:: LEX ::  :: Правовое государство: направления и тенденции его развития в Украине
   
 
  Главная
  Как принять участие в научной конференции?
  Календарь конференций
  Акція! 100 грн на мобільний
  Наши сборники

Актуальные исследования правовой и исторической науки (выпуск 26)

Срок представления материалов

15 октября 2020

До начала конференции осталось дней 22


  Научные конференции
 

  Полезные правовые интернет ресурсы
 

 Полезные ссылки
 
Нові вимоги до публікацій результатів кандидатських та докторських дисертацій
Юридичний форум
Законодавство України
Єдиний державний реєстр судових рішень


 Счетчики


 Ссылки


 Кнопка
www.lex-line.com.ua - Міжнародні науково-практичні інтернет-конференції за різними юридичними напрямками

Правовое государство: направления и тенденции его развития в Украине

Отображено [1-20] з 67 Страницы: 1 2 3 4 
 
PROTECTION OF HUMAN RIGHTS AND FREEDOMS AS THE MAIN PRINCIPLE OF ADMINISTRATIVE LAW
[Административное право. Таможенное и налоговое право]
Автор: Valentyn V. Galunko, candidate of legal sciences, Head of General juridical disciplines department Kherson Law Institute Kharkiv National University of Home Affairs
21.02.2007 20:15
 
 
ХРИСТИЯНСЬКА АНТРОПОЛОГІЯ І ПРАВА ЛЮДИНИ
[Теория и история государства и права. История политических и правовых учений. Философия права]
Автор: Андрусяк Роман Михайлович, асистент кафедри теорії та історії держави і права Юридичного інституту Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника
27.02.2007 17:39
 
 
ПРОБЛЕМИ ЗАКОНОДАВЧОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ
[Теория и история государства и права. История политических и правовых учений. Философия права]
Автор: Антонюк Оксана Романівна, студентка Юридичного факультету Тернопільського національного економічного університету
26.02.2007 17:37
 
 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ У СФЕРІ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ: ОКРЕМІ АСПЕКТИ ПРОКУРОРСЬКОГО НАГЛЯДУ
[Экологическое право. Земельное право. Аграрное право]
Автор: Антонюк Ульяна Василівна, аспірантка кафедри трудового, екологічного і аграрного права Прикарпатського національного університету ім. В.Стефаника
23.02.2007 08:39
 
 
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАПОБІГАННЯ ПРОСТИТУЦІЇ ТА ТОРГІВЛІ ДІТЬМИ У СЕКСУАЛЬНИХ ЦІЛЯХ. СТАНОВИЩЕ В УКРАЇНІ
[Административное право. Таможенное и налоговое право]
Автор: Бас Юлія Леонідівна, студентка юридичного факультету Тернопільського національного економічного університету
24.02.2007 12:25
 
 
ЮРИДИЧНА ГЕРМЕНЕВТИКА ЯК МЕТОДОЛОГІЯ ЗДІЙСНЕННЯ ПРАВОСУДДЯ
[Теория и история государства и права. История политических и правовых учений. Философия права]
Автор: Бернюков Анатолій Миколайович, старший консультант колегії суддів судової палати в кримінальних справах Апеляційного суду Хмельницької області
13.02.2007 21:00
 
 
ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ ТА ПСИХОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТИ ДОПИТУ НА СТАДІЇ ДОСУДОВОГО СЛІДСТВА
[Криминальное право. Криминальный процесс. Криминалистика. Криминология]
Автор: Бєляєв Дмитро Володимирович, курсант факультету з підготовки слідчих Запорізького юридичного інституту ДДУВС, Солов’євич Інесса Владиславівна, канд. юрид. наук, доцент, начальник кафедри кримінального процесу Запорізького юридичного інституту ДДУВС
23.02.2007 16:29
 
 
ОРГАНИ, УПОВНОВАЖЕНІ РОЗГЛЯДАТИ СПРАВИ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ
[Административное право. Таможенное и налоговое право]
Автор: Бондар Валерія Валеріївна, ст. лейтенант міліції, ст. викладач-методист навчально-методичного відділу Херсонського юридичного інституту Харківського національного університету внутрішніх справ України, ад’юнкт заочної форми навчання КНУВС
23.02.2007 09:21
 
 
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ УПРАВЛІННЯ ОБ’ЄКТАМИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАСНОСТІ
[Административное право. Таможенное и налоговое право]
Автор: Бреян Тарас Андрійович, викладач кафедри конституційного, адміністративного і міжнародного права Юридичного факультету Тернопільського національного економічного університету
24.02.2007 12:21
 
 
ПРОЦЕСУАЛЬНІ ГАРАНТІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ І СВОБОД ПОТЕРПІЛИХ ПРИ ПРОВАДЖЕННІ ОГЛЯДІВ (ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ)
[Криминальное право. Криминальный процесс. Криминалистика. Криминология]
Автор: Введенська Вікторія Володимирівна, ад'юнкт кафедри кримінального процесу, Донецький юридичний інститут Луганського державного університету внутрішніх справ
21.02.2007 22:03
 
 
 
ОСНОВНІ НАПРЯМКИ БОРОТЬБИ З ВІДМИВАННЯМ ГРОШЕЙ
[Криминальное право. Криминальный процесс. Криминалистика. Криминология]
Автор: Верста Лілія Богданівна, аспірантка 2-го курсу навчання, кафедри кримінального права та процесу Юридичного інституту Прикарпатського Університету
25.02.2007 23:22
 
 
ПРЕЮДИЦІЙНІСТЬ ЯК ВЛАСТИВІСТЬ СУДОВОГО РІШЕННЯ У ЦИВІЛЬНІЙ СПРАВІ, ЩО НАБРАЛО ЗАКОННОЇ СИЛИ
[Гражданское и семейное право. Гражданский процесс. Коммерческое право. Международное частное право]
Автор: Гаврік Роман Олександрович, аспірант Хмельницького університету управління та права, асистент викладача Хмельницького інституту МАУП
20.02.2007 18:56
 
 
АДМІНІСТРАТИВНО ПРАВОВІ ЗАХОДИ БОРОТЬБИ З КОРУПЦІЄЮ
[Административное право. Таможенное и налоговое право]
Автор: Гара Володимир Петрович, студент юридичного факультету Тернопільського національного економічного університету
24.02.2007 12:27
 
 
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ
[Административное право. Таможенное и налоговое право]
Автор: Гладун Зіновій Степанович, кандидат юридичних наук, доцент,завідувач кафедри конституційного, адміністративного і міжнародного права Юридичного факультету Тернопільського національного економічного університету
24.02.2007 12:09
 
 
ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВ НА ОБ’ЄК ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
[Административное право. Таможенное и налоговое право]
Автор: Головкова Ольга Миколаївна, ад’юнкт Донецького юридичного інституту Луганського державного університету внутрішніх справ
13.02.2007 22:53
 
 
ІСТОРИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ
[Теория и история государства и права. История политических и правовых учений. Философия права]
Автор: Гоман Аліна Олександрівна, Кісельова Валентина Сергіївна, Піддубченко Оксана Андріївна, студентки Юридичного факультету Херсонського юридичного інституту Харківського національного університету внутрішніх справ
21.02.2007 20:04
 
 
ПИТАННЯ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ В ПЕРІОД ДИРЕКТОРІЇ УНР
[Теория и история государства и права. История политических и правовых учений. Философия права]
Автор: Грабовська Ганна Миронівна, викладач кафедри теорії та історії держави і права ТНЕУ, здобувачка кафедри теорії та історії держави і права Київського національного університету імені Тараса Шевченка
28.02.2007 18:46
 
 
МІСЦЕВА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ЯК ОРГАН ЗАГАЛЬНОГО КОНТРОЛЮ В ГАЛУЗІ НАДРОКОРИСТУВАННЯ
[Экологическое право. Земельное право. Аграрное право]
Автор: Грицан Ольга Анатоліївна, аспірант Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника
21.02.2007 15:48
 
 
ОЗНАКИ РЕКЛАМИ
[Хозяйственное право. Хозяйственный процесс]
Автор: Громенко Юлія Олександрівна, ст. викладач кафедри господарського та екологічного права Донецького юридичного інституту Луганського державного університету внутрішніх справ
19.02.2007 22:19
 
 
ПРОБЛЕМИ АДАПТАЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА В ЧАСТИНІ ЗАХИСТУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ВІДПОВІДНО ДО ПРАВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
[Теория и история государства и права. История политических и правовых учений. Философия права]
Автор: Гуменний Роман Володимирович, стажист-дослідник кафедри теорії та історії держави і права ТНЕУ, аспірант Одеської національної юридичної академії
28.02.2007 18:42
 
Отображено [1-20] з 67 Страницы: 1 2 3 4 


© 2006-2020 Все права защищены При использовании материалов сайта, ссылка на www.lex-line.com.ua обязательна!


 Голосування 
З яких джерел Ви дізнались про нашу конференцію:

соціальні мережі;
інформування електронною поштою;
пошукові інтернет-системи (Google, Yahoo, Meta, Yandex);
інтернет-каталоги конференцій (science-community.org, konferencii.ru, vsenauki.ru, інші);
наукові підрозділи ВУЗів;
порекомендували знайомі.
з СМС повідомлення на мобільний телефон.


Результати голосувань Докладніше