:: LEX :: Конференции 2018 :: Актуальные исследования правовой и исторической науки (выпуск 8) (13.12.2018)
   
 
  Главная
  Как принять участие в научной конференции?
  Календарь конференций
  Акція! 100 грн на мобільний
  Наши сборники

Актуальные исследования правовой и исторической науки (выпуск 30)

Срок представления материалов

11 марта 2021

До начала конференции осталось дней 7


  Научные конференции
 

  Полезные правовые интернет ресурсы
 

 Полезные ссылки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Счетчики


 Ссылки


 Кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

Актуальные исследования правовой и исторической науки (выпуск 8) (13.12.2018)

Отображено [1-20] з 44 Страницы: 1 2 3 
 
ШЛЮБ ТА ШЛЮБНО-СІМЕЙНІ ВІДНОСИН ЯК КАТЕГОРІЇ СІМЕЙНОГО ПРАВА УКРАЇНИ
[Секция 3. Гражданское и семейное право. Гражданское процессуальное право. Коммерческое право. Жилищное право. Обязательственном праве. Международное частное право. Трудовое право и право социального обеспечения]
Автор: Баранчикова Олександра Ігорівна, магістр, Херсонський державний унiверситет
08.12.2018 15:39
 
 
ПРАВОВІ МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ВІЙСЬКОВО-КАПЕЛАНСЬКОЇ СЛУЖБИ: УКРАЇНСЬКІ РЕАЛІЇ ТА ПОЛЬСЬКИЙ ДОСВІД
[Секция 1. Теория государства и права. Философия права]
Автор: Ващук Микола Миколайович, аспірант, кафедра теорії та історії держави і права, Університет економіки та права «КРОК»
14.12.2018 13:32
 
 
ПЛАН BEPS: ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ УКРАЇНИ
[Секция 2. Конституционное право. Конституционное процессуальное право. Административное право. Административное процессуальное право. Таможенное и налоговое право. Международное право. Муниципальное право]
Автор: Галстян Араксія Гагіківна, студентка Чорноморського національного університету ім. Петра Могили; Лазарева Наталя Михайлівна, старший викладач кафедри конституційного та адміністративного права і процесу юридичного факультету ЧНУ імені Петра Могили
14.12.2018 13:56
 
 
ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ОЗНАКИ ПРАВОВИХ ПАРАДИГМ
[Секция 1. Теория государства и права. Философия права]
Автор: Гдичинський Віталій Богданович, аспірант кафедри державно-правових дисциплін, Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК»
04.12.2018 18:26
 
 
ПРОБЛЕМИ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА В УКРАЇНІ: МЕХАНІЗМИ ЇХ УСУНЕННЯ
[Секция 5. Хозяйственное право. Хозяйственное процессуальное право. Экологическое право. Земельное право. Аграрное право. Финансовое право. Банковское право]
Автор: Горобець Марина Ігорівна, студентка Інституту прокуратури та кримінальної юстиції Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
04.12.2018 18:33
 
 
ПРОБЛЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРАВА В УМОВАХ ЗАРОДЖЕННЯ ГЛОБАЛЬНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА
[Секция 6. Право интеллектуальной собственности и его защита. Информационное право. Информационные технологии]
Автор: Горпинич Людмила Ігорівна, студентка, Університет державної фіскальної служби України
14.12.2018 13:41
 
 
ДО ПИТАННЯ ПРО ВИЗНАЧЕНІСТЬ ПРАВОВОЇ НОРМИ
[Секция 2. Конституционное право. Конституционное процессуальное право. Административное право. Административное процессуальное право. Таможенное и налоговое право. Международное право. Муниципальное право]
Автор: Гуйван Петро Дмитрович, кандат юридичних наук, заслужений юрист України, докторант Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
13.12.2018 12:25
 
 
ІНСТИТУТ ГРОМАДЯНСТВА В ЗАКОНОДАВЧІЙ ДІЯЛЬНОСТІ «ПЕРШОЇ», «ДРУГОЇ» УНР ТА УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ
[Секция 7. История государства и права. История политических и правовых учений]
Автор: Гурзель Юлія Вікторівна, студентка юридичного факультету Тернопільського національного економічного університету
08.12.2018 15:05
 
 
РОБОТОДАВЕЦЬ ТА ЙОГО РОЛЬ У СИСТЕМІ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ
[Секция 3. Гражданское и семейное право. Гражданское процессуальное право. Коммерческое право. Жилищное право. Обязательственном праве. Международное частное право. Трудовое право и право социального обеспечения]
Автор: Заєць Вікторія Валеріївна, студентка Навчально-наукового Інституту права та психології, Національного університету «Львівська політехніка»
29.11.2018 14:57
 
 
ПРАВОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ ТА ШЛЯХИ ЇЇ РЕФОРМУВАННЯ
[Секция 1. Теория государства и права. Философия права]
Автор: Іванчишин Роман Ігорович, магістр юридичного факультету Тернопільського національного економічного університету
14.12.2018 18:38
 
 
 
ВРЕГУЛЮВАННЯ ПРОБЛЕМ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА
[Секция 3. Гражданское и семейное право. Гражданское процессуальное право. Коммерческое право. Жилищное право. Обязательственном праве. Международное частное право. Трудовое право и право социального обеспечения]
Автор: Катерезюк Діана Сергіївна, здобувач вищої освіти Навчально наукового інституту №4 Національної академії внутрішніх справ
13.12.2018 12:37
 
 
УСИНОВЛЕННЯ ЯК СПОСІБ ЗАХИСТУ ПРАВ ДИТИНИ
[Секция 3. Гражданское и семейное право. Гражданское процессуальное право. Коммерческое право. Жилищное право. Обязательственном праве. Международное частное право. Трудовое право и право социального обеспечения]
Автор: Кемська Світлана Олександрівна, здобувач вищої освіти Навчально наукового інституту №4 Національної академії внутрішніх справ
13.12.2018 12:42
 
 
ПРО ПРАВОВУ ПРОЦЕДУРУ ВИРІШЕННЯ КОЛЕКТИВНИХ ТРУДОВИХ СПОРІВ В УКРАЇНІ
[Секция 3. Гражданское и семейное право. Гражданское процессуальное право. Коммерческое право. Жилищное право. Обязательственном праве. Международное частное право. Трудовое право и право социального обеспечения]
Автор: Кирик Уляна Петрівна, студентка Навчально-наукового Інституту права та психології, Національного університету «Львівська політехніка»
29.11.2018 15:15
 
 
ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
[Секция 5. Хозяйственное право. Хозяйственное процессуальное право. Экологическое право. Земельное право. Аграрное право. Финансовое право. Банковское право]
Автор: Ковальова Олександра Олександрівна, студентка Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара
13.12.2018 11:55
 
 
ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
[Секция 7. История государства и права. История политических и правовых учений]
Автор: Коленко Віталій Дмитрович, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова
13.12.2018 12:57
 
 
ЩОДО ВИДІВ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ НОРМ ОХОРОНИ ПРАЦІ
[Секция 3. Гражданское и семейное право. Гражданское процессуальное право. Коммерческое право. Жилищное право. Обязательственном праве. Международное частное право. Трудовое право и право социального обеспечения]
Автор: Колякіна Віолетта Олександрівна, студентка, Навчально-наукового інституту права та психології, Національного університету «Львівська політехніка»
29.11.2018 15:22
 
 
ПРАВОВА СТРАТЕГІЯ ЯК ОСНОВОПОЛОЖНИЙ ПРАВОВИЙ КУРС ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ
[Секция 1. Теория государства и права. Философия права]
Автор: Копиленко Поліна, аспірант, Міжнародний університет бізнесу і права
04.12.2018 18:41
 
 
ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ЗЛОВЖИВАННЯМ ПРАВОМ
[Секция 1. Теория государства и права. Философия права]
Автор: Корольова Олена Анатоліївна, студентка, Київський національний торговельно-економічний університет; Шилінгов Володимир Сергійович, кандидат юридичних наук, професор кафедри загальноправових дисциплін, Київський національний торговельно-економічний університет
13.12.2018 12:09
 
 
РЕЙДЕРСТВО В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ШЛЯХИ ПОДОЛАНЯ
[Секция 4. Уголовное право. Уголовное процессуальное право. Криминалистика. Криминология. Уголовно-исполнительное право. Медицинское право. Судебные и правоохранительные органы. Адвокатура]
Автор: Кривченко Дарія Сергіївна, Інститут прокуратури та кримінальної юстиції Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
13.12.2018 12:22
 
 
РАДЯНСЬКІ СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ГАЗЕТИ ПРО ВІЙСЬКОВИЙ ПОЛОН (1940-І РОКИ)
[Секция 9. История стран мира и международные отношения]
Автор: Левикін Володимир Валерійович, кандидат історичних наук, старший науковий співобітник Інституту української археографії та джерелознавства ім. Михайла Грушевського Національної академії наук України
10.12.2018 17:29
 
Отображено [1-20] з 44 Страницы: 1 2 3 


© 2006-2021 Все права защищены При использовании материалов сайта, ссылка на www.lex-line.com.ua обязательна!


 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше