:: LEX :: Конференции 2007 :: Развитие юридической науки на современном этапе
   
 
  Главная
  Как принять участие в научной конференции?
  Календарь конференций
  Акція! 100 грн на мобільний
  Наши сборники

Актуальные исследования правовой и исторической науки (выпуск 32)

Срок представления материалов

13 мая 2021

До начала конференции осталось дней 22


  Научные конференции
 

  Полезные правовые интернет ресурсы
 

 Полезные ссылки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Счетчики


 Ссылки


 Кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

Развитие юридической науки на современном этапе

Отображено [1-20] з 37 Страницы: 1 2 
 
ПОЛІТИЧНОГО ВІДЧУЖЕННЯ (ДЕЯКІ ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ)
[Теория и история государства и права. История политических и правовых учений. Философия права]
Автор: Автухов Костянтин Анатолійович, студент Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого
02.12.2007 13:36
 
 
СУТНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ СТРОКІВ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ
[Гражданское и семейное право. Гражданский процесс. Коммерческое право. Международное частное право]
Автор: Андрійчук Оксана Василівна, аспірантка Київського національного університету імені Тараса Шевченка
09.11.2007 09:52
 
 
ПРОБЛЕМИ РЕФОРМУВАННЯ СУДОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
[Конституционное право. Международное право]
Автор: Борова Юлія Володимирівна, здобувач кафедри конституційного та трудового права Запорізького національного університету
05.12.2007 19:20
 
 
ПРИЧИНИ ТА УМОВИ ЗЛОЧИНІВ, ЩО ПОСЯГАЮТЬ НА ДІЯЛЬНІСТЬ УСТАНОВ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СИСТЕМИ
[Уголовное право. Уголовный процесс. Криминалистика. Криминология. Уголовно-исполнительное право]
Автор: Бринзанська Ольга Василівна, аспірантка Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України
05.12.2007 18:17
 
 
ОКРЕМІ ПИТАННЯ ПРИПИНЕННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ ЗА ПРОЕКТОМ ТРУДОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ
[Трудовое право и право социального обеспечения]
Автор: Буренко Анна Юріївна, студентка Полтавського факультету Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого
05.12.2007 19:27
 
 
МІСЦЕ ФІНАНСОВО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У СУЧАСНІЙ ЮРИДИЧНІЙ НАУЦІ
[Финансовое право. Банковское право]
Автор: Васнецова Яна Валеріївна, викладач кафедри історії та теорії держави і права, конституційного та адміністративного права Чернігівського державного інституту права, соціальних технологій та праці
06.12.2007 22:32
 
 
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
[Административное право. Таможенное и налоговое право]
Автор: Гара Володимир Петрович, юридичний факультет Тернопільського національного економічного університету
27.11.2007 08:01
 
 
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПРАЦІ ОСІБ, ЗАСУДЖЕНИХ ДО ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ
[Уголовное право. Уголовный процесс. Криминалистика. Криминология. Уголовно-исполнительное право]
Автор: Григорян Інна Рачіківна, студентка факультету підготовки фахівців для кримінально-виконавчої системи України Національної юридичної академії України ім. Ярослава Мудрого
10.12.2007 20:00
 
 
“УЛОЖЕННАЯ КОМИССИЯ” В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО РЕФОРМУВАННЯ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ (ДРУГА ПОЛ. ХVІІІ СТ.)
[Теория и история государства и права. История политических и правовых учений. Философия права]
Автор: Грубінко Андрій Васильович, кандидат історичних наук, викладач кафедри теорії та історії держави і права Тернопільського національного економічного університету, Бураковський В., студент юридичного факультету ТНЕУ
06.12.2007 22:46
 
 
ЗНАЧЕНИЕ ПУБЛИЧНЫХ СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИИ ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА
[Хозяйственное право. Хозяйственный процесс]
Автор: Грудницкая Светлана Николаевна, кандидат юридических наук, зав.сектором содействия развитию экономико-правовых исследований Института экономико-правовых исследований НАН Украины
06.12.2007 22:53
 
 
 
ЩОДО ПИТАННЯ ПРО ПРАВОВУ ПРИРОДУ ВАЛЮТНОЇ ОПЕРАЦІЇ
[Финансовое право. Банковское право]
Автор: Єна Ольга Олександрівна, Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого
08.12.2007 13:37
 
 
ЩОДО ІСТОТНИХ УМОВ КОНЦЕСІЙНОГО ДОГОВОРУ
[Хозяйственное право. Хозяйственный процесс]
Автор: Журавський Вадим Володимирович, студент Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана
29.11.2007 19:14
 
 
ПРАВО ПОТРЕБИТЕЛЯ НА ПРОСВЕЩЕНИЕ
[Гражданское и семейное право. Гражданский процесс. Коммерческое право. Международное частное право]
Автор: Зверева Елена Владимировна, доцент, кандидат юридичних наук, зав. каф. гражданского права и процесса Донецкого университета экономики и права
06.12.2007 23:12
 
 
ПОМИЛКИ, ЯКІ НЕ ПОВИННІ ДОПУСКАТИСЯ ПРИ ОГЛЯДІ МІСЦЯ ПОДІЇ
[Уголовное право. Уголовный процесс. Криминалистика. Криминология. Уголовно-исполнительное право]
Автор: Калюга Каріна Вікторівна, старший лейтенант міліції, експерт НДЕКЦ при УМВС України в Запорізькій області, аспірант кафедри кримінального права та правосуддя Запорізького національного університету
30.11.2007 17:53
 
 
ДО ПИТАННЯ ПРО ПОЛІТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ В ДІЯЛЬНОСТІ ОВС УКРАЇНИ
[Административное право. Таможенное и налоговое право]
Автор: Касараба Юрій Ярославович, науковий співробітник Державного науково-дослідного інституту МВС України
05.12.2007 18:28
 
 
КРИМІНОЛОГІЧНІ ОЗНАКИ ЗЛОЧИННИХ ДІЯНЬ, ЩО ВЧИНЯЮТЬСЯ У СФЕРІ ОБІГУ АЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ ТА ТЮТЮНОВИХ ВИРОБІВ
[Уголовное право. Уголовный процесс. Криминалистика. Криминология. Уголовно-исполнительное право]
Автор: Кириченко Ігор Вікторович, науковий співробітник ДНДІ МВС України
29.11.2007 19:18
 
 
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ПРО ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНИЙ ФОНД
[Экологическое право. Земельное право. Аграрное право]
Автор: Ковтун Олена Миколаївна, старший викладач Академії адвокатури України
04.12.2007 07:47
 
 
ПРИВАТИЗАЦІЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК САДІВНИЦЬКИМИ ТОВАРИСТВАМИ
[Экологическое право. Земельное право. Аграрное право]
Автор: Когут Наталя Дмитрівна, аспірантка кафедри трудового, земельного та екологічного права Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка
06.12.2007 22:59
 
 
ДО ПИТАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОТЕРПІЛОГО ПРАВОВОЮ ДОПОМОГОЮ
[Уголовное право. Уголовный процесс. Криминалистика. Криминология. Уголовно-исполнительное право]
Автор: Лапкін Андрій Васильович, Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого
11.12.2007 08:32
 
 
СПОСОБИ ПЕРЕХОДУ ПРАВ ЗА ІПОТЕЧНИМИ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ
[Гражданское и семейное право. Гражданский процесс. Коммерческое право. Международное частное право]
Автор: Лукомська Олеся Василівна, аспірантка кафедри цивільного права Київського національного університету ім. Тараса Шевченка
04.12.2007 19:18
 
Отображено [1-20] з 37 Страницы: 1 2 


© 2006-2021 Все права защищены При использовании материалов сайта, ссылка на www.lex-line.com.ua обязательна!


 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше