тактичного прогнозування;
4) підвищує ефективність прийняття організаційно-тактичних рішень слідчого;
5) дозволяє розробити систему впливу на окремих учасників процесу (підозрюваного, свідків);
6) виступає оптимальним засобом оцінки результатів слідчої дії.
Таким чином, вирішення професійних проблем практичного застосування криміналістичних моделей сприятиме виконанню слідчим пізнавальних завдань під час розкриття і розслідування вбивств.

Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License

допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
ПРОВАДЖЕННЯ У КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВАХ ПРО ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНІ ПОДІЇ
31.03.2009 19:33
ТАКТИКА ДОПИТУ ПОТЕРПІЛИХ В СПРАВАХ ПРО НЕЗАКОННЕ ЗАВОЛОДІННЯ МОБІЛЬНИМИ ТЕЛЕФОНАМИ
29.04.2009 22:20
РЕАЛІЗАЦІЯ ФУНКЦІЇ ОБВИНУВАЧЕННЯ ПРИ РОЗГЛЯДІ СУДОМ КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ ПРО ХАБАРНИЦТВО
26.04.2009 12:18
ФОРМИ ВЗАЄМОДІЇ СЛІДЧОГО Й ОРГАНА ДІЗНАННЯ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ВБИВСТВ
25.05.2009 08:45
КЛАСИФІКАЦІЯ ВИБУХОВИХ РЕЧОВИН, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ПРИ ВЧИНЕННІ КРИМІНАЛЬНИХ ВИБУХІВ
25.03.2009 20:58
ПИТАННЯ УЧАСТІ СПЕЦІАЛІСТА ПРИ ВІДТВОРЕННІ ОБСТАНОВКИ І ОБСТАВИН ПОДІЇ ПО СПРАВІ ПРО ВБИВСТВО ВЧИНЕНЕ НА ЗАМОВЛЕННЯ
24.05.2009 09:40
ОКРЕМІ ПИТАННЯ УЧАСТІ СПЕЦІАЛІСТА ПРИ ДОПИТІ ПО СПРАВІ ПРО СЕКСУАЛЬНЕ ВБИВСТВО
24.05.2009 09:37
ПРОБЛЕМА УЧАСТІ ПОНЯТИХ У СЛІДЧИХ ДІЯХ
23.05.2009 09:38
ПЕРСПЕКТИВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ШКІРЯНОГО ПОКРОВУ РУК ТА НІГ ЛЮДИНИ В КРИМІНАЛІСТИЦІ
23.05.2009 09:36
ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗЛОЧИНІВ
23.05.2009 09:33
© 2006-2024 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


Наукова спільнота - інтернет конференції
Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки
Наукові конференції
Актуальні дослідження правової та історичної науки. Юридична лінія
 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше