:: LEX :: ПРОЦЕДУРА СПІЛЬНОГО ТРАНЗИТУ АБО «МИТНИЙ БЕЗВІЗ» - СУТТЄВИЙ ІМПУЛЬС ДЛЯ АКТИВІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО БІЗНЕСУ
UA  RU  EN
 
  Головна
  Як взяти участь в науковій конференції?
  Календар конференцій
  Редакційна колегія. ГО «Наукова спільнота»
  Договір про співробітництво з Wyzsza Szkola Zarzadzania i Administracji w Opolu
  Архів

Актуальні дослідження правової та історичної науки (випуск 63)

Термін подання матеріалів

11 липня 2024

До початку конференції залишилось днів 0


  Наукові конференції
 

  Корисні правові інтернет ресурси
 

 Корисні лінки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Лічильники


 Лінки


 Наша кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

ПРОЦЕДУРА СПІЛЬНОГО ТРАНЗИТУ АБО «МИТНИЙ БЕЗВІЗ» - СУТТЄВИЙ ІМПУЛЬС ДЛЯ АКТИВІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО БІЗНЕСУ
 
09.12.2022 19:09
Автор: Співак Ірина Вікторівна, старший викладач кафедри інформаційного, господарського та адміністративного права ФСП, Національного технічного університету "Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського"
[Секція 2. Конституційне право. Конституційне процесуальне право. Адміністративне право. Адміністративне процесуальне право. Митне та податкове право. Міжнародне право. Муніципальне право]

Вигідне географічне положення України на шляху основних транзитних потоків між Європою та Азією, функціонування на її території чотирьох міжнародних коридорів – складових єдиної транспортної системи TRACECA, а також наявність незамерзаючих великих портів зумовлюють домінуюче становище України як країни – транзитера.

Оскільки в епоху глобалізації ( з притаманним їй зростанням обсягів міжнародної торгівлі) стратегічний потенціал держави значною мірою залежить від транзитного потенціалу, то контрольовані транзитні маршрути (особливо маршрути транспортування енергоносіїв) є важливим важелем впливу держави в своєму регіоні.

Нова стратегія Всесвітньої митної організації спрямована на активізацію транснаціонального товарообміну шляхом спрощення митних процедур, відмови від невиправданих “фізичних” перевірок товарних партій та скорочення операційних витрат, пов’язаних з “економічними операторами “ [1].

Інтеграційно обумовлені перспективи розвитку митної справи в Європейському Союзі та країнах-претендентах на членство в Союзі визначені системою цілей Митних прототипів, яка включає: розвинуту службу інформаційних і комунікаційних технологій; систематичну ідентифікацію митних ризиків; механізм спрощення митних процедур.

Спільний митний транзит – одне з ключових питань економічної інтеграції між Україною та ЄС. Поступове наближення митного законодавства України до норм законодавства ЄС передбачено статтею 84 Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та ЄС, Європейським співтовариством з атомної енергії та їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі – Угода про асоціацію з ЄС). Приєднання до Європейської Конвенції про процедуру спільного транзиту (Convention on a common transit procedure – CCTP) є зобов’язанням України (згідно з Додатком XV) за Економічною частиною Угоди про асоціацію з ЄС[2].

На виконання статей 76, 84 Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, додатка XV до цієї Угоди в частині подальшої участі України в спільній транзитній системі відповідно до Конвенції про процедуру спільного транзиту від 20 травня 1987 року, а також Меморандуму про взаєморозуміння між Україною як позичальником та Європейським Союзом як кредитором, ратифікованим Законом України від 8 листопада 2018 року № 2613-VIII, було прийнято Закон України «Про режим спільного транзиту та запровадження національної електронної транзитної системи». Відповідно до цього Закону режим спільного транзиту - різновид митного режиму транзиту, відповідно до якого товари переміщують під митним контролем між двома митними органами України або в межах зони діяльності одного митного органу без будь-якого використання таких товарів з умовним повним звільненням від оподаткування митними платежами, без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності та з урахуванням особливостей визначених для цього режиму[3].  У 2018 році було ухвалено Дорожню карту приєднання України до спільної транзитної процедури ЄС/ЄАВТ. Метою цієї карти є всеохоплююче загальне планування необхідних кроків для застосування NCTS (New Customs Transit System – Нова система митного транзиту (комп’ютеризована митна інформаційна система, ІТ продукт) [4].  Нова комп’ютеризована транзитна система (NCTS) –  технологія, що є наріжним каменем Європейської Конвенції про процедуру спільного транзиту.

З 01 жовтня 2022 ( набуття чинності положень Конвенції про процедуру спільного транзиту, до якої приєдналась Україна) -  початок нової реальності для українського бізнесу.

Процедура спільного транзиту, що передбачена цією Конвенцією, полягає, зокрема, у використанні єдиного адміністративного документа (митної декларації) під час здійснення митного контролю товарів митницями країн – їхнього відправлення, транзиту та призначення.

Процедура спільного транзиту використовується для переміщення вантажів між державами – членами ЄС, країнами ЄАВТ (Ісландією, Норвегією, Ліхтенштейном та Швейцарією), Туреччиною ( з 1 грудня 2012 року), Республікою Північна Македонія (з 1 липня 2015 року), Сербія (з 1 лютого 2016 року) та Великобританія ( з 1 січня 2021 року). А з 1 жовтня 2022 року в Україні  відбувся перехід до міжнародного застосування NCTS, завдяки чому українські компанії отримали можливість відправляти товари безпосередньо зі своїх складів до 35 країн-учасниць Конвенції.

Для виконання митних формальностей за процедурою спільного транзиту (відповідно до статей 4 та 5 глави II цієї Конвенції [5], використовується електронна транзитна система.

Процедура спільного транзиту, передбачена Конвенцією, заміняє собою  національні транзитні процедури, які раніше застосовувались кожною з країн-членів при транзиті товарів на територію іншої держави, що доєдналися до цієї Конвенції. Конвенція (разом з Додатками) визначають правила, документи, формат повідомлень, гарантії, порядок обміну інформацією, інші формальності, що застосовуються в процесі спільного транзиту.

Нормами Конвенції регламентуються права та обов’язки осіб, задіяних у транзитному переміщенні товарів, роз’яснено питання стосовно митного статусу товарів, штрафів тощо. Конвенція передбачає застосування низки спеціальних транзитних спрощень (самостійне накладання пломб на вантажі; можливість відправлення або отримання товарів без їх пред’явлення митниці («авторизований вантажовідправник», «авторизований вантажоодержувач» та деякі інші).

NCTS  є популярним  ІТ-інструментом в ЄС (Спільна комунікаційна мережа/Спільний системний інтерфейс ЄС), що застосовується для контролю та управління транзитною системою, забезпечуючи пришвидшення транзитних процедур, їх більшу ефективність та підвищення рівня безпечності.

Починаючи з 1 жовтня 2022 року український бізнес може користуватися наступними перевагами та спрощеннями: 1) одна транзитна декларація та одна гарантія для переміщення товарів між країнами-членами ЄС, Великою Британією, Туреччиною, Сербією, Північною Македонією, Ісландією, Норвегією, Ліхтенштейном та Швейцарією; 2) авторизовані оператори зможуть відправляти та отримувати товари на своїх складах (оминаючи митні термінали); 3) українські фінансові гарантії діятимуть ще у 35 країнах світу; 4) отримувати достовірну інформацію про транзитні переміщення товарів, що прямують в Україну, від митних адміністрацій країн-учасниць Конвенції до моменту ввезення цих товарів на митну територію України (митні декларації мають містити штрих-код, за допомогою якого можна швидко знайти відповідну декларацію в системі, сканувавши рідером баркод декларації) ; 5) запровадити транспарентні, прості та рівні умови для гарантів, а також новелу на ринку фінансових послуг – загальну фінансову гарантію.

Вбачається, що застосування в Україні процедури спільного транзиту сприятиме полегшенню торгівлі та пришвидшенню товарообігу, прискоренню митного контролю товарів, а також більш ефективному запобіганню порушенням митних правил.

Отже, приєднання до Конвенції про процедуру спільного транзиту, що реалізується завдяки такого інструменту як NCTS, є ще одним способом боротьби з шахрайством, завдяки якому недобросовісні підприємці намагаються ухилятися від сплати митних платежів.
Література:

1. WCO SAFE Framework of Standards. June 2005 [ електронний ресурс] – Режим доступу: www.wcoomd.org

2. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами- членами, з іншої сторони. Міжнародний документ  № 984_011 від 27.06.2014.Верховна Рада України: офіц.веб-сайт.URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011#Text дата звернення:28.10.2022

3. Про режим спільного транзиту та запровадження національної електронної транзитної системи: Закон України від 12.09.2019 № 78-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/78-IX

4. Дорожня карта приєднання України до спільної транзитної процедури ЄС/ЄАВТ. URL:http://sfs.gov.ua/data/material/000/283/367938/Dorozhnya_karta_ NCTS_serpen_201 8rtf

5. Конвенція про процедуру спільного транзиту від 20.05.1987 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_001-87#top Creative Commons Attribution Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License

допомогаЗнайшли помилку? Виділіть помилковий текст і натисніть Ctrl + Enter
 Інші наукові праці даної секції
ШВЕЙЦАРСЬКА МОДЕЛЬ ПРЯМОЇ ДЕМОКРАТІЇ: ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ
29.11.2022 15:04
ПОВНОВАЖЕННЯ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ ЩОДО МІЖПАРЛАМЕНТСЬКІ ЗВ’ЯЗКИ
15.12.2022 20:14
ПОЛІТИКО-ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ ГАРАНТІЙ БЕЗПЕКИ НАРОДІВ
13.12.2022 10:52
БЮРО ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ ЯК НОВА ІНСТИТУЦІЯ У СИСТЕМІ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ
13.12.2022 05:45
ДЕРЖАВНО-ПРАВОВА МОДЕЛЬ КОНТРОЛЮ У СФЕРІ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА МУНІЦИПАЛЬНОЇ НОРМОТВОРЧОСТІ: ДОСВІД ФРАНЦІЇ
10.12.2022 22:49
THE PRINCIPAL PROVISIONS FOR THE ACCELERATED PROCEDURE OF READMISSION BETWEEN UKRAINE AND EU MEMBER STATES
08.12.2022 19:14
ОСОБЛИВОСТІ ПОДАТКОВОГО АУДИТУ В УКРАЇНІ
08.12.2022 19:06
ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВ ТА ІНСТИТУТІВ СУСПІЛЬСТВА ПО ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВ ДІТЕЙ
08.12.2022 18:51
МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС БІЖЕНЦІВ
08.12.2022 18:41
ПРАВО ЛЮДИНИ НА ЖИТТЯ В УМОВАХ ВІЙНИ
08.12.2022 02:23
© 2006-2024 Всі права застережені При використанні матеріалів сайту посилання на www.lex-line.com.ua обов’язкове!


Наукова спільнота - інтернет конференції
Міжнародна інтернет-конференція з економіки, інформаційних систем і технологій, психології та педагогіки
Наукові конференції
Актуальні дослідження правової та історичної науки. Юридична лінія
 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше